Emma
  • HUF: 360.64
  • USD: 1.18
  • -2 °C
  • 3 °C
Hagyományok

A Losonci (katolikus) betlehem karácsonyi ékessége – Képekkel

A Szűz Mária mellékoltáron kihelyezett fából készült betlehem alkotója több bibliai jelenetet is megörökített.

A losonci Szűz Mária látogatásának tiszteletére felszentelt katolikus templom karácsonyi időszakának ékessége a Szűz Mária mellékoltáron kihelyezett fából készült betlehem, amelyen alkotója több bibliai jelenetet is megörökített.

 

 

A fából készült, összerakható betlehem hátterében egy sziklás álló Betlehem városa látható, felette a csillagos égbolttal és a betlehemi csillaggal.

 

 

Az alkotás közepén látható a félig nyitott istálló. Benne bal oldalon Mária ül, kezében tartva a jászlat kis Jézussal, mellette, jobb oldalon József. Mária mögött, egy  „barom” azaz tehén áll.  Az istálló felett bal oldalon egy angyal tartja a „GLORIA IN EXCELSIS DEO” azaz „Dicsőség a magasságban Istennek” feliratot

 

 

A jászol közvetlen közelében, bal és jobb oldalon a királyok és bölcsek hódolnak a kisded Jézusnak. Feltehetően ők érkeztek ide a teherhordó állatokon. A ló és teve az alkotás jobb szélén, egy elefánt a jobb szélen áll. A ló kantárját egy gyermek fogja. A jobb oldalon álló királyok mögött egy fiatal férfi és egy  nő hódol.

 

 

 A betlehem előterében bárányok legelésznek. Egyik pásztoruk kisbáránnyal a nyakában, kezében kalappal a ló előtt áll.

 

 

 

 

Mozgalmas a jobb oldal. A térdelő király jobb oldalán egy fiatal leány és egy sófárt megszólaltató ember állnak, a jászol jobb sarkánál egy idősebb úr, egy bölcs hajt fejet. A király mögött egy hátikosarat cipelő ember áll. Hátánál, az elefánt előtt egy hosszú hajú kisgyermek látható. Bal oldalán a betlehem szélén pedig két gyermek, feltehetően testvérpár.

 

 

A betlehem a maga egyszerűségében egy csodálatosan szép alkotás. Sajnos nem tudni, ki készítette. Azt viszont igen, hogy azt a Losonc melletti Videfalván élő Asbóth Hedviga ajándékozta a losonci katolikus templomnak 1903 karácsonyán. Édesapja előző évben hunyt el, így az az év gyászév volt a számára, s emiatt otthonukban nem akartak semmilyen karácsonyfát állítani.

 

Ezért, mint a naplójában írja hatalmas karácsonyfát állítottak fel a szegények részére.

 

Hatvan gyermeket hívtunk meg Losoncról, akiket két létrásszekéren hoztak el, a jó apátot, a kórház ferences nővéreit és a személyzetünket. Én Losoncra egy nagy betlehemet adtam. Óriási öröm volt a számomra, amikor láttam, hogy a teplomban megtartott éjféli misén hogy örvendeztek az emberek.”

 

 

Asbóth Hedviga férje, Asbóth János (1845-1911), író, újságíró, néprajzkutató, A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Politikai pályafutása mellett írói munkássága tette híressé. Ezek közül kiemelkednek a Három nemzedék (1873) és a Álmok álmodója (1878, 1882) c. regényei valamint Bosznia-Hercegovináról és Egyiptom és Palesztíniai útjairól írt utirajzai.

 

 

Feleségével 1890-ben költöztek Videfalvára, ahol az egykori Kubinyi-kastélyt vásárolták meg. Nem volt gyermekük, ezért végakaratukban a teljes vagyonukat missziós célokra ajánlották fel. Asbóth János 1911 június 28-án elhunyt, így elhatározásukat felesége Hedvig teljesítette, aki 1927. május 5-én a teljes birtokot, beleértve a kastélyt az akkor már működő Isteni Ige Társulatnak (Spoločnosť božieho slova) ajándékozta azzal a feltétellel, hogy abban élete végéig lakhat.

 

 

Az Asbóth család a kastély közelében lévő kis dombon építette fel a Jézus szíve templomot, melynek alapkövét még 1900-ban tették le, de az csak 1907 és 1911 között készült el egy bécsi építész – Jordán – tervei alapján Cserey Ferenc losonci építész irányítása alatt. A templomban található családi kriptában nyugszanak.

 

 

Szoros kapcsolatot ápoltak Valihora János, losonci lelkésszel, apáttal. Anyagilag támogatták a losonci templom felújítását is.

 

 

A mai Kubinyi téren álló katolikus templom az 1783-as kanonikus vizitáció szerint 1760-ban épült fel a kékkői Balassa Pál földbirtokos anyagi támogatásával. Mai formáját az 1792-es bővítésekor nyerte el, Szűz Mária látogatásának tiszteletére szentelték fel. A város 1849-es felégetésekor a templom is megrongálódott, 1850-ben építették újjá.

 

 

Egyhajós épület, utólagosan hozzáépített sekrestyével és főbejárata felett toronnyal, melynek magassága a kereszttel együtt 38,6 méter. Tornyát csak 1929-ben fejezték be.

 

 

Mai belsejét 125 évvel ezelőtt, 1894-es restaurálásakor nyerte el. A festési munkálatokat Ádám Gyula, festő végezte. A nagy, a két kis, valamint az akkor felállított negyedik Jézus szent szívéhez címzett oltárt, a fő oltár két oldalán felállított Szt. László és Szt. István szobrát, valamint a szószéket Komáromy László, rákospalotai oltárépítő és aranyozó készítette el a rozsnyói püspök által jóváhagyott tervek szerint.

 

A Losoncz és Vidéke hetilap beszámolója szerint a munkálatok befejezésével a templom belseje az alábbi ódon alakult át: „A templom első boltozatának négy szögletében jobb oldalon a négy egyháztudor: sz. Ambrus milánói püspök méhkas jelvényével, sz. Jeromos a szentírás fordításán elmélkedve. Balról sz. Ágoston hippói püspök a szeretettől lángoló szív jelvényével és aranyszájú sz. János konstantinápolyi püspök. A második boltozaton jobbról a nagylelkű Maecenás védőszentje limai sz. Róza domokosrendi apácza öltönyében és sz. Imre herczeg, balról sz. József és Árpádházi sz. Erzsébet. A szentély menyezetének közepén Szűz Mária, a négy szögletben a négy evangélista Máté, Márk, Lukács és János. Ugyancsak a szentélyben van a gr. Cebrián padja fölött a családi czímer. A főoltár mögött sz. László és sz. István magyar királyok impozáns szobrai vannak. A mellékoltárok képein úgy sz. István, mint nepomuki sz. János sikerülten vannak átfestve. A bemenettől jobbra egy új, „Jézus szent szíve” nevű oltár is emeltetett. Nagyban emeli a templom belső felszerelését ama díszes csillár is, mely a templom közepéről függ alá, a melyhez hasonló még székesegyházban is ritkán található. A gyertyákat 500 legfinomabb kristály prizma veszi körül.”

 

 

Ugyanezen évben egy másik jelentős eseményre is sor került a templomban. 1894. július 6-án a templomban esküdött egymásnak örök hűséget Hubay Jenő hegedűművész és Cebrián Róza. A Cebrián család által nem támogatott kapcsolatot lezáró esküvőt C. Róza nagykorúságának napján, 21. születésnapján tartották meg.

 

Az eseményről a Losonc és Vidéke így számolt be: „… Az oltárt jobbról és balról fenyük és déli növényekből álló félköralakú kis ligetek vették körül. Az oltáron sűrűn elhelyezett vázákban fehér liliomok és a gyertyákon fehér rózsa-csokrok pompáztak. … A drappszinű úti ruhát viselő menyasszonyt bátyja Czebrián István gróf huszárhadnagy vezette, Mária comtesset, a menyasszony nővérét pedig Hubay Jenő, a vőlegény. Nyoszolyó asszony volt Cantauzene herczegnő, tanuk Cantauzene herczeg és Schaafgótsch Rezső gróf. Jelen voltak még a menyasszony édes atyja (a sekrestyében), Révay Gizella bárónő, özv. gróf Forgách Antalné Klotild leányával, özv. Rosty Florisné, Balogh V. kisasszony, Cantausene herczeg és Szilassy Béla urak. … az új házaspár a templomból a vasúthoz hajtatott. A 9 órai gyorsvonattal az új házasok és a Centausene herczegi pár is Budapestre utazott., hol az uj menyasszony legelőször anyja sírját látogatta meg s azután a férje testvérénél ebédelt. Budapestről Bécsbe utazott a fiatal pár, innen pedig több heti tartózkodásra Gossensassba Tirolban.

 

 

Puntigán József

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 1 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Kövessen minket