„Az erősebb középosztályért, a modern Szlovákiáért” címmel szombati programalkotó konferenciáján  a legnagyobb ellenzéki párt, az SDKÚ-DS is nyilvánosságra hozta választási programját. Mi pedig, folytatva sorozatunkat, az SaS után az ő kínálatukat is kielemeztük.

Általános értékelés

Az SDKÚ-DS választási programja egyrészt a korábbi programok elemeinek a felhasználása, másrészt reakció az aktuális belpolitikai történésekre és a világgazdasági helyzetre. Már a bevezetőben pontos képet ad a párt elképzeléseiről és felsorolja, min kíván változtatni. A kiegyensúlyozott költségvetés, az egészséges politikai légkör megteremtése vagy az energiabiztonság mellett szól a kisebbségek elismeréséről és védelméről, a másság tiszteletéről. Az aktuális kormánykoalíció hibáinak tárgyilagos felsorolása mellett szerepel annak a magyar kártyával való riogatása is. A pártnak van egy azonnali 100 napos terve is, pontosabban olyan javaslatok, amelyek kormányra jutása esetén azonnal megvalósíthatók. Ezek a programban külön ki vannak emelve.

Családpolitika, munkaerőpiac, fiatalok támogatása, nyugdíj- és szociális ellátórendszer

Az SDKÚ-DS családpolitikai tervei közé tartozik például a szülési szabadság idejének egy évre szóló meghosszabbítása, és hogy a szülői támogatás összege érje el a fizetés 100 %-át. Továbbá az egyhetes apai szabadság bevezetése ,vagy a munkahelyi szabadságok kivételének rugalmasabbá tétele.

A munkaerőpiaci helyzet javítása érdekében 25 %-os egységes járulékterhet vezetnének be szuperbruttósítás formájában. A vállalkozóknak a bürokrácia csökkentését ígérik. Az azonnali intézkedések keretében ismét bevezetnék a határozott időre szóló munkaszerződést három éven belüli munkavállalás esetén. Az alacsony végzettségűek dolgozhatnának a minimálbér alatti összegért a segély megtartása mellett.

 hirdetes_810x300  

A fiatalok lakáshoz való jutásának az akadályain a párt úgy enyhítene, hogy gyermek születésekor kétéves felfüggesztést engedne jelzálogkölcsön törlesztése esetén.

Az egészségügy terén, egyebek mellett és részben azonnal, limitálnák a beteg gyógyszerkiadásait évi 120 euróban; megszűntetnék a kötelező beutalót; a várakozási időt maximalizálnák.

A párt bevezetné a minimális nyugdíj intézményét a létminimum szintjén. A II. pillér a fiataloknak újra kötelező lenne, de egy éven belül dönthetnének a kilépésről. Az oda irányuló befizetések összegét alkotmányjogilag garantálnák. A párt széles szociális programja a családok és a gyermekek illetve a munkanélküliek helyzetének a javítására fókuszál.
Külön fejezetben foglalkozik a cigánykérdéssel. A kötelező iskolai látogatást esetükben 18 évre növelnék; aktivációs programokkal segítenék a munkavállalást; növelnék a jogbiztonságot a roma telepeken.

Modern állam: oktatásügy, média, régiófejlesztés, informatizáció

A közpénzügyek területén legfontosabb cél az eladósodás megállítása, a „magyar és a görög” út elkerülése. Tervben van egy költségvetési bizottság létrehozása. A nagyobb hatékonyságot az átláthatóság növelésével kívánnák erősíteni. Az SDKÚ-DS is eltörölné a közmédia koncessziós illetékeit.

A számos oktatási elképzelés mellett figyelemre méltó az angol nyelv kötelezővé tétele, valamint a tankönyvek állami monopóliumának megszüntetése. A felsőoktatásnál több pont foglalkozik a minőséggel, egyrészt a hallgatóknál, másrészt az akadémiai fokozatok elnyerésénél. 2014-ben már a nemzeti össztermék 1 %-át szeretnék ráfordítani az oktatásra.

Külön programpont az informatizáció szintjének növelése, amibe beletartozik az elektronikus választás vagy a „számítógéptitok” tiszteletben tartása.

A kultúra össztársadalmi fontossága komoly hangsúlyt kap, ezen belül a kisebbségi kultúra közmédiában történő terjesztése továbbá annak megőrzése. Ellenben „keményen és kompromisszum nélkül el fognak utasítani minden indokolatlan kérelmet”. A nemzetiségek között a ruszinokat említi, hogy segíti nyelvük kodifikálását és iskolai oktatását.

A program ezen kívül külön fejezetben foglakozik a vidékfejlesztéssel, közlekedéssel, az energetikával. A környezetvédelemmel foglalkozó fejezetben megakadályozná a Csallóközbe tervezett kőolajvezeték megépítését. Fontos szerepet kap a korrupcióellenes harc, ami magában foglalja az átlátható közbeszerzéseket is. Ugyanígy javítana a bíróságokon.

A mentelmi jogot szűkítenék, az csak a parlamentben elhangzott kijelentésekre vonatkozna. A képviselő, mint közalkalmazott, csak egy fizetést kaphatna. A kormánytagok számát néggyel, az államtitkárokét tizeneggyel csökkentenék. A közbiztonság és védelem fejezetben tulajdonképpen csak az előbbivel foglalkozik. Legfontosabb javaslat a büntetések készpénzben való kifizetésének eltörlése.

Külügy, jogalkotás, korrupció ellenes harc

A külügyi kérdések tárgyalásánál az SDKÚ-DS kiáll Ukrajna és Horvátország uniós csatlakozása mellett.

Az SDKÚ-DS párt programja átfogó és kiforrott cselekvési terv. A modern polgári társadalom kialakítására irányul. Deklarált célja az erős középosztály kialakítása. „Úgy tekintünk az országunkra, az alapján értékeljük, hogy milyen létfeltételeket biztosít, illetve alakít ki számunkra.” A program illik egy szlovák demokratikus párthoz, az ország aktuális problémáival foglalkozik. A felsoroltakon kívül meg akarja oldani az útdíj és a SkyToll kérdését, az emissziós kvóták esetében azok tisztességes szétosztását. Ennek ellenére mégsem tudja átlépni az árnyékát. Még a korrupció elleni harcban sem akar kemény és kompromisszum nélküli lenni, csak a kisebbségek „indokolatlan kérelmeinek” elutasítása esetében. A programon a „korszellem” is érezhető. Bár alapvetően nem populista, a szociális szó gyakran szerepel benne.

Összegzés

Az SDKÚ-DS átfogó reformok sokaságát nem tervezi. A program ezért is reális, illetve azért, mert a meglévő rendszereket kívánja javítani. Ha a korrupció szintjét csökkenteni lehetne, máris javulna a közérzet és a gazdasági helyzet. Külön figyelmet fordít a polgároknak problémát okozó kisebb dolgokra, mint a kötelező szakorvosi beutaló és hasonlók, amelyek módosításával kényelmesebb életet lehetne biztosítani. Bár a kiadásnövelő tételekkel csínján bánik, a kiadáscsökkentő tételek olyan sematikus változtatások mellett, mint minisztériumi leépítések, nincsenek. Viszont a transzparencia növelésével és a költségvetési tanács létrehozásával akár komoly megtakarítások is elérhetők.

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!