László
  • HUF: 346.03
  • USD: 1.18
  • 23 °C
  • 34 °C
Hagyományok

Húsvétvasárnap: “Krisztus dicsőségesen feltámadt, élő Istenként szeret tovább minket, vonz minket magához, s nemcsak a kereszten, de az örök létezésre, az örök boldogságra is meghív minket.”

Molnár Tamás atya ünnepi gondolatai

Nyitókép: katolikusokeloforuma.network.hu

 

Feltámadt Krisztus! Alleluja! Húsvét örömhírét ünnepli a világ. Ilyenkor a hívek és a templomba gyakorta nem járók közül is sokan szentmiséken vettek részt. Idén erre személyesen nem kerülhete sor, hiszen a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében a Szlovák Püspökkari Konferencia úgy rendelkezett, hogy a húsvéti szertártások, szentmisék is a hívek részvétele nélkül zajlanak.

Hirdetés(x)

 

(Kép: romkat.ro)

 

Ennek okán a márciustól kialakított hagyományokhoz híven húsvétvasárnapra is biztosítunk szentbeszédet a Körkép Olvasói számára. E jelentős ünnepen Molnár Tamás atyát, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztorát kértük fel.

 

Hiszem Krisztus diadalát – ez a hit segít

 

„S bár győzött a bűn, mikor a keresztről lelkeket mosva hullt alá a vér, mégis hiszem a Krisztus diadalát, s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él.” Kedves Olvasó! Bódás János Húsvéti hit c. költeményének sorait kölcsön véve mi is örömmel akarjuk magunkban nyugtázni, hogy bár emberi szemmel nézve nagypéntek tragédiájában látszólag a bűn, a gyűlölet, a halál győzött, a megváltott ember szemével tekintve a Krisztus végtelen szeretetével és alázatával vállalt megváltásunkat láthatjuk meg benne, lelkünk lemosását, s ahogy azt a húsvétban ünnepeljük, hogy mégis csak az életé, az isteni győzelemé, a szereteté lett az utolsó szó: a sírba helyezett Krisztus dicsőségesen feltámadt, élő Istenként szeret tovább minket, vonz minket magához, s nemcsak a kereszten, de az örök létezésre, az örök boldogságra is meghív minket.

 

Húsvéti vigília bemutatásán Nagyszombat este (Körkép.sk)

 

Hiszem Krisztus diadalát, s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él… Ebben a hitben állunk ma lélekben az üres sír előtt, hittel engedjük, hogy Jézus megérintse lelkünket, élő részese legyen életünknek. „Ő áll mellettem könnyben és mosolyban, amíg az élet rögeit töröm, nyugodtan tűrök, mert tudom, hogy vár majd egy új élet s fenn mennyei öröm” – idézem tovább a már említett költeményt.

 

 

“E hit vigasztal minden megtiportat, özvegyet, árvát, sír felé menőt, gyermeket-vesztett zokogó anyákat, s aki beteg is, ebből nyer erőt” – igen, róluk is szólnunk kell, rájuk is gondolnunk, most és máskor is, odafigyeléssel, törődéssel. S így fejezi be papírra vetett sorait a költő: „Az Úr feltámadt, vallja millió szív, s nem roskad össze semmi súly alatt. Bármit beszéltek hitetlen Tamások, a húsvéti hit győzelmes maradt!”

 

(Fotó: pazmaneum.com)

 

Ezt a húsvéti hitet kívánom mindnyájunknak: a hitet abban, hogy a szereteté, az életé, a minket szerető és nekünk a legjobbat akaró Istené az utolsó szó. Hogy nem kell elcsüggednünk, hogy nem kell félnünk, hogy mernünk kell bízni és örülni, az Isten kezébe helyezni magunkat, életünket, szeretteinket – élőket és holtakat, gondjainkat, betegségünket, gyászunkat, kudarcainkat, vívódásainkat, de sikereinket, örömeinket, lelki fejlődésünket és érlelődésünket is, most, ezekben a rendkívüli hetekben is.

 

Mert ott jó kezekben lesz minden, az Isten kezében jó helyen vagyunk, olyanokként amilyenek és akik vagyunk. Ez a húsvéti hit. Mert ahogyan Túrmezei Erzsébet fogalmaz: „Nem, nem maradt a sír ölén, ujjongok az örömtől én, hisz nem vagyok már árva, nincs többé sírba zárva. Velem van nappal, éjjelen, mindig velem, mindig velem, az úton Ő vezérel oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok! Húsvéti, tiszta fény ragyog elűzve minden árnyat: a Megváltó feltámadt!”

 

 

Kívánom, hogy a húsvéti hit 2020 jelen szokatlan heteiben is, ezen a konkrét ünnepen is reményt, bizalmat és lelki békét hozzon mindannyiunk életébe, szívébe, emberi kapcsolataiba – jóban, nehézségben egyaránt. Sugározzék rólunk ez a hit, érződjék a jelenleg fizikai találkozásainkat pótló telefonos vagy internetes kapcsolattartásunkból is, hogy ettől a hittől ösztönözve odafigyeljünk arra is, hogy környezetünkben, ismeretségi köreinkben senki se érezhesse magát magányosnak.

 

Éltessen minket és boldogítsunk másokat is az örömhírrel: a sír üres, Krisztus nem halott, él, s befejezésül még egyszer meggyőződéssel idézve a bevezető sorokat, „hisszük a Krisztus diadalát, s tudjuk, hogy feltámadt, mert bennünk él.” Kegyelmekben gazdag húsvétot!

 

Molnár Tamás, a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora, a Pozsonyi Főegyházmegye helyettes bírósági helynöke

 

Határok nélküli örömhír

Húsvét örömhírét, az evangéliumot olvassák fel Fábry Kornél atya, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára, két ferences atya, mégpedig Böjte Csaba testvér Déváról és Harmath Károly testvér Újvidékről, valamint a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora, Molnár Tamás atya.

Az örömhír, Krisztus feltámadásának öröme határtalan… Ossza meg húsvét örömét másokkal is!

(A videót Kósa Lőrinc vágta.)

 

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség húsvéti jókívánságai – Videó

 

Húsvéti szertartások, ünnepi szentmisék a médiában

 

Laky Erzsébet

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 2 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Kövessen minket