P. Vonyik Erzsébet

 

Tizennegyedik alkalommal ünnepli Vajka község ezt az ünnepet.  A megemlékezésen gyakran történt említés a történelem viharairól. Ezek Vajkát sem kímélték. Most pedig kicsit a természet viharával küszködünk. A kettő talán párhuzamba is hozható, hiszen ha túléltük a történelem viharát, akkor nyilván nem kívánhatok ma mást, minthogy ez szélvihar is csendesedjen le és méltón tudjunk ünnepelni

 

– szőtte bele Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke az elmúlt hétvégén Vajkán megtartott Szent István napi ünnepi köszöntőjének bevezetőjébe az ünnepség idején uralkodó szeszélyes időjárást. A felvízcsatornán is magasra tornyosultak a hullámok, ami többeket elriasztott attól, hogy átkompozzanak az ünnepségre a bősi vízlépcső miatt mesterséges szigetre szorult három magyar település egyikére, melynek névadója Vajk, vagyis a későbbi Szent István volt.

 

 hirdetes_400x285  
Vajka, Szent István emlékmű a kegyelet virágaival

 

A vajkai Szent István-napi megemlékezések hűséges résztvevője a helyben lakó, de egyre fogyó lélekszámú magyarok többsége. De sokan eljöttek a nyolcvanas években bevezetett házépítési tilalom éveiben elköltözöttek közül is, akik legalább ezen a napon hazalátogatnak szülőfalujukba. Az ünnepségen jelen volt Lesenceistvánd testvértelepülés küldöttsége is Tóth Csaba polgármester vezetésével. Nagyszombat megyét Berényi József alelnök képviselte, a Magyar Közösség Pártját Menyhárt József országos elnök.

 

Vajka, Berényi József és Menyhárt József koszorúz.

 

A templomkertben 5 éve létrehozott Szent István Emlékparkban álló, 2005-ben felavatott emlékműnél tartott koszorúzási ünnepségen Berényi József mondott ünnepi beszédet.  A vajkai ünnepség szerinte jó alkalom arra is, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkodjunk azon, hogy milyen sok nagyszerű történelmi személyisége volt a magyarságnak, mennyi kiváló személyiséget tudtunk Európának adni.

 

Kenyéráldás.

 

Államot teremteni óriási dolog volt, amely azóta több mint ezer éve létezik

 

„Közülük is a legnagyobbak között van, ha nem a legnagyobb, éppen Szent István, aki ehhez a településhez azért is kötődik, mert a legenda szerint itt járt a környéken. Ezért is fontos, hogy a falu, az egyházközség és a helyi civil szervezetek megemlékeznek Szent Istvánról, mind a magyar történelem és a magyarság megmaradása szempontjából fontos személyről, aki európai jelentőségű is. Szent István alkotása óriási. Államot teremteni, ha egy picit belegondolunk, óriási dolog. Ezért nem tizennégyszer, hanem még nagyon-nagyon sokszor meg kell emlékezni róla.

 

Mert ha ez az állam annakidején nem jön létre a Kárpát-medencében, akkor nagyon valószínű, hogy ma már itt a magyarság sem létezne. Hiszen voltak itt az avarok, kelták, gepidák, mások is, de mindenki eltűnt. Ha Szent István nem ismeri fel az akkori európai trendet, ha nem veteti fel népünkkel, nemzetünkkel a kereszténységet, akkor nyilván a magyarság elveszett volna. István tudta, hogy miben rejlik a mi megmaradásunk záloga, tudta, hogy mi az, ami az államlapításhoz szükséges

 

– mondta ünnepi beszédében Nagyszombat megye alelnöke.

 

Vajka, a koszorúzási ünnepség résztvevőinek egy csoportja.

 

Szent István nélkül talajvesztettek lennénk itt és a Kárpát-medencében

 

Berényi József szerint ha nem lenne Szent István öröksége, bizonyára sokkal nehezebb lenne a megmaradásunk itt, a Felvidéken, Magyarországon és bárhol a Kárpát-medencében.

 

Talán kicsit talajvesztettebbek lennénk, hogy továbbra is meg tudjuk-e őrizni nemzeti identitásunkat. Bízok abban, hogy Szent István emléke a továbbiakban összeköt bennünket. Ő valóban egy olyan személyiség volt, aki mindenki számára erős tartópillér lehet, mindenki megtalálhatja benne saját példaképét. Őrá emlékezni lehet mindannyiunknak akkor is, amikor a szlovákiai magyar közösségben komoly széthúzás is tapasztalható és komoly feszültségek vannak.

 

De egy ilyen ünnepség kapcsán mindig felül tudunk emelkedni és felül is kell emelkedni a széthúzásokon. Mert a cél közös: megmaradásunk és gyarapodásunk, az emberek megélhetésének biztosítása és az, hogy közösen egymást kisegítve és erősítve éljünk.

 

Vajka, a dédnagymamák szélárnyékba húzódva figyelték az ünnepséget

 

Vajka példát mutathat másoknak, miként lehet a közösségnek méltósággal ünnepelni

 

 Remélem, hogy itt Vajkán ez a közösség a továbbiakban is a polgármester úr és az egyház vezetésével egy összetartó közösség lesz, amely irányt tud mutatni a környékbeli településeknek is, hogy miként lehet szépen és méltóságteljesen ünnepelni. Valahogy úgy, ahogy Szent István megírta Imre herceghez írt intelmeiben is

 

– mondta a szónok. „Ezeket annyiszor idéztük már, de mindig újra kell rájuk emlékeztetni.  Ha ezen bölcsességek szerint igyekszünk formálni közösségünket, akkor nem léphetünk rossz útra, csakis jó úton járhatunk.”

 

Vajka, benépesült a Szent István Emlékpark a koszorúzási ünnepségre.

 

Az egynyelvű ország esendő, mi is azt mondjuk a szlovák társadalom felé

 

A szónok emlékeztetett arra: ezek az intelmek mondták ki, hogy alázat nélkül nem lehet közösséget vezetni.

 

Akárcsak azt is, ami a mai Szlovákiára nagyon érvényes, hogy az egynyelvű ország esendő, míg a többnyelvű ország virágzó lehet.  Mi is pontosan ezt mondjuk a szlovák társadalom felé, hogy a magyar közösség gyarapítja ezt az országot, gazdagítja a régiót, építi a közösségeket. Szlovákiát és egész Európát gyarapítja azzal, hogy meg akarunk maradni magyaroknak.

 

Köszönöm szépen a helyi közösségnek, hogy ezt a megemlékezést újra megtartotta. Természetesen, sokadszor el kell mondani azt is, hogy köszönet annak a polgári társulásnak, amely ezt a csodálatos emlékművet emeltette, hiszen valóban méltó helyen és méltó körülmények között emlékezhetünk a magyarság legnagyobbikára, Szent István királyra”

 

mondta beszédének végén Nagyszombat megye alelnöke.

 

Vajka, az új kenyér megáldása a templomkertben

 

Koszorúzási és Szent István-dalok Németh Imre tolmácsolásában

 

A szobornál a helyi plébános, Németh Mátyás és az ünnepi a szentmisét bemutató, vajkai származású Bodó Zoltán mosonmagyaróvári lelkiatya megáldották az új kenyeret. Az ünnepséget Németh Imre somorjai énekművész Szent Istvánról szóló lélegzetelállítóan szép dalai tették emlékezetessé. A Szent István emlékműnél a megemlékezés koszorúzással fejeződött be.

 

Vajka, Németh Imre énekelt az emlékműnél

 

Vajka, az ünnepi szentmise egy mozzanata

 

Vajka község koszorúját Álló Donát polgármester és Farkas Tímea alpolgármester helyezte el, Lesenceistvánd testvértelepülés nevében Tóth Csaba polgármester, az MKP nevében Menyhárt József országos elnök és Berényi József megyei alelnök helyezte el a kegyelet virágait. A társzervező Vajk Polgári Társulás és a Vöröskereszt helyi szervezetének képviselői is megkoszorúzták a szobrot. A megemlékezésnek a templomkertben lezajló része a Himnusz közös eléneklésével zárult.

 

Folytatás a nagyszínpadon éjfélig tartó színes műsorral

 

A legkisebbekre is gondoltak a rendezvény szervezői: a program a nagyszínpadon bábelőadással kezdődött, az Aranykert Bábszínház A feledékeny Vicsor bábi című mókás előadásának tapsolhattak a gyerekek. Ezután a Csallóközi Néptáncegyüttes egyórás zenés-táncos összeállítással szórakoztatta a közönséget.

 

Vajka, a bábelőadás egy mozzanata és egy kiváncsi kis néző

 

Vajka, a legkisebbek jót szórakoztakVicsor bábi vicces kalandjain

 

A majdnem éjfélig tartó kultúrműsorban az Urunk, László király, téged áldunk rockoperát adta elő a Felvidéki Rockszínház. A nap méltó lezárásaként a társulat, amely indulása óta rendszeres résztvevője a vajkai Szent István-napi ünnepségeknek, ez csokorra valót nyújtott át a közönségnek az István, a király legnagyobb slágereiből.

 

Vajka, a Csallóközi Néptáncegyüttes fellépése

 

Álló Donát: Kötelességünk ápolni Vajka névadójának örökségét

 

A rockopera előtt Álló Donát vajkai polgármester köszöntötte a közönséget.

 

Szent kötelességünknek tartjuk, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek megőrizzük falunk névadójának, Szent István királynak az örökségét.   Ez egyet jelent azzal, hogy nem feledkezünk meg gyökereinkről, a múltunkról, ápoljuk hagyományainkat és éberen őrizzük nemzeti identitásunkat. Mindazt, amit elődeink teremtettek meg nekünk és hagytak ránk örökül. A drága csallóközi földet, a családi házat, az magyar anyanyelvet, a kultúránkat

 

– hangsúlyozta a polgármester.

 

Vajka, a Felvidéki Rockszínpad műsora (archív felvétel)

 

Nem öncélú szerinte ez az évente megismétlődő emlékezés.

 

Ez a mai nap egy közösség ünnepe. Olyan nap, amikor az egymástól távol élő rokonok, külföldre szakadt falubeliek és barátok találkozhatnak. A Szent Istvánnak tisztelgő emlékmű melletti baráti kézfogások, beszélgetések és vállveregetések majd a falatozások, koccintások mind – mind annak a jelei, hogy ez a látszólag szétszakadt közösség valójában láthatatlan szálakkal nagyon is kötődik egymáshoz.

 

És az idő múlása sem változtat ezen. Kis túlzással talán mondhatnám azt is, hogy itt Vajkán a gyakorlatba ültetjük át Szent István népét egybefogó munkásságának üzenetét. Ennek lényege a mai modern korban az, hogy égetően szükséges az összetartás. Az összefogás, hogy építhessük a jövőnket és otthon érezhessük magunkat ott, ahol élünk.

 

– mondta Álló Donát.

 

Vajka, kezdődik a Szent István napi ünnepi szentmise

 

A bősi erőmű miatt sok hátrányt elszenvedő vajkaiaknak komfortosabb életet szeretne az önkormányzat

 

Majd arról szólt, hogy érdemes tervezni és új feladatokat kitűzni, mert sok  példa bizonyítja, ha a faluban összefognak, valóvá válhat akár a merésznek tűnő álom is.

 

A vajkai önkormányzat nevében elmondhatom, hogy mi nem világmegváltó álmokat szövünk, hanem jóakarattal közösen megvalósítható, reális terveket. Olyanokat, amelyek gyakorlati kivitelezése segíthetne e bősi felvízcsatorna mögé szorult és emiatt sok hátrányt elszenvedő település lakóinak abban, hogy jobb legyen a közérzetük és komfortosabban élhessenek. Ha első nekifutásra nem is sikerül minden, és nem nyílnak meg azonnal az ajtók, mi mégsem adjuk fel!”

 

 szögezte le a polgármester.

 

Vajka, négyéves kislány vitte a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret megáldásra

 

Vajkai kislányok az édesanyjukkal a templomban

 

Vajka, az ünnepi szentmisét bemutató Bodó Zoltán, balján Németh Mátyás helyi plébános

Keserű szájízzel szólt arról, hogy a község Szent István-nap kapcsán beadott pályázatára a pozsonyi kormányhivataltól nem kapott támogatást. Ráadásul a vajkai közbirtokosság vezetősége a tagok akarata ellenére már tavaly sem támogatta a Szent István napi rendezvényt.

 

Pedig nagyapáink, apáink a megmondhatói, hogy a hajdani közbirtokosság mindig is híres volt arról, hogy a faluban felkarolta az iskolát, a templomot és rendszeresen áldozott közhasznú célokra. Szerencsére azonban vannak jóakaróink és támogatóink is. Köztük említem meg Nagyszombat megyét, ahonnan Vajka eddig mindig kapott segítséget. Köszönöm továbbá a községünkben nemrég megnyílt Szent István Gyógyszertár és a Lyda nyugdíjas panzió sokat jelentő támogatását

 

– hangsúlyozta a vajkai polgármester. Végül meghívott mindenkit a 2018-as jubileumi 15. Szent István napra, amelyre nagyszabású program készül.

 

Vajka, ünnepi szentmise a vajkai katolikus templomban. Archív felvétel.

 

Menyhárt József: „Ez a kis közösség tudja, hogy neki itt dolga van”

 

Menyhárt József, az MKP elnöke a koszorúzási ünnepség után nyilatkozott a Körképnek:

 

Vajka mindig is megtartotta emlékezetében Szent István hagyományát. El kell mondani azt is, hogy évről-évre ide visszatérni egy felemelő élmény. Látni azt, hogy ez a kis közösség tudja, még ha huzatos is a tájék, neki küldetése van itt, a  Kárpát-medencében.  Ezt István rakta le alapként, a jó Isten áldása rajta. A mi dolgunk, hogy megtartsuk a hagyományokat, megtartsuk a magyarságot. Lehet akármilyen huzatos a tájék, nekünk itt dolgunk van.”

 

Menyhárt József, az MKP elnöke

 

Képek: Vajka község archívuma.

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!