Natália
  • HUF: 365.16
  • USD: 1.13
  • 0 °C
  • 3 °C
Belföld

Június 13-án véget ér az asszisztált népszámlálás. Eddig 5 150 000 lakost sikerült megszámolni

Május 3-tól asszisztált módon 302 ezer lakost sikerült megszámolni, ami 55 ezer polgárral több mint egy héttel korábban.

Nyitókép: Körkép.sk

 

Szlovákiában 2021. május 3-án vette kezdetét az asszisztált népszámlálás, amely 2021. június 13-án, azaz ezen a héten ér véget. A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának konstatálása szerint a 2021-es nép- és lakásszámlálás adatgyűjtése sikeresen közelít a végéhez.

 

Hol számolhatják meg magukat a lakosok és mennyi asszisztens segít a népszámlálásban?

 

Szlovákiában 2021. június 7-ig 3 162 kapcsolattartó pontot hoztak létre. A szlovákiai polgároknak 3 824 asszisztens tud segítséget nyújtani, míg házhoz 5 033 mobil asszisztenst tudnak kiküldeni. A lakosok a kapcsolattartó pontok jegyzékét és címeit a saját településük honlapján kívül a www.scitanie.sk weboldalon is megtalálják. Mobil asszisztenst a 02/20924919-es ügyfélszolgálati telefonszámon lehet kérni.

 

Az asszisztált népszámlálás ötödik hete után 5,15 millió megszámolt lakost tartanak nyilván

 

Az asszisztált népszámlálás ötödik hetében a megszámolt lakosok arány 5,15 millióra emelkedett. Május 3-tól asszisztált módon 302 ezer lakost sikerült megszámolni, ami 55 ezer polgárral több mint egy héttel korábban.

 

Az asszisztált népszámlálás ötödik hete kerületek szerinti lebontásban

 

Pozsonyi kerület

 

A kerületben 120 kapcsolattartó pont áll a lakosok rendelkezésére. A polgárok 212 asszisztens segítségét vehetik igénybe, az érdeklődőkhöz pedig 296 mobil asszisztenst tudnak kiküldeni.

 

A Pozsonyi kerületben március 31-ig a lakosok 87,6%-a számolta meg magát online. Az asszisztált népszámlálás öt hete alatt ez az arány 89,3%-ra növekedett. A Pozsonyi kerületben asszisztált módon eddig 12,3 ezer lakos számolta meg magát.

 

A kerület 89 településéből (amelybe Pozsony városrészei is beletartoznak) 70-ben 90% feletti a megszámolt lakosok aránya, 16 település pedig 85% feletti aránnyal rendelkezik.

 

Pozsony városában a lakosok 88%-a kapcsolódott be a népszámlálásba, amely 438 ezer lakost jelent. A népszámlálás legsikeresebb települése Dunacsún városrész. Pozsonyba további hat olyan városrész van, ahol a lakosok több mint 90%-a megszámolta magát. Ide tartozik Horvátjárfalu, Pozsonyszőlős, Oroszvár, Dévényújfalu, Pozsonybeszterce és Récse. 90%-hoz közelít Dévény, Vereknye, Főrév, Lamacs, Pozsonyhidegkút, Pozsonyligetfalu, Károlyfalu és Pozsonypüspöki. 85% feletti megszámolt lakossal rendelkezik Újváros, Óváros pedig minden igyekezetével próbálja elérni a legjobb eredményt az utolsó héten.

 

Nyitrai kerület

 

A Nyitrai kerületben 372 kapcsolattartó ponton várják a polgárok. A lakosoknak 469 asszisztens áll a rendelkezésükre, házhoz pedig 590 mobil asszisztenst tudnak kiküldeni.

 

A Nyitrai kerületben március 31-ig a lakosok 86,9%-a számolta meg magát online. A kerület június 7-ig 91%-nyi megszámolt lakost jegyez. A Nyitrai kerületben eddig 29,6 ezer lakos kapcsolódott be az asszisztált népszámlálásba.

 

A Nyitrai kerületben 354 település van, ebből 275 településen a lakosok több mint 90%-a már megszámolta magát. 60 település 85% feletti, 16 település 80% feletti, míg egy település 75% alatti eredménnyel rendelkezik.

 

Nagyszombati kerület

 

A Nagyszombati kerületben 282 kapcsolattartó pontot hoztak létre. A lakosok megszámoltatásában 340 asszisztens segít, házhoz pedig 487 mobil asszisztenst lehet rendelni.

 

A Nagyszombati kerület az online népszámlálás során a legsikeresebb kerületek közé tartozott. Március 31-ig a lakosok 88,5%-a számolta meg magát online. Június 7-ig a kerület 92%-nyi megszámolt polgárt jegyez. Május 3-tól asszisztált módon 19,9 ezer lakos számolta meg magát.

 

A Nagyszombati kerületben 249 település a népszámlálás végéhez közeledik, és mindössze két olyan települést tartanak számon, ahol a megszámolt lakosok aránya 80–85% körül mozog.

 

Besztercebányai kerület

 

A Besztercebányai kerületben 533 kapcsolattartó ponton várják a polgárokat. A lakosoknak 631 asszisztens segít a népszámlálási ív kiöltésében, a polgárok otthonába pedig 763 mobil asszisztenst tudnak kiküldeni.

 

A Besztercebányai kerületben március 31-ig a lakosok 84,9%-a számolta meg magát online. Június 7-ig ez a szám 92,4%-ra emelkedett. Asszisztált módon eddig 48,2 ezer lakost sikerült megszámolni.

 

A kerület 516 településéből 506-ban már a végéhez közeledik a népszámlálás. Hat településen 80% körüli a megszámolt lakosok aránya, és mindössze négy olyan települést tartanak számon, ahol a megszámolt polgárok aránya 75% alatti.

 

Trencséni kerület

 

A Trencséni kerületben 300 kapcsolattartó ponton várják a polgárokat. A népszámlálási ív kitöltésében 344 asszisztens tud segíteni, házhoz pedig 523 mobil asszisztenst tudnak kiküldeni.

 

A Trencséni kerületben március 31-ig a lakosok 90%-a vett részt az online népszámláláson. Június 7-ig a kerületben a polgárok 93%-a számolta meg magát. A Trencséni kerületben asszisztált módon 16,9 ezer lakost számoltak meg.

 

A kerület 274 településén már a végéhez közeledik a népszámlálás. Egy településen 80%-hoz közelít a megszámolt lakosok aránya, míg egy településen, Terbókon (Trebichava) 70%-hoz.

 

Zsolnai kerület

 

A Zsolnai kerületben 353 kapcsolattartó pontot létesítettek. A lakosoknak 427 asszisztens tud segítséget nyújtani, házhoz pedig 606 mobil asszisztens tud kimenni.

 

A Zsolnai kerület továbbra is folytatja a sikeres népszámlálást. Míg március 31-ig a lakosok 91,6%-a számolta meg magát, addig június 7-ig ez az arány 94%-ra emelkedett. Szlovákiában eddig ez a legjobb eredmény. A Zsolnai kerületben asszisztált módon 16,7 ezer polgár számolta meg magát.

 

A kerületben 313 település a népszámlálás végén jár, ugyanis a megszámolt lakosok aránya 90% feletti. A kerületben mindössze két településen 85% alatti a népszámlálási részvételi arány.

 

Kassai kerület

 

A Kassai kerületben 484 kapcsolattartó ponton várják a lakosok. A polgároknak 575 asszisztens áll a rendelkezésükre, 751 mobil asszisztenst pedig házhoz is rendelhetnek.

 

A Kassai kerületben március 31-ig a lakosok 78,7%-a számolta meg magát online. Az asszisztált népszámlálás ötödik hete után a lakosok 88,4%-át sikerült megszámolni. A Kassai kerületben eddig 78,9 ezer lakos számolta meg magát asszisztált módon.

 

A kerületben 461 település található. Több mint a felében (275) a megszámolt lakosok aránya 90% fölötti. Négy településen a lakosoknak kevesebb mint a 70%-a kapcsolódott be a népszámlálásba. Ide tartozik Lunik IX (57,3%), Jászó (Jasov – 65%), Nagyida (Veľká Ida – 68%) és Somodi (Drienovec – 69%). Ezeknek a településeknek június 13-ig intenzív tevékenységet kellene folytatniuk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb lakost megszámolják.

 

Kassa városában eddig a lakosok 85,7%-át számolták meg. A népszámlálás végéhez közeledik Kavocsán (Kavečany – 97,6%) városrész. 90% fölötti eredménnyel rendelkezik Szentlőrincke (Lorinčík – 96,5%), Pólyi (Poľov – 95,3%), Miszlóka (Myslava – 92%), Zsebes (Šebastovce – 91,7%), Peres (Pereš – 91,8%), Szilvásapáti (Vyšné Opátske – 91,4%), Bárca (Barca – 92%), valamint a KVP lakótelep városrész (90,6%). 85% alatt van Kassa-Dél, Kassa-Saca és Kassa-Észak.

 

Eperjesi kerület

 

Az asszisztált népszámlálásban továbbra is az Eperjesi kerületé a vezető szerep. A kerületben 718 kapcsolattartó ponton várják az érdeklődőket. A lakosok megszámoltatásában 826 asszisztens segít, házhoz pedig 1 017 mobil asszisztenst tudnak kiküldeni.

 

Az Eperjesi kerületben március 31-ig a lakosság 82,6%-a számolta meg magát online. Június 7-ig ez a száma 92,1%-ra emelkedett. Az asszisztált népszámlálás kezdete óta a kerületben 79,7 ezer lakos számolta meg magát.

 

A kerületben 664 település van. 565 településen 90% fölötti a megszámolt lakosok aránya. Egy településen, Felsőalmádon (Vyšná Jablonka) mindössze a lakosok 68,2%-a kapcsolódott be a népszámlálásba.

 

„A népszámlálást összességében sikeresnek értékelem. Erről tanúskodik az online népszámlálás eredménye is, hiszen több mint 4,8 millió polgár vett részt rajta. Az asszisztált népszámlálás lassabban indult el, de beigazolódott, hogy nélkülözhetetlen szükség van rá a digitálisan kirekesztett polgárokkal rendelkező régiókban, ahol az asszisztált népszámlálás a legnagyobb intenzitással zajlott (Kassai, Eperjesi és Besztercebányai kerület). 2021. június 7-ig 2 424 olyan településünk van, ahol a megszámolt lakosok aránya 90% feletti“

 

– jelentette ki PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., a Statisztikai Hivatal demográfiai osztályának igazgatója.

 

Ki vehet részt az asszisztált népszámláláson?  

 

Az asszisztált népszámláláson minden olyan polgár részt vehet, aki különböző okok miatt – nem volt internet-hozzáférése, számítógépe, táblagépe, nem tudta kitölteni online a népszámlálási ívet – nem tudott bekapcsolódni az elektronikus népszámlálásba.

 

Hogyan valósul meg az asszisztált népszámlálás?  

 

Az önkormányzat a városban vagy a faluban kapcsolattartó pontot/pontokat hoz létre, ahol technikai felszerelés és asszisztens áll a polgárok rendelkezésére. A lakosok a kapcsolattartó pontok jegyzékét és címeit a saját településük honlapján kívül a www.scitanie.sk weboldalon is megtalálják. A lakos vagy az asszisztenstő kér segítséget, vagy az asszisztens számítógépet biztosít a polgárnak, aki saját magát megszámolja.   Amennyiben a polgár nem tud megállni a félfogadási időben a kapcsolattartó ponton, mobil asszisztenst hívhat a házához/lakásához. Mobil asszisztenst a településen keresztül vagy a 02/20924919-es telefonszámon lehet kérni. Ezután a mobil asszisztens telefonon keresztül kapcsolatba lép a lakossal, és megegyeznek egy időpontban, amikor a lakos otthonában elvégzik a népszámlálást. A kapcsolattartó ponton és a lakos otthonában is érvényesek a higiéniai-járványügyi óvintézkedések (szájmaszk, távolságtartás, védőfelszerelés használata).

 

Körkép.sk

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 1 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Kövessen minket