Mindszenty emlékkiállítás nyílott a komáromi Selye János Gimnáziumban - Körkép.sk

Hirdetés (X)

Kultúra

Mindszenty emlékkiállítás nyílott a komáromi Selye János Gimnáziumban

A kiállítást a magyarországi Mindszenty Alapítvány hozta létre még 2020-ban.

Nyitókép: Körkép.sk

 

A komáromi Selye János Gimnázium első emeleti folyosóján emlékkiállítás nyílott Mindszenty József érsek, bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása tiszteletére.

 

A kiállítást a magyarországi Mindszenty Alapítvány hozta létre még 2020-ban, ekkor a járványügyi intézkedések miatt azonban nem került a nyilvánosság elé, ám 2022-ben, Mindszenty József hercegprímás születésének 130. évfordulója tiszteletére vándorkiállítás formájában több magyarországi városban is bemutatták, majd az átkerült a felvidéki Szepsibe, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontba.

 

E kiállítás létezéséről Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke tájékoztatta Andruskó Imrét, a Selye János Gimnázium igazgatóját, felvetve a gondolatot a magas eszmei értéket képviselő kiállítás befogadására. A gimnázium igazgatója örömmel fogadta az ajánlást, így történhetett, hogy Szepsi után a felvidéki magyar kultúra egyik fő bástyája, a Selye János Gimnázium biztosíthatott teret e jelentős vándorkiállításnak.

SJE Nyílt nap

 

A kiállítás megnyitását a gimnázium diákjai egy zenés-verses irodalmi összeállítással tették ünnepélyessé Farkas Adrianna gimnáziumi tanár felkészítésében. Elhangzott Reményik Sándor – Mi mindig búcsúzunk című verse, valamint Nagy László – Adjon az Isten című költeményének megzenésített változata.

 

A nyitóműsort követően Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója üdvözölte a magas rangú egyházi és világi méltóságokat. Jelen volt Kiss Róbert kanonok, komáromi esperes-plébános, Fazekas László református emeritus püspök, a győri bencés atyák képviseletében Konstantin atya, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója, Ágoston atya, a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója, Keszegh Béla, Komárom város polgármestere, Karaffa Attila, Dunaszerdahely alpolgármestere, Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke, Bauer Ildikó és Orosz Örs Nyitra megyei képviselők, Stubendek László, a Csemadok városi elnöke, valamint Szabó Zsolt, a Mária Rádió elnöke.

 

 

Andruskó Imre üdvözlő szavai után Nagy Brigitta, a budapesti Mindszenty Alapítvány munkatársa foglalta össze a hercegprímás életútját, valamint ismertette a kiállítás megszületésének körülményeit, s annak korszakos felépítését.

 

Mindszenty József hercegprímás Csehimindszenten született 1892-ben, Pehm József néven, és 1975-ben hunyt el, Bécsben.

 

A kiállítás, úgy, ahogyan az élete is, különböző korszakokra oszlik, megismerkedhetünk a fiú, a plébános, a püspök, a prímás életszakaszival, és betekinthetünk a rabság, a száműzetés nehéz éveibe.

 

A tárlat egyes időrendi állomásait térben is kialakított ÉLETKAPUK képviselik, mégpedig az otthon, a templom, a börtön, valamint az örök haza.A kiállítás első állomásán megtudhatjuk, hogy az édesanya, Kovács Borbála egyengette elsőszülött fia útját a papi hivatásig. A tárlat azonban nem csupán végigvezet Mindszenty József érsek, bíboros életútján, de kiválasztó módszeres kérdésfeltevéssel be is vonja a nézőt, így az különösen hasznos a tanulóifjúság számára.

 

A kiállítás megnyitóján Mindszenty József életútját Kiss Róbert komáromi esperes-plébános is méltatta, aki a szeretet emberének nevezte őt, hiszen amerre járt, mindenütt csakis jót cselekedett, az egész magyar nemzet, az egész európai keresztény közösség érdekében.

 

 

Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke, a komáromi kiállítás létrejöttének inspirálója szólt azokról a személyiségekről, akik a közösség érdekeit saját érdekeik elé helyezték, így Mindszenty mellett emlékezve Eszterházy Jánosra, s közéjük sorolva a nemrég elhunyt Duray Miklóst, aki a ’89-es forradalmat követően a felvidéki magyarság legnagyobb politikusa volt.

 

Az elnök, emlékezve a felvidéki magyarság egyik legnehezebb időszakára, a háborút követő négy évre 1945–49 között, a hontalanság, a jogfosztottság éveire, felvállaltan rámutatott a jelenkor vezető rétegének feladatára is: harcolni a jó ügyért.

 

A súlyosabb témákat követően mintegy hangulatoldóként Győri Gábor vállalkozó, a gimnázium egykori diákja beszélt Mindszenty József bíboros egyetlen emberi szenvedélyéről, a szivarozásról, és rövid előadást tartott a dohányzás eme formájáról.

 

 

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója köszönetét fejezte azoknak a vállalkozóknak is, akik támogatták a kiállítás komáromi megvalósítását. Ők Forró Krisztián, Méhes Vilmos, valamint Győri Gábor, és nem utolsósorban a budapesti Mindszenty Alapítvány.

 

A felsoroltakon kívül a közönség nevében köszönet illeti Andruskó Imrét, a Selye János Gimnázium igazgatóját, hogy ezt a magas erkölcsi értéket prezentáló, keresztény szellemiségű, nemzeti öntudatra nevelő kiállítást a nagy múltú, neves gimnázium falai közé befogadta.

 

Buday Mária

A képek a szerző felvételei.

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 1 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Kövessen minket