Mindennapjaink

Ilyen volt a XXX. Felvidéki Imanap

A XXX. jubileumi Imanap  szellemi  erejét a II. Rákóczi Ferenc emlékév is alátámasztotta

Nyitókép: Körkép.sk/Buday Mária

 

Az idei évben május 12-én került sor a XXX. Komáromi Imanapra, amelyet a Pázmáneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezett a Szent András bazilikában.

 

A Komáromi  Imanapot kezdeti időben a sok megpróbáltatást átélt  Lénár Károly esperes-plébános szervezte, egészen haláláig.  2006-tól e jelentős feladatot  az említett szervezetek vették át. A Pázmáneum  közössége az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését szolgáló szervezet, mely a keresztény erkölcs szellemében munkálkodik, ezért válhattak a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb találkozójának, a Komáromi Imanapnak  egyik szervezőjévé. A másik szervező, a  Jópásztor Alapítvány a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű papnövendékek képzésének aktív támogatója.  Alapítványuk több mint másfél évtizede fejti ki tevékenységét a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában.

 

fotó: Körkép.sk/Buday Mária

 

A XXX. jubileumi Imanap  szellemi  erejét a II. Rákóczi Ferenc emlékév is alátámasztotta. Célja megegyezett  az előző évek rendezvényeinek tartamával, amikor szintén  magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozott a hívők közössége. Térségünkből sajnos nemcsak a magyar ajkú főpásztor hiányzik, de nagyon sok egyházközösség a magyar anyanyelvű lelkipásztort is nélkülözi …

 

A nagyszabású rendezvény műsora kora délután engesztelő szentségimádással kezdődött, melyen II. Rákóczi Ferenc fohászaival könyörögtek a hívek és egyházi emberek.

 

fotó: Körkép.sk/Buday Mária

 

Tekintsd, uram, néped sóhaját,
hallgasd meg a szegények,
özvegyek és árvák
hozzád felsíró jajkiáltásait!
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra,
és ne feledkezzél meg
irgalmasságod cselekedeteiről,
melyekkel hajdan oly kegyesen
elárasztottad szolgaságban sínylődő
választott népedet…
Vezéreld cselekedeteinket,
erősítsd karunkat,
hogy egyesült erővel szolgálhassunk
akaratodnak…
Add, hogy rendelkezésed útjáról
le ne térjünk,
hanem igazságtételeid őreivé lévén,
utunk nyugalomban
és békességben vezessen tehozzád!

 

fotó: Körkép.sk/Buday Mária

 

Az engesztelő imádságokat követően a belvárosi Nádor utcán és Megye utcán  átvezető 14 stációból álló  Keresztútra került sor, amelyen egyházi méltóságok felváltva vitték vállukon a krisztusi keresztet.

 

Jézus, aki érettünk feláldoztad életed,
mutasd be szent Atyádnak értünk szenvedésedet,
hogy sebeid, vércseppjeid, gyötrelmeid
minket üdvözítsenek!

 

fotó: Körkép.sk/Buday Mária

 

Az egyházi rendezvény a délutáni imaórával folytatódott,  amelyen elmélkedésre került sor Isten szolgája, Esterházy János hitvalló életéről.

 

Délután négy órakor kezdődött az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa  Mons. Orosch János a Nagyszombati Főegyházmegye érseke volt.  A papi méltóságok bevonulására felzúgott a Szent András bazilika orgonája, és a sokszáz jelenlévő ajkáról fölzengett a közismert népének:

 

fotó: Körkép.sk/Buday Mária

 

Isten, hazánkért térdelünk elődbe,
rút bűneinket jóságoddal född be,
szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
érdemét idézzed.

 

A szentmisén, mint  ünnepi szónok Mons. Giacomo Guido Ottonello Szlovákia apostoli nunciusa prédikált, kinek szavait tolmács közreműködésével érthették meg a hívek.  A szentbeszéd ezen az ünnepen János Evangéliumának 10. fejezetére épült:

 

Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”

 

fotó: Körkép.sk/Buday Mária

 

A jubileumi szentmisén többszázan vettek részt határon innen és túlról. Az ünnep méltóságteljes volt, mely erősíti a reményt, hogy a felvidéki magyarság fohászai meghallgatásra találnak.

 

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
ne felejtkezzél el szegény magyarokról !

 

fotó: Körkép.sk/Buday Mária
fotó: Körkép.sk/Buday Mária
fotó: Körkép.sk/Buday Mária
fotó: Körkép.sk/Buday Mária
fotó: Körkép.sk/Buday Mária

 

Buday Mária

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 5 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Hirdetés (X)

Kövessen minket