Nyitókép: Ferleťák Júlia (Gömör-Kishonti Múzeum)

 

Keletkezésük után 100 évvel végre méltó helyükre, az olvasóközönség elé kerültek Haynik Géza világháborús naplói. A mindeddig kéziratos, megtépázott füzetlapokon pihenő sorok egy remek kivitelezésű könyv lapjain köszönnek vissza, mely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával látott napvilágot.

 

Szakértő hozzáállás, gondos és kitartó munka, aprólékos, figyelmet és türelmet követelő böngészés kísérte e kötet születését. A pazar kivitelezésű könyv szövegeinek összeállítója a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum történésze, Kerényi Éva. A kötet Bartók Bélával, az egri Eszterházy Károly Egyetem docensével való szakmai együttműködés eredményeként jött létre. A napló szövegeinek szlovák nyelvre fordítása Babróczky Ilonának köszönhető. (Jómagam a napló szövegeinek keretet adó kísérőszövegek fordításával és az eredeti kézirat átgépelésével járultam hozzá a kötethez).

 

A kézirat. Ilyen s ehhez hasonló oldalak százainak átgépelése s alig olvasható szavainak értelmezése előzte meg a nyomdába kerülést

 

hirdetes_starlux810x300

A kézirat hosszú évtizedeken át hevert érintetlenül a múzeum irattárának mélyén, mígnem sor került feldolgozására, számos helyen csak alig-alig olvasható betűinek megfejtéséré és nagyközönség elé tárására. E naplók fontos és izgalmas történelmi dokumentumai egy zaklatott, bizonytalanságokkal teli kornak, az első világháború időszakának és a keleti hadifogolytáborok világának. Nemcsak a történész, de a hétköznapi olvasó számára is különleges élmény lehet e naplók sorait olvasni, mert e sorokban újra elevenné válik a több mint száz évvel ezelőtti világégés nyers valósága.

 

A lábjegyzetekkel, magyarázatokkal, korabeli fotókkal ellátott kötet egy izgalmas múlt-utazásra invitálja az olvasót a losonci születésű, majd Rimaszombatban tevékenykedő Haynik Géza oldalán. Az 500 példányban megjelent hadifogoly-napló ajánlott minden olyan a történelem iránt fogékony olvasó számára, aki „első sorból” kívánja nyomon követni a múltbéli eseményeket.

 

A kész produktum

A kész produktum

 

Szerencsés helyzetben vagyok, mert jelen lehettem e kötet születésénél, belülről, testközelből szemléltem, hogy alakul ennek a száz éves, egyedülálló történelmi dokumentumnak a sorsa. Évtizedekig elfeledetten hevert valamely fiók vagy szekrény mélyén, mígnem a 2010-es években szépen lassan egymás után kerültek elő az óriási dokumentumhegyek mélyéből ezek a naplók. 2014-ben az első, majd a második, s végül a harmadik füzetke is. Megszületett az elhatározás: publikáció, könyv lesz belőlük!

 

Megannyi munka előzte meg azonban a nyomdába kerülést. Először is le kellett gépelni a kéziratos szövegeket. A naplók kis méretű, megsárgult lapú füzetkék, melyek közül az első kettő szép állapotban vészelte át az elmúlt évszázadot, a harmadik  azonban darabjaira hullva hevert a szekrény mélyén. Fel kellett tehát kutatni minden lapját, egymás mellé helyezni, sorba állítani, hogy elkezdődhessen a munka. Haynik ceruzával írta a bejegyzéseket s nyilván folytonos helyszűkével küzdött, hiszen számos esetben a lapok minden négyzetmiliméterét, keresztül-kasul teleírta, áthúzott szavakat, alájuk vagy föléjük írt újakat, s néha bizony olyan apró, nyomorított betűket jegyzett le, hogy az komolyan megnehezítette a szöveg értelmezését.

 

Múlt év tavaszán kezdődött a harmadik napló szövegének átgépelése. Hetek-hónapok munkája volt ez. S így is, e sziszifuszi munka végeztével is akadtak szavak, amiket nem lehetett dekódolni, pedig ketten, hárman, öten-hatan is lelkiismeretesen végigolvasták a naplókat, fejtegették a sorokat. Ezek a megfejtetlen szavak természetesen jelezve vannak a kész produktumban.

 

A felismerhetetlen szavak jelölésre kerültek a könyvben

 

Haynik zaklatott lelkivilágának tükrei e sorok. Mohón kívánt feljegyezni megannyi momentumot, tapasztalást, gondolatot, ötletet, észrevételt, elolvasott újsághírt. (Természetesen nem tökéletesen szerkesztett naplók ezek, hanem sokszor rendezetlen gondolatáramlások, melyek azonban éppen azért izgalmasak, mert a hadifogoly-lét nyugtalanságát is visszaadják).

 

Miután rendezve voltak a naplók, miután szövegeiket több tudományos munkatárs segédletével átgépelték, jöhetett azok szlovák nyelvre fordítása, mely újabb komoly, munkás fejezete volt a könyv történetének. Mindezek után a kötet borítójának, küllemének tervét kellett elkészíteni. Nagy Krisztián, a Gömör-Kishonti Múzeum grafikusának munkáját dicséri mindez.

 

Eljött a nyomda ideje, s a nyomdából egy különleges publikáció utazott a múzeum falai közé! A kötet Haynik mindhárom naplóját magába foglalja, e naplók elé és mögé pedig a világégés korába betekintést engedő, a Haynik Géza életét röviden bemutató és az orosz hadifogolytáborok valóságát föltáró szövegek, cikkek, magyarázatok kerültek.

 

Egy hadifogoly naplói. Betekintés egy hadifogoly lelkébe

 

Az első napló gondosan szerkesztett szöveget foglal magába, 1916. szeptember 10-től fogva három hónap eseményeit dolgozza fel, Haynik Géza hadifogságának emlékeként. A második, sovány napló Haynik vallásos gondolatainak gyűjteménye, aki e napló elején magát Csősz Géza álnéven tünteti fel. A harmadik, terjedelmes napló pedig az 1917-es év eseményeit dolgozza fel, különös fókusszal a bel -és külpolitikai helyzetre, az olasz front eseményeire.

 

A könyv izgalmas utazásra invitál, betekintést engedve a fogolytáborok életébe és Haynik Géza lelkébe is. Aki kedvet kapott hozzá, lapozza fel e könyvet, mely megvásárolható a Gömör-Kishonti Múzeumban.

 

Kerepesi Igor

 

További képek: Ferleťák Júlia, a Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 1 olvasónak tetszik ez a cikk.