Hagyományok Háza módszertani napok Füleken - Körkép.sk
Hagyományok

Hagyományok Háza módszertani napok Füleken

A Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai irodája és a budapesti Hagyományok Háza módszertani napot és kézműves konferenciát tartott Füleken a Városi Művelődési Központban. A több érdekes előadást és beszélgetést magával foglaló kétnapos rendezvény nyitott volt, bárki részt vehetett rajta, aki előzetesen regisztráltatta magát. Az első nap programjai iránt az ország magyarok lakta területeiről 21 intézmény/iskola közel 60 pedagógusa vett részt, a kézműves konferencia iránt 25-en érdeklődtek.

 

Felvétel: Puntigán József.

 

A rendezvény célja az volt, hogy bemutatassa a néphagyomány – kiemelten a népi ének, a játék és tánc, illetve az élőszavas mesemondás – átadásának jó gyakorlatait, módszereit, hogy tisztázza a népi kézművességhez fűződő elméleti és gyakorlati kérdéseket, illetve a felvidéki magyar társadalomban elfoglalt szerepét.

 

A megnyitón a vendéglátó város, Fülek nevében Agócs Attila, polgármester üdvözölte a jelenlévőket. A Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai fiókintézményének tevékenységéről annak munkatársa Farkas József számolt be. A Hálózat szlovákiai fiókintézménye és a Comenius Intézet által indítandó akkreditált képzésekről szükséges információkat Illés Gábor foglalta össze. A Hagyományok Háza tudományos munkatársai, Sándor Ildikó néprajzkutató a Hagyományőrzésről – Kulturális génbankról tartott előadást, Agócs Gergely pedig  az élőszavas mesemondásról, mint a beszélt nyelv piramisának csúcsáról. Nemcsak elméletileg, de egy mese élvezetes elmondásával is.

 

Farkas József. Felvétel: Varga Norbert.

 

A program a Mese-Tánc-Ének szekcióban folytatódott, melynek keretében Szabad Boglárka népmese szakelőadó (Magyar népmese – hagyományos mesemondás), Varga Norbert (A Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum bemutatása), Berta Alexandra népzenei szakelőadó (Hitelesség és élményszerűség a népi ének oktatásban), Sándor Ildikó néprajzkutató (Bemutató óra – Játék – Mozdulat – Tánc), Babinecz Sándor néptáncos szakelőadó (Bemutató óra – eszközös táncok) tartott előadást ill. bemutatót.  A napot Németh Dóra vezetésével beszélgetés és tapasztalatcsere zárta.

 

Felvétel: Puntigán József.

 

A rendezvény másnapján került sor a kézműves konferenciára, melyen a szlovákiai magyar kézművesség helyzetről Benko Pál, a füleki Motolla Kézműves Baráti Kör vezetője számolt be. Konkoly László a szlovákiai magyar kézműves szervezeteket mutatta be. A magyarországi kézművesség jelenéről és múltjáról, a Hagyományok Háza tevékenységéről és a magyarországi és a Kárpát-medencei kézműves társulásokról Beszprémy Katalin a Népművészeti Módszertani Műhely vezetője számolt be. A jelenleg készülő szlovákiai magyar kézműves adatbázist Konkoly László mutatta be. A találkozót a témával összefüggő beszélgetés és tapasztalatcsere zárta, melyet Farkas József vezetett.

 

Benko Pál. Felvétel: Farkas József.

 

A Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai irodájának munkatársai készséggel válaszoltak a kérdéseinkre is.

 

Farkas József. Felvétel: Puntigán József.

 

Farkas József.  A Hagyományok Háza 2017-ben hozta létre a Hagyományok Háza hálózatot a Kárpát-medencei régiókban – Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és a Felvidéken. A hálózat azokat a  kezdeményezéseket és gyakorlatokat szeretné erősíteni, amelyek a különböző régiókban már megvannak. Egy egységes csapás mentén indultunk el.

 

A hálózatosításnak három fő szakterülete van. Az egyik a Hagyományok Háza jó gyakorlatait szeretné a határon túlra is kiterjeszteni – ez a pedagógusok részére akkreditált képzéseket tartani, ami a pedagógusok munkáját kívánja segíteni, hiszen  nyilvánvalóan az egyetemeken és főiskolákon nem tanítják ezeket a módszereket.  A 2. szakterületünk az akkreditálásokon kívül a gyűjtemények felkutatása és a magánembereknél lévő gyűjtemények  megkeresésére, melyek kint vannak a régiókban, csak  nem tudunk róluk.  Ezeket szeretnénk integrálni a Hagyományok Háza archívumába és adattárába –  központilag dolgozzuk fel, katalogizáljuk, archiváljuk, majd az eredeti anyagok visszakerülnek a tulajdonoshoz.  Ezen kívül olyan adatbázisokat szeretnénk kiépíteni, ami segítené a népzenész és néptánc mozgalmak tevékenységét.

 

Felvétel: Farkas József.

 

Az egyik legelhanyagoltabb szakterület a kézművesség. Szlovákia keretén belül egy országos kézműves adatbázist építünk, ami azt jelenti, hogy Ágcsernyőtől Szencig megpróbáljuk azokat a kézműveseket regisztrálni, akik a hagyományos kézművességgel foglalkoznak – ebbe beletartoznak az iparművészek, de olyan kézművesek is, akik játszóházakat tartanak. Mindezeket az információkat a Hagyományok Háza honlapján és majd az Élő hagyományok szlovákiai honlapján is közzétesszük, hogy azok mindenki számára elérhetőek legyenek.

 

A harmadik szakterületet a meglévő országos rendezvények alkotják. Látjuk hogy pl. a Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál már 52 évadot élt meg, említhetjük a gyerekeknek szóló országos Eszterlánc, vagy a felnőtt Néptáncantológiát. Szeretnénk ezeknek a rendezvényeknek új impulzusokat adni és szakmailag támogatni azokat. Azzal a céllal, hogy a fesztiválok az új programokkal fenntarthatóvá váljanak.

 

Felvétel: Farkas József.

 

Az idén több ilyen országos fesztivál volt. Az első az Ipolyi Arnold Országos  Népmesemondó Versenynek a döntője, ami az idén több, mint 400 gyereket mozgattak meg –  a mondott mese és szövegfolklór terjesztése a feladataink közé tartozik. Ezután következett az országos népművészeti fesztivál gyereksarkának a megszervezése. A gyerekprogramokat segítettük és támogattuk, magyarországi előadókat, koncerteket hoztunk ide. A Botka Géza Szabadegyetem, a zsigárdi népművészeti táborban külön népzenészkurzust tartottunk gyerekeknek. Nagy örömünkre szolgált, hogy több, mint 30 gyerek volt ebben a táborban.

 

Már 2017-tól szeretnénk az országban olyan központokat találni, ahol el tudnánk indítani népzenei képzést gyerekeknek, kezdőknek s mesterkurzust haladóknak. Az idén 16 projektet dolgoztunk ki. A hálózatosítás nem egy kincstári évre, hanem ha minden igaz három évre szól. Nyilván minden országnak meg vannak a specifikumai, saját rendezvényei és saját problémái, ezeket a kollégák oldják a Kárpát-medencében.

 

Felvétel: Farkas József.

 

Hány tagja van a hálózatnak Szlovákiában?

 

A hálózatnak nincsenek konkrét tagjai, van egy irodánk, amit Füleken a Városi Művelődési Központban bérlünk. Én vagyok a hálózat koordinátora, Illés Gábor az oktatás és az oktatási stratégia kidolgozásáért felelős, a gyűjtemények és archívum kezelésére Konkoly László, a Fórum társadalomkutató Intézet Digitalizációs Osztályának igazgatója valamint Varga Norbert,  aki a gyűjtemények felkutatásáért felelős ill.  a mese- és szövegfolklór gyűjtéseit koordinálja országszerte.

 

Varga Norbert. Felvétel: Farkas József.

 

Varga Norbert. A Hagyományok hálózat csapat egy 4 fős csapat. Vannak olyan feladatok, melyeket mindnyájan közösen végzünk, ez a konferencia is ilyen szellemiségben, ilyen szervezői háttérrel zajlik. A hétköznapi életben én  a prózai népköltészettel foglalkozom. Ennek három szegmense van, a terepkutatás, az adattári kutatás és az adattár építés. Mindhárom egymást karöltve folyamatosan zajlik. Ennek a közművelődés ügyi lecsapódása az Ipolyi Arnold Népmesemondó verseny, melynek idei évfolyamának a Hagyományok Háza is szakmai partnere volt.  Ide tartoznak minden olyan jellegű terepkutatások, melyek a folklór különböző  műfajait célozzák meg. És az adattári munka, az adattár építése, melynek  a végcélja egy Szlovákiai Magyar Folklór Adattár megalkotása lesz.

 

Felvétel: Puntigán József.

 

Milyen adatok lesznek benne?

 

Most azt próbáljuk felmérni, hogy mi az, amiről a legkevesebb ilyen jellegű információ található. Szeretnénk a folklór mindhárom nagy műfajáról, tehát a vokális és hangszeres népzene, a tánc és a prózai népköltészetről gyűjteni.  Fontosnak tartjuk azt, hogy egy olyan archív fényképanyagot gyűjtsünk össze, amely ezt a kultúrát fényképen meg örökítve dokumentálja.

 

Az adattár nyilvánosan hozzáférhető lesz,  egyes szegmensei már most is megtalálhatóak különböző intézmények, pl. a Művelődési Intézet honlapján. Ezeket nem akarjuk újra gondolni, hanem közösen szeretnénk tovább építeni.

 

Konkoly László. Felvétel: Farkas József.

 

Konkoly László. Az adattári résznek, szekciónak vagyok a felelőse. Ez részben az eddig gyűjtéseknek a feldolgozását jelenti, de az újkori gyűjtéseknek a szervezését is. Elég nagy elmaradás van ezen a téren, mivel bizonyos területeken, pl. a népzene területén már történtek feldolgozások. Meg tudjuk említeni a partnerintézményként működő Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetet, ahol Ág Tibornak és a régi Csemadokos gyűjtéseket fokozatosan dolgozzák fel. Tudjuk azt, hogy pl. a táncos és egyéb gyűjtéseknél jelentős elmaradások vannak. A Varga Norbert által említett szövegfolklór területén az elmúlt időszakban már jelentős előrelépések voltak.

 

A terveink között szerepel összeállítani a szlovákiai magyar vonatkozású gyűjtéseknek a teljes adatbázisát, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk összefoglalni a táncos zenés és szöveges gyűjtéseket.

 

Felvétel: Farkas József.

 

Regionális szinten már eddig folytak gyűjtések, ezeket nem próbáljátok összerakni?

 

De igen. Az egyik legnagyobb feladatom az, hogy megpróbáljam összegyűjteni azokat a gyűjtéseket, vagy legalább az azokról szóló információkat, melyek regionális szinten már megvalósultak. Ez az elkövetkező 2-3 év feladata lesz.

 

Különálló projektűnk az „oral history”. A szlovákiai magyar folklórélet jeles személyiségeivel  készül egy mélyinterjú sorozat. A terveink szerint ebből az anyagból kb. két év múlva elkészül egy dokumentumfilm is.  Az idén négy interjú van betervezve, amiből három már meg is valósult. Borbély Joli nénivel Budapesten ill.  Méry Margittal és Takács Andrással.

 

Illés Gábor. Felvétel: Farkas József.

 

Illés Gábor. A Hálózat eredeti célkitűzéseihez híven próbáljuk bemutatni és deklarálni a Hagyományok Háza módszereit, eszmeiségét, s ebből kifolyólag megpróbáljuk ezt az képzések terén is meghonosítani Dél-Szlovákia magyar ajkú lakossága között.

 

A  pedagógusokat szeretnénk megszólítani  két akkreditálandó képzéssel, melyek a Hagyományok Háza képzései voltak: Az Útravaló és a Játék is tánc, amelyeket a Coménius Intézettel  közösen szeretnénk meghirdetni és akkreditáltatni.  Ezek a képzések az óvodai pedagógusoktól kezdve a nevelőnőkön át  egészen az 1-4-es pedagógusokig  lesznek meghirdetve. A Játék és Tánc valószínűleg felső tagozaton is. Ezek 60 órás képzések, s ha minden jól megy akkor a pedagógusok 15 kreditet kapnak majd érte. Az akkreditálási folyamat jelenleg folyik és legjobb esetben az idei év végén, de valószínűleg a jövő év elején lesznek meghirdetve.

 

Felvétel: Farkas József.

 

Helyszínileg hol fognak zajlani?

 

A helyszíneket a jelentkezések alapján fogjuk meghatározni, ahonnan a legtöbben jelentkeznek, ott megpróbálunk majd gócpontokat kialakítani. Ami még a képzések terén érdekes, az népzenész képzés elindítása Dél-Szlovákiában. Ezt megpróbáljuk előzetes igényfelméréssel megjelölni azokat a  helyszíneket, amelyek ideális gócpontnak bizonyulhatnak az egyes népzenei képzésekhez. Ugyanilyen módon próbáljuk azt is megtudni , hogy milyen hangszerekre lennek igény. Ezen felül még népi ének oktatást is szeretnénk elvinni azokba a településekbe, amelyeket sikerül gócpontokként megnevezni.

 

Felvétel: Farkas József.

 

Milyen többlettudást ad ez a pedagógusoknak, miért hasznos ez a számukra, hogy ezen részt vegyenek?

 

Úgy gondolom, hogy nagyon nagy lemaradás van a néphagyomány terjesztése szempontjából a szlovákiai magyar lakosság körében és a pedagógusok körében is. Módszertanilag nagyon fontosak ezek a képzések, hogy mélyebben tudjanak foglalkozni ezekkel a pedagógusok. Ahogyan Agócs Attila a bevezetőjében elmondta az egyes néphagyományokkal foglalkozó versenyeken a zsűri véleményét meghallgatják, de ezek sok esetben nagyon tömények és értelmetlennek tűnnek. Ezek a képzések szolgálna arra, hogy a pedagógusok a módszertani irányokat átbeszélhessék és jobban átgondolhassák.

 

Puntigán József

Nyitókép: Farkas József

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!

Kommentek

Kövessen minket