Mindennapjaink

A pedagógusok munkájának segítésére mentorközpontot adtak át Komáromban

Berta Tünde, az Innovatív Oktatásért Intézet vezetője, a Regionális Mentorközpont igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket

Nyitókép: Körkép.sk

 

2022. szeptember 7-én új alapítású mentorközpontot adtak át a pedagógusok számára Komáromban, melynek nyitórendezvényére a Központi Erőd felújított lőporraktárában került sor.

 

A Mentorközpont ünnepélyes megnyitóján Berta Tünde, az Innovatív Oktatásért Intézet vezetője, a Regionális Mentorközpont igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket.

 

 

2022. szeptember 1-jétől az Innovatív Oktatásért Intézet a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának partnerévé vált a komáromi régióban a Regionális Pedagógiai Mentorközpont létrehozásával.

 

Keszegh Béla, Komárom város polgármestere örömét fejezte ki, hogy e rendszerben saját tapasztalattal rendelkező aktív pedagógusok segíthetik majd kollégáikat.

 

 

A polgármester rendkívül fontosnak tartja a pedagógusok munkáját, hiszen ők nevelik föl a következő generációt. A nevelés fontosságát egy Konfucius idézettel hangsúlyozta:

 

„Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket.”

 

Az ünnepségen jelen volt Urbán Péter, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának munkatársa, aki a mentorrendszer létrehozásának, kiépítésének folyamatáról beszélt. Köszönetet mondott Berta Tündének, az Innovatív Oktatásért Intézet vezetőjének, valamint vele együtt a többi mentornak is, hogy ilyen nehéz, bizonytalan politikai helyzetben is fel merték vállalni ezt az új feladatot.

 

Az oktatási minisztérium munkatársától megtudtuk, hogy 40 központból álló mentorhálózat kiépítésén dolgoznak, jelenleg 14 központban kezdődik el a tevékenység, a déli régiók közül Komáromban alakult meg az első. Urbán Péter hangsúlyozta, hogy az egyes régiókban szem előtt tartják a hely jellegét, így például a komáromi régió kétnyelvűségét, és eleve arra törekednek, hogy a mentorok kétnyelvűek legyenek.

 

Berta Tünde, a Regionális Mentorközpont igazgatója

 

Berta Tünde nyitóbeszédében elmondta, céljuk a pedagógusok támogatása és segítése a szakmai fejlődésében, hogy diákjaik lelkesen és elkötelezetten tanuljanak, és jól teljesítsenek. Workshopokon, mentoráláson, hálózatépítésen és egyéb tevékenységeken keresztül szeretnék támogatni a pedagógusokat a folyamatos fejlődés útján.

 

Az egyes workshopok közül a tanárok saját preferenciáik szerint választhatnak. Az iskolák egyedi igényeit is igyekeznek teljesíteni, az adott iskolára szabott képzésekkel. Az oktatási minisztérium követelményei alapján a képzéseket a következő területekre összpontosították: tanterv, inklúzió, digitalizáció, értékelés és innováció. A mentorközpont összeköti a pedagógusokat, iskolákat, fenntartókat és különböző intézményeket.

 

Az egyéni mentorálás működési formája, hogy helyben segítik kollégáikat, tekintettel az adott körülményekre – tehát házhoz megy a mentor. Célkitűzéseik közé tartozik a személyre szabott, individuális mentorálás.

 

Lelkes Ágnes és Makovník Ján a Központi Erőd főbejáratánál fogadja az érkezőket.

 

Berta Tünde, aki matematika-fizika szakot végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen, többéves egyetemi tanári gyakorlattal rendelkezik. A jelenleg nyíló intézmény működésének felvázolását követően felkérte a Regionális Mentorközpont mentorait, hogy röviden mutatkozzanak be.

 

Brath Ágnes

 

A komáromi Rozmaring Utcai Alapiskolában tanít angol nyelvet és zenei nevelést. Tapasztalatait elsősorban külföldön, Manchesterben szerezte, ahol tíz évig végzett pedagógiai tevékenységet. A munkája során, mint modern nyelvek koordinátora, az idegen nyelvek tanításában szerzett szakértői gyakorlatot. Négy évvel ezelőtt azzal az elhatározással tért vissza Szlovákiába, hogy segítse a tanárok munkáját a tanítási-nevelési folyamatokban.

 

Lánczos Andrea

 

Lánczos Andrea 2009-től az erőszakmentes kommunikáció (EMK) oktatója, ebben a témában akkreditált pedagógusképzések társszerzője és lektora. Ezeknek a programoknak köszönhetően Szlovákia-szerte pedagógusok, gyógypedagógusok és pszichológusok sajátíthatják el az EMK alapjait és annak oktatását gyermekek számára.

 

 

Lelkes Ágnes

 

Hetedik éve a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola igazgatóhelyettese és angoltanára. Sokéves tapasztalattal rendelkezik az idegen nyelvek tanításában, korábban minden korosztályt tanított különböző nyelvi szinteken.

 

Munkája során nagy hangsúlyt fektet olyan tanítási formák alkalmazására, amelyek által a tanórák élvezetesebbek és hatékonyabbak. Mint nyelvtanár, a diákok kommunikációs képességeinek fejlesztését tekinti az abszolút prioritásnak. Aktívan használja az IKT eszközeit, és rendszeresen ösztönzi a tanulókat a kiscsoportokban, illetve párokban történő munkára.

 

Makovník Ján

 

A Komenský Utcai Alapiskolában jelenleg angol nyelvet és médiaoktatást tanít, több éven keresztül vezető pozícióban dolgozott a Komenský Utcai Alapiskola igazgatóhelyetteseként.  Iskolájában több digitalizálást célzó projektben vett részt. Nagyszerű csapatuknak köszönhetően sikerült bevezetniük egy külön médiaoktatási tantárgyat, a tanulók aktív bevonásával létrehoztak egy nem hagyományos médiaoktatási tantermet, kialakítottak egy valódi rádióstúdiót.


Nagy Andrea


Pedagógus családból származik, 26 éve a gútai Corvin Mátyás Alapiskola alsó tagozatos tanító nénije. Személyisége, kreativitása mindig arra sarkallta, hogy új utakat keressen. Az évek során számos elméleti és gyakorlati tapasztalattal gazdagította tudását, több iskolai rendezvényt koordinál. A nyári táborok, természetiskolák lelkes szervezője. Hisz a jó csapatmunkában és a közösség erejében. Mottója:

 

„Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy.”

 

A mentorok

 

Nyitrai Tímea

 

A komáromi Munka Utcai Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa. Szakmai tapasztalatainak nagy részét kisiskolában és összevont osztályokban szerezte.

 

Munkája során gyakran került kapcsolatba sajátos nevelési igényű gyerekkel, akik nagy kihívások elé állították, így rendszeresen részt vett különböző szakmai képzéseken.

 

Pályafutása során többször került olyan helyzetbe, amikor egy külső személy építő kritikája előbbre vitte volna pedagógiai munkáját. Mentorálásának célja ebből adódóan segíteni és támogatni a pedagógusokat, akik hasonló problémákkal küzdenek.

 

Szabó Csilla

 

Szabó Csillát sok évtizedes pedagógiai gyakorlata serkentette arra, hogy átadja tapasztalatait, hiszen többféle iskolarendszerben dolgozott. Hiszi, hogy minden ember arra törekszik, hogy munkájában megtalálja az értelmes cselekvés örömét és a sikert, ami lelkesíti, de azt is tudja, ezt megvalósítani nehéz feladat.

 

Őszintén feltárja, szakmai élete során megtörtént már, hogy hullámvölgybe, kiégés közeli állapotba került. Akkor jól jött volna számára egy olyan ember segítsége, aki friss szemmel, előítéletek nélkül figyeli munkáját. Segíti abban, hogy elengedjen dolgokat, és új elemeket emeljen be munkájába, hogy megerősítést és támogatást kapjon. Jelenleg segíteni szeretne azoknak, akik hasonló cipőben járnak. Ezért lett mentor.

 

Szabóová Silvia

 

Jelenleg több éve a komáromi Rozmaring Utcai Alapiskolában működik igazgatóhelyettesként. A tanításban, különösen az alsó tagozatos oktatásban a multiszenzoros, tapasztalati tanulást, a kísérletek alkalmazását, és a mozgásos tevékenységeket részesíti előnyben. Fő motivációja, hogy folyamatosan fejlődjön, ezért mindig lendületben van, dolgozik. Szeretné, hogy a diákok örömmel járjanak iskolába, nyitottak legyenek az újra, és olyan készségekkel, tudással távozzanak, amelyet a mindennapi életben alkalmazni tudnak.


Szabó Szilvia

 

A komáromi Munka Utcai Alapiskola magyar nyelv és irodalom–angol nyelv szakos pedagógusa, az idegen nyelvi tantárgybizottság vezetője. Képzésben lévő mentálhigiénés segítő szakember.

 


Nyelvtanárként életének meghatározó része a kommunikáció. Számára ebben kiemelten fontos szerepet kap a másik megértése és elfogadása. Az iskola tanulóival három alkalommal vett részt tanulmányi úton Angliában kísérőként, illetve szervezőként. Rendszeres résztvevője a szakmai továbbképzéseknek, az élethosszig tartó tanulás lelkes képviselője.

 

Zachorecová Ingrid

 

Bertha Tünde, a Regionális Mentorközpont igazgatója

 

Jelenleg a Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatónője Szentpéteren. Pedagógiai pályafutását a középiskola elvégzése után óvónőként kezdte, majd fokozatosan szerteágazó tapasztalatra tett szert az oktatásban.

 

Mentorként segíteni szeretne a tanároknak, hogy sokoldalú egyéniségekké váljanak, és ami a legfontosabb, újra megtalálják a tanításban, valamint a tanár-diák közötti együttműködésben rejlő örömöket. Mottója egy idézet A.S. Exupéry népszerű könyvéből, A kis hercegből:

 

“Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

 

A Regionális Mentorközpont mentorainak bemutatkozását követően kötetlen szakmai beszélgetés vette kezdetét.

 

Buday Mária

A képek a szerző felvételei.

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 1 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Kövessen minket