Gyöngyi
  • HUF: 364.41
  • USD: 1.18
  • 10 °C
  • 18 °C
Mindennapjaink

A Bátorkeszi Önkéntes Tűzoltók 135 esztendeje – Képekkel

A Bátorkeszi Önkéntes Tűzoltók Testülete ez év júniusában ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját, melynek alapján a történelmi Magyarország legrégibb tűzoltó egyletei közé sorolható.

 

Korabeli dokumentumokkal bizonyítottan a szervezet 1883-ban alakult, erről olvashatunk az Esztergom és Vidéke városi és megyei közlönyének a fenti év 53. számában.

 

Dedinszky Miklós tűzoltó parancsnok kitüntetést kap – 30-as évek eleje

 

Bátorkesziről írják a következőket:

 

Élénk mozgalom indult meg nálunk egy tűzoltó-egyesület alapítása végett. Múlt vasárnap a bátorkeszi polgárok nagy számmal összegyülekeztek a polgári olvasókör nagy termében, hol Nemtsik Dániel tanító élénk szavakkal ecsetelte egy tűzoltó-egyesület fölállításának szükségét és fontosságát… Az egybegyűltek belátva az eszme czélszerüségét, elnökül Kobek István földbirtokos urat kérték föl, ki e tisztet elvállalva alaptőke gyűjtését indítványozta, melyhez az elnök ötven forinttal, Hazay Ernő földbirtokos ötven forinttal … ( felsorolás ) … járultak … A gyűjtés egyszerre 409 forintot eredményezett, mely összeg a tűzoltó-egyesület fölállítását lehetővé teszi. Az alapszabályok kidolgozását egy 16 tagú bizottság végezte, s az üdvös egyesület június 24 én meg is alakult. Gratulálunk a derék bátorkeszieknek.

 

A tűzoltóegyletek szükségszerűségét először 1862- ben gróf Széchenyi Ödön vetette fel, majd 1870-ben kezdődött el az önkéntes tűzoltóságok megalakulása, előbb természetesen a nagyobb városokban ( Pozsonyban 1867-ben, Komáromban 1872-ben ) majd fokozatosan a környék kisebb településein is. Persze bizonyos formái a tűzvédelemnek minden időkben léteztek, hiszen az ember már ősidők óta igyekezett felügyelete alatt tartani ezt a nagyon hasznos, s egyben nagyon veszélyes, pusztító elemet.

 

Zászlószentelés – 30-as évek elején

 

A Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás lelkes kutatásának köszönhetően több történelmi dokumentumból is színre került a bátorkeszi tűzoltók aktív tevékenysége. Így olvashatunk az Esztergom és Vidéke – városi és megyei közlöny – 1886. évfolyamának 32. számában.

 

Bitter Tódor segéd-tiszti jelentése a bátorkeszi önk. tűzoltó egyesület rendes közgyűléséhez … A bátorkeszi önk. tűzoltó egyesületi … jelentésemből megnyugvást meríthet magának az igen tisztelt közgyűlés az iránt, hogy amennyire emberbaráti intézményünkre Bátorkeszi mező-városnak és vidékének szüksége van, annyira a tűzoltó egyesület — fiatalsága daczára — akar is tud is önzetlenül megfelelni nemes hivatásának…

 

Természetesen az összegyűjtött dokumentumok több tűzesetet is megtárgyalnak, melyek az aktív helytállásról, de egyben a vidám ünneplésekről, a stressz-helyzet utáni lazításokról is képet adnak. Erről olvashatunk például a fenti lap és év 34. számában:

 

Tűzoltó versenyen a csapat – az 1950-es években

 

…Tűzben volt a század Bátorkeszin és határában … Szept. 28-án Binetter Ignácz beltelkén kétsoroson egymás mellett álló takarmány-kazal csaknem egyszerre fogott tüzet. Délnvugoti szél a lángot, mely az első pillanatban elborította a két kazalt, a felső szomszédnak 2 méter távolságra levő kazlai felé hajtja, ezek egyike meg is pörzsölődik. A tűzoltók 27-iki zárgyakorlat után, melyet 26-án éjjel szintén tűz előzött meg, világos reggelig mulattak.  🙂 Mégis a kürtjelzésre azonnal 62 tűzoltó termett a  vész helyén, s a főparancsnok személyes vezénylete alatt a tüzet 3 szivattyúval kelet-nyugat és délről körülfogta, és az időközben támadt végítélettel fenyegető szélvihar daczára tovább terjedni nem engedte… 🙂

 

A sok, történelmi értékű szemelvény közt lapozgatva a fent említett közlöny az 1908-as évfolyam 66. száma már a szervezet fennállásának 25. évfordulójáról ad hírt:

 

— A Bátorkeszi Önkéntes Tűzoltó Testület f. hó 16-án tartja fennállásának 25-ik évfordulóját, melynek programját múlt számunkban közöltük. B. Kobek Kornél parancsnok lelkes stílusú meghívót bocsátott ki. A humanizmus századában igazán nincsen nemesebb, tisztább … intézmény a tűzoltóságnál. Mily fenséges, egy élő szervezet küzdelme a legzsarnokabb, legrombolóbb elemmel. Családok, sőt falvak temetésére kondul gyakran a szaggatott bömbölésű félrevert harang …. A társadalomnak meg kell értenie a tűzoltó-szervezetek … motívumát … A bátorkeszi tűzoltó-egylet különösen dicsőséges múltra tekint vissza, mert emberbaráti feladatának mindig önzetlenül tett eleget. Siessünk hát minél többen a most kibontott zászló alá.

 

A Bátorkeszi Tűzoltó Testület – 2018. június

 

Ifjú Tűzoltók versenye – 2016.

 

Nos, a nagymúltú Bátorkeszi Önkéntes Tűzoltó Testület napjainkban is aktív tevékenységet folytat. A csapat parancsnoka Pallag Sándor, elmondása szerint az egylet jelenleg 74 tagot számlál, elnökük Lukács Béla. Rendszeresen részt vesznek a járási tűzoltóság által szervezett iskolázásokon, gyakorolják az új technikai eszközök használatát, hogy szükség esetén a leghatékonyabban tudjanak segíteni. Megmérettetik magukat különböző járási és körzeti versenyeken, ahol mindig eredményesen szerepelnek.

 

Tűzoltóverseny -2016.

 

Nemcsak tűz, de egyéb természeti katasztrófa elhárításánál is gyakran közreműködnek, például a 2015-ös hatalmas esőzések idején Bátorkeszi községben, amikor kilépett medréből a folyóvá duzzadt Fényes-patak, vagy 2016 júliusában Komáromban, az óriási viharkárok elhárításában. A tavalyi esztendőben 8 alkalommal működtek közre tűzesetnél, idén egy családi ház, illetve egy tarlóégésnél voltak bevetésen.

 

Jelenkori tevékenységükből még érdemes megemlíteni, hogy 2016-ban szerepük volt a Kobek-Kugler vándordíj megalapításában, ezzel is tisztelegve első elnökük emlékének. Az ünnepség kapcsán a jelzett esztendőben Bátorkeszin rendezték meg az Ifjú Tűzoltók járási bajnokságát.

 

A Kobek-Kugler vándordíj

 

A Bátorkeszi tűzoltók szükség esetén igyekeznek helytállni, ám tisztelettel kérik a természetjárókat, a kirándulókat, hogy csakis az erre kijelölt helyeken gyújtsanak tüzet, és soha ne dobjanak el égő cigaretta-véget, vagy parázsló gyufaszálat. Ez mindnyájunk érdeke.

 

Buday Mária

Nyitókép: A tűzoltó egylet alapítója – Kobek István és családja – az 1910-es évek táján

Az információkat Pallag Sándor tűzoltóparancsnok, a fényképeket, a történelmi dokumentumokat Bzsoch Gizella, könyvtáros-muzeológus, a ProFuturo Villa Kezw Polgári Társulás elnöke adta közre.

 

Felhasznált irodalom: itt

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!

Kommentek

Király Zsolt

Király Zsolt, 42 éves közgazdász, a Körkép.sk alapító főszerkesztője. A 2015-ös Újságírói Díj nyertese oknyomozó kategóriában. Korábban a .týždeň-ben és a Heti Válaszban is publikált.

Kövessen minket