A Pro Civis Polgári Társulás felmérte, mi a helyzet a kétnyelvűséggel az interneten a magyarlakta területek önkormányzatainál.

Az alábbiakból kiderül, mennyire figyelnek oda magyarlakta önkormányzataink a kétnyelvű tájékoztatásra. Megtudhatjuk azt is, hol igénytelen a lakosokkal szemben a polgármester, miután a helyi magyar szavazatoknak köszönhetően legalább négy évre megoldódik az anyagi helyzete.

A falu/város esze – nevezik gyakran a község első emberét. Akinek illik jó példával elöljárnia, akinek adnak a szavára, akire odafigyelnek. Azért a több ezer euróért cserébe, amit havonta zsebre tehet.

Mennyit keres egy polgármester?

A polgármesterek fizetése az előző évi átlagbér és a helyi lakosság számából adódó koeficiens szorzata. A képviselők az így nyert alapösszeget különböző juttatásokkal tovább emelhetik (és emelik is sok helyütt).  A számok szintjén ez azt jelenti, hogy például egy 11 ezres  település polgármestere akár havi 2 500 eurót is hazavihet, melyet ha megérdemel, vigye. A Pro Civis felmérése viszont azt mutatja, hogy ha a magyar nyelv internetes használatát vesszük mérvadónak a községi onlapokon, nagyon kevés helyen érdemlik meg.

Nézzük csak kivonatos formában a Társulás elemzését (a képek kattintással nagyíthatók).

 hirdetes_810x300  

1. sz. melléklet: Önkormányzati honlapok aránya a magyarlakta területeken

A 17 járás területén található 511 város és község közül 432 településen működik önkormányzati honlap (weboldal). Számszerűleg a legtöbb a Dunaszerdahelyi járásban található, ahol az érintett 67 település közül 65-ben működtetnek az önkormányzatok honlapot, ellenben százalékarányosan a legkedvezőbb a helyzet a Galántai (21 vizsgált település), a Nyitrai (15) és a Vágsellyei (11) járásokban, ahol valamennyi önkormányzatnak van weboldala.

2. sz. melléklet: A magyar nyelvű önkormányzati honlapok aránya

A honlapot működtető települési önkormányzatok nagy többsége azonban nem tartja tiszteletben a kisebbségek információhoz való jutásának jogát saját anyanyelvükön. A működő 432 önkormányzati honlap közül mindössze 186 tartalmaz információkat az államnyelv mellett magyar nyelven is.

3. sz. melléklet: Alapinformációk magyar nyelven

Tartalmi szempontból a honlapok nagy többsége közzé teszi a település megnevezését, a polgármester nevét és az önkormányzati hivatal címét, a hivatal felépítését és telefonos, illetve internetes elérhetőségét, a félfogadási napokat, órákat. A 432 települési honlap közül 427 tartalmazza mindezeket az információkat, magyar nyelven azonban csak 179 weboldal nyújt ilyen szolgáltatást.

Abszolút számokban a legtöbb magyar nyelven is tájékoztató honlap a Dunaszerdahelyi járásban van, a 65 működő weboldal közül 40 kétnyelvű, ami 61,5 százaléknak felel meg. Az arányokat tekintve vizsgált honlapok 71,4 százaléka kétnyelvű a Galántai járásban, 70,9 százaléka pedig az Érsekújvári járásban, ötven százalék feletti még a Vágsellyei járás mutatója (54,5), a többi járásban azonban a weboldalaknak a fele sem tesz eleget az anyanyelvi tájékoztatás alkotmányos lehetőségének.

4. sz. melléklet: Közérdekű információk magyar nyelven

A közérdekű információkat – (például a szemételhordás napja, a helyi adók és illetékek mértéke, befizetési feltételek, stb.), valamint a települések múltját és érdekességeit, a civil szervezeteket és akcióikat – a 432 weboldal közül 226 tartalmazott. Magyar nyelven azonban mindössze 81 honlapon találhatók információk.

Ahogy a Pro Civis elemzése fogalmaz, a magyar nyelv használatának a mellőzése ez esetben nemcsak a kisebbségi jogok sérülése okán feltűnő. Azért is érthetetlen, mert az önkormányzati honlapok alapcélját és előnyeit sem használják ki ezáltal a fenntartók, vagyis a kapcsolatteremtés lehetőségét, a civil szféra és az önkormányzati intézmények együttműködésének elősegítését, a turizmus fejlesztését, stb., hiszen az egész Kárpát-medencei magyarságot, több ezer önkormányzatot szólítanának meg a weboldalak, ha magyarul is tartalmaznák az információkat.

5. sz. melléklet: Kérvényminták magyar nyelven

A felmérés során önállóan vizsgálták, hogy miként használják ki az önkormányzatok az elektronikus kommunikáció eszközét a polgárok ügyintézésének elősegítésére, a települési önkormányzati testület munkájának bemutatására, az önkormányzat és a községi (városi) hivatalok által irányított és felügyelt tevékenységek feltételeinek változásairól.

A felmérés eredménye messze alulmúlta elvárásainkat, hiszen a vizsgált 432 önkormányzati honlap közül mindössze 120 tartalmazott különböző kérvénymintákat, a kétnyelvűség követelményének pedig mindössze 4 honlap tett eleget.

6. sz. melléklet: Kétnyelvű önkormányzati rendeletek

A települési önigazgatás, avagy a valós önkormányzatiság eszközét, önkormányzati (általános érvényű) rendeletet 253 weboldalon találtunk, kettőn magyar nyelvűt is.

7. sz. melléklet: Kétnyelvű önkormányzati rendeletek száma

A 253 vizsgált weboldalon összesen 3 503 általános érvényű rendelet található, amelyek közül összesen 58 darabot fordítottak le magyar nyelvre is.

Az 58 magyar nyelven is megjelentetett rendelet közül 57 darabot a Rimaszombati járásban találtunk, egyet az Érsekújváriban, vagyis például a két magyar többségű járásban, a Dunaszerdahelyiben és a Komáromiban az önkormányzatok egyetlen saját rendeletüket sem tették közzé a helyi többséget alkotó magyarság anyanyelvén.

Ennél is rosszabb a helyzet az önkormányzati képviselő-testületek munkájának átláthatóságát is biztosító tájékoztatási forma – ami több nyugat-európai országban alapvető információs kötelességnek minősül -, vagyis az önkormányzati testületek üléséről készült jegyzőkönyvek, illetve elfogadott határozatok megjelentetése az önkormányzati honlapokon.

8. sz. melléklet: Jegyzőkönyvek és határozatok kétnyelven

A 432 weboldal közül mindössze 154-en találtunk jegyzőkönyveket, illetve határozatokat, s mindössze négyen magyar nyelvűeket is.

Rövidítések:

A 154 honlapon összesen 4 300 jegyzőkönyvet és határozatot olvashattunk, 143 darabot magyar nyelven is. Érdemes megjegyezni, hogy a 143 magyar nyelvű jegyzőkönyvből és határozatból 91 Szepsi város önkormányzatának honlapján található.

Összegzés

Az ehhez hasonló felmérések – bár elkészítésük  nagyon időigényes –  rettentően fontosak. Világos képet adnak ugyanis választott vezetőinkről az egyes helyi szinteken. Az adott faluban, kisvárosban uralkodó igényességről vagy  igénytelenségről. Világos képet adnak arról, mennyire figyel oda a hatalom saját földijeire, mennyire tiszteli meg a magyar lakosokat, hogy választópolgárként ne csak a kampányidőszakban legyen fontos, hanem a választások után is. Hogy lakóhelyén  az államnyelven kívül anyanyelvén is elérhesse az őt érintő információkat.

A Pro Civis összefoglalója tükör is egyben. Tükör önmagunkról, mely helyi szinteken érvként is szolgálhat a civil kurázsi számára. Arra vonatkozóan, vajon megérdemli-e a falu/város első embere és a helyi hivatal a havi több ezer euró és a negyedéves jutalmakat…

 

Király Zsolt

Ha tetszett a cikk, csatlakozz a Körkép Facebook-rajongói oldalához, de követhetsz minket a Tumblr-en és a Twitteren is!

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!