A tavaly megalakult Most – Híd nemzetiségi pártként vonult be a köztudatba, választási programja alapján azonban egyértelműen piacorientált, liberális politikai csoportosulásként lehet jellemezni. A programja az egész ország állapotán szeretne javítani.

Piacgazdaság és a vállalkozások

A Most – Híd gazdasági programja erre a két pillérre épül. Külön fejezetben foglalkozik a kis- és középvállalatok számára előnyös környezet kialakításával. A pontokba szedett számos javaslat alapvetően az egyszerűsítésekre irányul, mint például a nyilvántartások átláthatóbbá tételére, a bürokrácia csökkentésére vagy az elektronizáció növelésére. A forrásokat, az uniós pénzek mellett, a kockázati tőke bevonásával kívánja biztosítani.

A párt munkaerőpiaci politikája reálisnak nevezhető. A munkanélküliség szintjét összességében 30 %-kal csökkentené. Az elképzelései között kiemelhető, hogy az öregségi nyugdíjban részesülő közalkalmazottak ne dolgozhassanak tovább.

A program úgy fogalmaz, hogy „újra értelmezzük a minimálbér intézményét”. Bár konkrétan nem jelenti ki, mégis  arról lehet szó, hogy  csökkentik azt vagy mérséklik a merevségét. A járulékfizetéseken a Most – Híd is javítana. A bonyolultságát csökkentené és motiválóbbá tenné.

Ami a nyugdíjrendszert illeti, a II. pillér esetében alapvetően visszaállítaná az eredeti állapotot. Ebben az esetben viszont – igen bátran – kimondja, hogy a jelenlegi 0,025 %-os nyugdíjpénztári illeték nem elégséges a működéshez. Szintén említésre méltó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ki kell dolgozni a majdani folyósítás rendszerét.

 hirdetes_810x300  

A párt valamennyi gazdasági hátterű javaslatcsoportjának programvezetője Ivan Švejna.

A Most – Híd nemzetiségi politikája

két fejezetben is teret kap. Egyrészt a magyar-szlovák kapcsolat szemszögéből a Jószomszédság című fejezetben, melynek összeállítója Rudolf Chmel. Ennek bevezetője a közös múltból indul ki, és ami alapján a jövő is közös lehet. Cél egy megbékélési alap létrehozása, amely kulturális-oktatási-tudományos célokat szolgálna. Többek között a szlovák nyelv oktatását magyarok számára, illetve a magyar nyelv oktatását szlovákok számára.

A kisebbségi politikával közvetlenül a Kulturált társadalom című rész foglalkozik (A. Nagy László). A kisebbségi kultúra finanszírozásának megoldásra a Kisebbségi Kultúra Támogatásának Hivatalát kívánja létrehozni, amely kulturális-propagációs, jogalkotói és adminisztratív feladatokat is végezne. Az intézmény elsődlegesen állami forrásokból működne.

A szociális kérdések

két fejezetben találhatók. Egyrészt az időskori politikában kapnak helyet, amelynek szintén Ivan Švejna volt a programvezetője. Konkrét javaslat az 1988. október 1-e előtt nyugdíjba vonultak különböző módszer alapján kiszámított nyugdíjának kiegyenlítése. A Most – Híd változtatna a valorizáción, a bér-és árnövekedés helyett a létfenntartási kiadásokat venné alapul. Érdekes és egyedi javaslat, hogy az özvegyi nyugdíj egy része járjon a korábban elvált házastársnak is, főleg ha született gyermek is, de az újban nem.

A gazdasági válság munkaerőpiaci nyomását enyhítené, ha bizonyos feltételek mellett, például legalább 25 ledolgozott év után, korkedvezménye nyugdíjba lehetne menni. Mindezek mellett a program figyelmet szentel az idősek életminőségének javítására is.

A szociálpolitika fiatalokra foglalkozó része az otthonteremtés tárgyalásánál kap helyet. Pfundtner Edit csapatának célja a külföldre való elvándorlás megakadályozása, illetve az országon belüli migráció erősítése. A bérlakásokhoz való jutáshoz két célcsoportot emeltek ki: a 35 évnél fiatalabbakét és a 40 évnél fiatalabb legalább 3 gyerekkel rendelkezőkét.

Az egészségügy,

melynek felelőse Bastrnák Tibor, a korábban bemutatott választási programoktól eltérő elképzelésekre épül: a gyógyszerkasszát csökkentené, és a megelőzésre összpontosítana. A szűrővizsgálaton részt vevők mentesülének az alapellátás költségeitől. A téma másik pillére a korházak teljesítményének igazságosabb finanszírozása.

A mezőgazdasági politika

úgyszintén rendhagyó. A Most – Híd az élelmiszerek minőségén keresztül közelíti meg a kérdést. Simon Zsolt szerint mindent meg kell tenni, hogy lejárt szavatosságú termékek ne kerülhessenek fel a polcra.

Az oktatásügyön belül

kiemelt szerepet kap a szlovák nyelv minél jobb elsajátítása konverzációs szinten. A szlovák iskolarendszer további hibájának tartja gimnáziumok túlságosan nagy arányát a szaktanintézetekhez képest, illetve a „sok nem megfelelő minőségű főiskolát”. (Ožvald Erzsébet)

A korrupció

olyan téma, amely egy szlovákiai választási programból nem maradhat ki (Gál Gábor). Az elképzelések nyolc területen összesen 45 pontban vannak felsorolva.

A környezetvédelem

területén (Solymos László) a párt prioritása a hulladékgazdálkodás megoldása.

Polgári ország

A párt egy olyan társadalmat szeretne kialakítani, ahol az egyén beleszólása van a dolgok alakulásába. Külön fejezet foglalkozik a civil társadalom kialakításával (Ivan Švejna). Ehhez kapcsolódik az úgyszintén Ivan Švejna vezetésével összeállított a közigazgatás hatékonyságának a javításával foglalkozó fejezet. Cél a kiegyenlített költségvetés elérése. További elképzelés az egyes intézmények létjogosultságának a megvizsgálása vagy decentralizáció folytatása.

Végső értékelés

A Most – Híd választási programja modern, áttekinthető és jelentős részben akár meg is valósítható. Külön érdeme, hogy nem foglalkozik mindennel, hanem témakörönként pár fontosabb kérdésre fókuszál, így azok mondanivalója sokszor  néhány fő pontban összefoglalható. Gyakorlatilag nincs benne olyan mondat, amely úgy kezdődne „Többet adnánk …”. A javaslatokat általában átszervezéssel és hatékonyabb működéssel valósítaná meg. Átfogó reformokat nem hirdet, ellenben tartalmaz néhány igen eredeti ötletet (pl. kockázati tőke bevonása). A program szellemisége Ivan Švejna racionális ötleteire épül.

További ajánlott írások:

1. az SaS választási programja

2. az SDKÚ-DS választási programja

3. a Smer-SD választási programja

4. a KDH választási programja

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!