Bernát, Felícia
 • HUF: 384.68
 • USD: 1.06
 • 17 °C
 • 27 °C

Hirdetés (X)

tudomány

Ez itt a mi hazánk! (Hogyan népesült be a történelem)

A hónap kommentára rovatunkban ezúttal egy született szlovák fiatalember meglepően higgadt és józan látásmódját közöljük Szlovákia történelméről.  Érdemes végigolvasni, kevés ilyen van.

Samo Marec cikke eredetileg a SME-ben jelent meg április 12-én.

A miniszterelnök, köztársasági elnök és udvari írnokuk által prezentált történelmi doktrína képtelen elismerni azokat a tényeket, melyek bár kellemetlenek, igazak.

Ivan Gašparovič nemrég szétkapkodott könyve Nemzetien gondolkodom, szociálisan érzek címmel  egészen új értelmet adott az „üde debütálás” fogalmának. Egy igazán bizarr mű, még akkor is, ha tudjuk, hogy a választások előtti kampány terméke, s egyetlen célja az volt, hogy elegendő töltelékszót halmozzon fel egy elfogadható terjedelemhez.

Ezek után kevéssé meglepő az életrajz, melyből a nem megfelelő, oda nem illő részeket önkényesen és nemes egyszerűséggel kihúzták. Nem meglepő továbbá a felszólalások, beszédek listája és a rögtön több nyelvre lefordított összefoglaló sem. Elvégre a külföldi látogatókat is meg kell ajándékozni valamivel.

Mi a hónap kommentára?

A hónap kommentára a Körkép sorozata. Rendszeresen, minden hónapban egy általunk legjobbnak, legérdekesebbnek tartott  kommentárt közlünk a szlovák sajtóból magyar fordításban. A sorozat eddigi részei: október, november, december, január, február, március.

A szlovák Szlovákia történelmi doktrínája

A könyvből épp csak a valódi mondanivaló, az értékes gondolatok hiányoznak. Melyek olyanok, mint egy veszélyeztetett faj.

Valahol mélyen, észrevehetetlenül a sorok közt elrejtve ott van a szlovák történelem benépesítésének szükségességét sürgető mondat is. Oly módon, mintha nyitott kaput döngetnénk, mivel a szlovák történelemnek semmi szüksége sincs a toldozgatásra, nemhogy arra, hogy ez a folyamat állami doktrínává váljon. Nem beszélve arról, hogy valamely furcsa véletlennek köszönhetően mindig éppen akkor kerül sor erre, amikor Drahoslav Machala írja a beszédeket. Robert Fico Matica Slovenská-beli felszólalása emlékeztetett arra, hogy újra élesztve ugyan de még mindig él és igen jól alakulnak a dolgai.

A doktrina alapvető problémája a szelekció. A történelmi tényekkel szembemegy ugyanis, ha a mai Szlovákia és a szlovákok közé képzeletbeli egyenlőségjelet rakunk, mintha mi sem lenne természetesebb.

A történelmileg és etnikailag egyöntetű Szlovákia koncepciója a Tátrától a Dunáig és a Morvától a Dukláig terjedő terület ugyanis nem létező, valóságidegen. E területen ugyanis más etnikumok is éltek és természetes módon maguk a szlovákok sem csak ezt a térséget lakták, de máshol is letelepedtek. A mai Szlovákia megannyi területe egyébként is a történelem bizonyos korszakaiban egyáltalán nem tartozott a ma ismert alakulathoz. A szepesség fontos és gazdaságilag jelentős része például évszázadokig Lengyelország részét képezte.

Azzal áltatni magunkat, hogy létezik valamiféle kizárólagos, saját szlovák történelem, végtelenül korlátolt, szűk látókörű és felesleges magatartás is egyben. A mai Szlovákia történelmi viszonylatban ugyanis új alakulatnak számít, melynek területén nem létezik kizárólag a szlovák nemzet által alkotott történelem. Ami létezik, az az adott terület lakói által létrehozott szlovák térség történelme.

Érdekes kérdés továbbá, mikorra tehető a szlovák nemzethez való tartozástudat születése a terület lakosai körében és mikor váltotta fel ez a tudat a természetesebb és jóval erősebb regionális hovatartozás tudatát, melyhez a földrajzi tagoltság és történelmi felosztás is hozzájárult.

Az emberek közösségei magától értetődő és ésszerű módon a völgyek mentén, a folyók torkolatainál vagy épp a megyék határain belül jöttek létre. Tagjai éppen ezért ezzel és nem a szlovák nemzeti tudat koncepciójával azonosultak.

Más szóval azt állítani, hogy egy Erdőhátit (Záhorák) a gömöri lakossal évszázadokon át a közös nemzetiségtudat kötötte össze (és ezt a tudatot mindezek tetejébe Svätopluktól eredeztetni) enyhén szólva sem ad túl sok értelmet.

marec2
Samuel Marec. A háttér felirata: a fiatalok máshogy látják. Kép: SM facebook

A történelem elnéptelenítése

A miniszterelnök és a köztársasági elnök valamint udvari írnokuk által prezentált történelmi doktrína képtelen elismerni azokat a tényeket, melyek, bár kellemetlenek lehetnek is, valóságértékük megkérdőjelezhetetlen.

Példának okáért teljesen figyelmen kívül hagyja (az ember azt hinné, hogy) támadhatatlan tényt, miszerint Szlovákia történelme során jelentős részben egy multietnikus terület volt, melyen a szlovákokon kívül szép számmal éltek németek, magyarok, zsidók és romák, de éppenséggel még olaszok is.

Hasonlóképpen figyelmen kívül hagyja, hogy a szlovákoknak, néhány kivételtől eltekintve, a társadalmi rend keretein belül alacsonyabb beosztásuk volt. Elmondható ugyan, hogy ez sajnálatos, de a tényen nem változtat. Egyszerűen így volt.

Éppen úgy probléma, hogy a történelem benépesítését, a hiányzó részek kitöltését, amit Gašparovič köztársasági elnök szorgalmaz, épp a történelem elnéptelenítése, kifosztása előz meg. Saját kárunkra semmisítünk meg mindent, ami nem esik bele a saját elképzeléseink alkotta történelmi figurák szűken határolt kategóriájába.

Így például teljesen figyelmen kívül hagyjuk Márai Sándort, aki az Egy polgár vallomásai című művében egyedülálló és értékes képet nyújt Kassáról a 19. és 20. század fordulójáról. Saját családja szempontjából írja le ezt a felsőmagyarországi metropoliszt, melyet magyarok, németek, zsidók és szlovákok osztanak meg egymással. Az ő hétköznapjaikat és szokásaikat ragadja meg. Olyan apróságokról ír, mint a vásárok, iskolák, Szent Erzsébet és a Csermelyi hétvégék. E leírások által ad  egységes képet. Ir, valójában azonban dokumentumot forgat egy elveszett világról. Egy világról, mely mára már eltűnt, mert eltűnt az alapvető vonása, a sokszínűsége. Ir továbbá arról, milyen volt itt az élet akkoriban. Egy világról ír, melynek őseink részesei és részei voltak, s melyet mi ennek ellenére sem tartunk saját történelmünk szerves tartozékának. Nem büszkélkedünk vele, holott Kassa ezt igenis megtehetné. (Lásd Prágát és Kafkát).

Máraival együtt a német bányamestereket sem fogadtuk be magunk közé soha, holott ők is a mai Szlovákia területén éltek. Nem fogadtuk el Szent Istvánt sem (ugyanakkor Korvin Mátyást igen). A szlovák zsidók múltjáról említést sem teszünk. Nincs miért, s ha lenne is, említésük kellemetlen számunkra. A pozsonyi koronázásokra persze, – a változatosság kedvéért -, büszkék vagyunk, holott Pozsony ugyanannyira volt szlovák, mint Márai Kassája.

marec
Samo Marec, talán az elsőszámú szlovák blogger. Kép: Off Record

A történelem benépesítése

A mai Szlovákia történelme igen változatos és érdekes. A változatosság helyett azonban egy fekete lyuk maradt csak ránk, melynek kezdőpontjába Svätoplukot helyezzük, majd ezt követően évszázadokig semmi. Őt rögtön nemzeti hősünk, Jánošík követi, utána pedig azonnal meg is érkeztünk Štúrék korába. Ez a történelem üres, kietlen, és éppen saját magunknak köszönhetően. Igy hát egyszerűen kitöltjük a réseket, pótoljuk a hiányzó részeket, méghozzá igen hamis módon téve mindezt.

Olyan összefüggéseket domborítunk ki, melyek kitalációk csupán, s melyek a legkevésbé sem fontosak. Azok helyett, akiket kitúrtunk történelmünkből, holott velünk együtt itt éltek. Helyette olyanokat vállalunk fel s mutogatunk, mint sajátjainkat, akiknek szlovák származásukról fogalmuk sincs.

Ahelyett, hogy megtárgyalnánk, hogyan éltünk 100 évvel vagy éppen hét évtizeddel ezelőtt, a szerencsétlen Svätoplukból igyekszünk olyan történelmi figurát faragni, amilyen feltehetőleg sohasem volt. Történelmi kreációnkat pedig azzal támasztjuk alá, hogy szobrot emelünk neki.

Mi meghatározzuk a történelmet nem pedig tanuljuk azt. Bizonyos dolgokról inkább hallgatunk, aztán csodálkozunk, hogy a fiatalság körében szinte senki sem tudja, mi is volt az arizáció.

Konstruálunk. Szüntelenül Martina Hingisről és Anjelina Jolieról cikkezünk, miközben azt hisszük, hogy egyéni sikereik dicsfényéből ránk is hull majd néhány sugárnyaláb, mely nemcsak hogy alátámasztja majd történelmi kiválóságunkat (mellünket veregetve, hogy mi adtuk őket a világnak) de egyáltalán létezésünknek is értelmet ad, megindokolva, alátámasztva azt.

Teljesen elfelejtjük közben, hogy olyan világban élünk, amelyben senkinek sem kell létét megindokolnia és melyben a nemzetiségi erőfitogtatás 150 évvel ezelőtt tetőzött.

marec3
Kép: greatmilan.blog.cz

Az ehhez hasonló történelmi konstrukciók kiötlői sorában minden bizonnyal a köztársasági elnöké az elsőség, aki könyvében csak úgy, mindennemű figyelmeztetés és összefüggés nélkül azt írja, hogy a szlovák gépészeti oktatás a maga módján az internet elődje volt. Hogy milyen módon, s hogy ki osztja még ezt a véleményt Drahoslav Machalán kívül, már nem fejti ki. Így toldozgatják minálunk a történelmet!

Ez a mi hazánk!

E doktrína keretén belül az állandó fenyegetettség-érzés kényszerében élünk s időnket saját képzelt nagyságunk keresésével töltjük. Tetteinkkel azonban csak félelmeinket és saját kicsiségünket bizonyítjuk.

Fico miniszterelnök Matica-béli felszólalását követően ugyanaz a Machala küldött szét levelet a Matica Slovenská helyi szervezeteinek, melyben önmaga által írt felszólalásának támogatására buzdít. Leveléhez egy kis üzenetet is csatolt, melyben ez áll: „Végre valaki a szlovákok, mint államalkotó nemzetnek a pártján áll. Végre otthon érezhetjük magunkat hazánkban.“ – írja.

A történelem kiürítése és foltozgatása előtt tudatosítsuk, hogy a helyes megoldás az alábbiak kimondása: Őseinkkel egyetemben e területen megannyi más lakos élt és tevékenykedett. Mindegyik hátra hagyott valamit és ezek összessége alkotja történelmünket.

Ha kimondjuk és el is fogadjuk mindezt, talán meglátjuk a dolog összefüggését és szépségét is. Csak hát, aktuális kiötlőinek nem kellene annyira kényszeredetten kurjongatniuk azt a bizonyos Ez itt a mi hazánk. Mi itthon otthon vagyunk (értsd, az Ő hazájuk, ők vannak itt otthon).

Samuel Marec (1982) – a szerző egy reklámcégben dolgozik. A blog.sme-re és a humno.sk-ra ír, és jelenleg első könyvét írja.

Fordítás: Körkép

Ne maradj le semmilyen újdonságról – kövess minket Facebookon, Twitteren, és Tumblren is!

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!

Kommentek

Kommentek

Vhailor
2013. ápr. 23. 08:44

A múlt héten olvastam még a SME-n. Le a kalappal. Lényegében úgy látja Szlovákia ill. a mai Szlovákia történelmét, ahogy mi magyarok - azaz Szvatoplukotól Štúrig egy fekete lyuk. Leszögezi, hogy a szlovákok gyakorlatilag semmit sem tudnak annak az országnak, pontosabban területnek, a történelméről, amiben, ahol laknak. Engem viszont sokkal jobban érdekelne, hogy a szerző mit és mennyire tud róla, vagy csak ő is a sötétben tapogatózik. Ilyen szlovák emberekkel talán még lehetséges is lenne egy történelmi kiegyezés. Amennyiben tényleg jószándékú az illető, akkor jó lenne leülni és csinálni vele egy interjút, hogy mit, hogyan gondol, és milyen valós történelmi ismeretekkel rendelkezik.

nyomkereso
2013. ápr. 23. 08:55

Újabb taggal bűvült az általam eddig ismert, hasonló gondolkodású szlovákok nagyon szűk, 5-6 fős köre. Hogy milyen valós történelmi ismeretekkel rendelkezik, (egyelőre) nem tudom. A világ dolgait viszont nagyon szimpatikusan látja. Samo Marecról egyébként ebben a cikkünkben is írunk: https://korkep.sk/cikkek/media/2013/04/10/ingyen-szex

Geönczeöl Attila
2013. ápr. 23. 10:01

Kár, hogy kevés ilyen ember van a szlovákok között. Bár ez a "Fiatalok másként látják" fotó biztató. Még Svatoplukot is megpiszkálta kicsit. Bár azt nem hiszem, hogy ki merné mondani, hogy hol is élt valójában Cirillel és Metóddal együtt...

  Vhailor
  2013. ápr. 23. 14:51

  A hivatalos elmélet szerint, amit még nem döntött, nem cáfolt meg senki Nagy Moráviában, amely a mai Morvaország és Szlovákia, részben pedig Magyarország területén feküdt.

tyukodi pajtás
2013. ápr. 23. 10:19

Azon ritka üdítő írások egyike, amelyekkel néhány honlapon ritkábban, másoknál gyakrabban lehet találkozni, amely a valóban fordított logikájú hamis, a mindennapi szlovák gondolkodásban is tükröződő történelemtudat ellen emel szót. Ezen történelemtudat kerül elültetésre a szlovák iskolákban, értéktelennek, megvetendőnek tekintve, és üldözve is ami magyar, amely által évente új kis Ján Sloták ezrei termelődnek, szerelőszalag rendszerben megteremtve őket a hivatalos állami irányelveket kiszolgáló pedagógus társadalom által. A szerző erénye, hogy elutasítja ezt a szemléletet és Márai példáján (annak tényeken alapuló leírására rácsodálkozva) gondol bele, hogy mitől lesz kisebb a szlovák, ha a valóságra építi a szemléletét. (Ilyen rácsodálkozás fordult elő a magyar történelemmel kapcsolatban, amikor a Hunyadi János halála utáni zürzavaros feudális osztályharcos pudva szinte propaganda tankönyvi szöveg után valakinek a kezébe került Szerémi György: Magyarország romlásárul c. krónikája, amelynek első oldalain filmbe illően izgalmasan, szinte krimi szerűen írta le a krónikás, hogy hogyan is került sor Cillei felkoncolására Hunyadi László által, amelynek azután meglettek a maguk már ismert következményei). Nos, ha már van 5-6 hasonlóan gondolkodó szlovák, akkor valamilyen stratégia mentén lenne célszerű valahogy kikezdeni és a helyes irányba terelgetni a mai szlovák történelem oktatást és szemléletet. Ebben pedig történtek lépések eddig is, hiszen létezik egy közös szlovák-magyar történelmi olvasókönyv, amely azonban a magyar fél részéről (ismeretlen okoknál fogva) nem került még kiadásra. Hasonlóan fontos lenne, ha a felvidéki magyar, szlovákul tudó értelmiség is folyamatosan fölvállalná eddigi elszabotált feladatát és ebben például az említett 5-6 szlovák demokrata segítségére sietne. Ugyanis nekünk magyaroknak vannak meg azok a valós ismereteink, információs forrásaink, amelyekkel a szerző által emlegetett kitalációk cáfolhatók, első lépésben is ezek legmeghökkentőbb, az érdeklődést és a megismerés igényét a szlovákság körében felkeltő mozzanatokkal. Persze a szerzőnél is fellelhető egyfajta kisebbrendűségi érzés: ..."Hasonlóképpen figyelmen kívül hagyja, hogy a szlovákoknak, néhány kivételtől eltekintve, a társadalmi rend keretein belül alacsonyabb beosztásuk volt"... amely helyesen szemlélve, minőségileg, tartalmilag volt más beosztás, de semmiképpen sem alacsonyabb rendű, ahogyan a középkorban betelepedett kunok, besenyők sem képviseltek alacsonyabb rendet a feudális Magyarországgal szemben. Sőt, a hegyek lábánál kialakult, a hegyi és az alföldi termékek cseréjét elősegítő vásárvárosok, illetve a XIX. századi mezőgazdasági mezőgazdaság részes aratási rendszeréből eredően azzal, hogy tízezrek kerekedtek föl és láttak világot az Alföldön, ahol hamarabb értek a kalászosok, mint északon, vagy hogy Budapest például a százezernyi szlovák építőmunkás nélkül nehezen épülhetett volna világvárossá a Kiegyezés után, is mind, mind azt mutatják, hogy a szlovákság alapvető szerepet játszott az ország (Madarsko) korabeli életében stb. stb.

Arma Gedeon
2013. ápr. 23. 13:43

Egészséges gondolkodásmód, de a legfontosabb, ami magyar szemmel beugrik róla, hogy a látszat ellenére elég hasonló módon hamisjtják a magyar történelmet is, csak az állami múlt megléte miatt ez kicsit másképp jelenik meg. Nálunk ott a történelmi fekete lyuk, vagy a feketére mázolt démonképek, ahol nem a szent kurucok , felkelők, felforgatók vannak. Ebben erősen téved persze: "Hasonlóképpen figyelmen kívül hagyja, hogy a szlovákoknak, néhány kivételtől eltekintve, a társadalmi rend keretein belül alacsonyabb beosztásuk volt. Elmondható ugyan, hogy ez sajnálatos, de a tényen nem változtat. Egyszerűen így volt." Nem így volt. Ott az optikai csalódás, hogy még ő is elhiszi, hogy az emberek a múltban egyértelműen szétválaszthatók "szlovákokra", "magyarokra", stb. Pedig nem, mert a modern kor előtt ez nem volt követelmény. A felvidéki magyar főnemesek mind beszéltek tótul, Szelepcsény érsek, a katolikus prímás állítólag főleg tótnak tartotta magát etnikailag (de ez nem mondott ellent magyar tudatának sem), tehát a szláv nyelv által erősen érintett területen e nyelvet a társadalmi ranglétra minden fokán ismerték és sehol nem diszkriminálták. Még nem volt kitalálva a nacionalista őrület.

  tyukodi pajtás
  2013. ápr. 23. 14:17

  Vitatható az a megállapítása, hogy: ..."a látszat ellenére ELÉG HASONLÓ (kiemelés tőlem) módon hamisjtják a magyar történelmet is"... Különbséget kell tenni a magyar történelemtudomány mai állása, az iskolában oktatott történelemismeret sokrétűsége (alternatív iskolai történelemkönyvek), a mai politikusok történelemmel kapcsolatos retorikája és néhány magát történésznek mondó műkedvelő írásai, állításai között (ez utóbbiaknak a magyarság sumér, parthus stb. eredetre mutató elméletei). Tény, hogy az általános iskolában az IRODALOM órák keretében ismerkednek meg a gyermekek először (negyedikben) a magyar eredetmondákkal (Emese álma, Csodaszarvas, A Fehér Ló mondája Szvatoplukkal, stb.), de ettől élesen elválik a későbbi években (az ötödiktől és a középiskolában) tanult magyar történelem. Ami a magyar történelem oktatás hiányosságaként róható fel, az az, hogy még viszonylag internacionális, azaz marxista osztályharcos jellege mellett magyaros, a magyarságra koncentráló, helyenként magyarkodó szemléletű, kevésbé törődve a korabeli nemzetiségek szerepével az ország életében, leszámítva persze a korábbi hozzászólásunkban említett besenyőket, kunokat. De ez messze MÁS, mint amiről az általunk elemzett cikk szerzője is beszél. A szlovák történelemkönyvek elemzése is azt mutatja, hogy néhány sarokpontot leszámítva a történelmi eseményeket tekintve van lehetőség egy közös magyar-szlovák és vélhetőleg a többi nemzetnek (román, szerb, horvát, stb.) is megfelelő álláspont kialakítására a Kárpát-medence történelméről.

   Kovács János
   2016. Már. 11. 09:51

   Tökéletes diagnózis. Amíg a tót atyafiaknál (gepida "teut"='ember') az agyamentség államrezon, nálunk csak holdkóros magánszemélyek hobbija. Kollár János pesti evangélikus lelkész (Slávy dcéra) az egész világból szláv falut csinált - majd 200 évvel ezelőtt. Mi magyarok A Kollár előtt 20 évvel írogató Horvát István hasonló agyszüleményeit már 150 éve elfelejtettük, de Kollár szellemisége még vigyorog a szlovák "történetírásban". A szlovákokban a nyelv igazából szláv, genetikailag szlávok a legkevésbé. Szepes, Nyitra, Zólyom, Túróc, Pozsony (bányászok, kézművesek) németjei, Szepes, Liptó, Árva, Sáros, Pozsony (lándzsások, gyepűőrök) magyarjai a 17. századig átestek a nyelvváltáson, a délebbi részeken pedig erőszakkal, államilag zajlott le ez a 20. században. A népzenéjük is inkább pentaton.

  bobbafet
  2013. máj. 29. 14:56

  Az elso ertelmes hozzaszolas... Pontosan ravilagit a lenyegre.

Geonczeol Gyula
2013. ápr. 23. 19:32

Sventoplokos kereszteletlen Moraviajarol a 905-ben, a császári palota bíbortermében született Konstantin csaszar a biborban született” (Porphyrogennétos)a Birodalom Kormanyzasarol irt muveben beszel, amit 952-ben öntott végső formába. A diplomáciai tankönyvnek szánt mű A birodalom kormányzásáról (De administrando imperio, közkeletű rövidítéssel: DAI annyit jegyez meg, hogy ez a Kereszteletlen Moravia Sirmiumon tul fekszik a SZAVA folyo deli oldalan. Sirmium, Sremska Mitrovica (egyik resze Nitrawa) tehat sosem a Felvideken terult el es a SZAVA folyo sem folyt sosem a Dunatol eszakra, pl. a Vag mellett es a Nyitra folyo helyett, esetleg pl. a sosem folyt bele a Dunaba pl. nyugatra a Garamtol. Nem csoda, hogy Konstantin muvetol ezek a tortenelem es szoborgyarto orultek rosszul vannak. Pedig rossz hir van boven, ugyanis Rastiz, aki Sventoplokos es akit a frankok Zventiboldnak irnak es frank helytarto, nos Rastiz neve immar Rastislav. Az o varat keverik ossze Devennyel, marpedig a mai Szerbia nem terul el Deveny korul. Rastiz a Margens folyo menti szlavok frank helytartoja es ez a Margens folyo Belgradtol delre van es a Duna deli oldalan omlik a Dunaba. Ez igy all a korabeli latin iratokban. Rastizt Sventoplokos elfogja es kiadja a frankoknak, akik megvakitjak es fel ev mulva a bortonben elpusztul. A frankok nem bocsatottak meg Rastiz-nak - ez a latin szovegekben a neve - hogy a gorogokkel kapcsolatokat apol es gorog hitteritoket is befogad. Nos a Margens melletti szlavokbol alakul ki az esclavi margenses, marabenses, maharenses, moravienses elnevezes es ebbol lesz a morva kifejezes. A Margens azonban a szlavok elotti neve a folyonak, latinul. A Maros egyfajta alakja. Rastiz neve utan alakul ki a Rascia elnevezes es ebbol a magyar racok nev. (Szerbia). Sventoplokos egyik fiat Liutpold frank palatinus hozta el Sirmiumbol es telepitette le Tirolban 896 korul, amikor kitor a ket Sventoplokos fiu kozott a polgarhaboru, es aztan csak a kulonbozo bekeket kovetoen, amikor Geza fejedelem feladott Ennsburg koruli teruleteket, akkor kerultek a cseh hatarvidekre. Ezert van az, hogy Morvaorszag csak 1000 utan kezd megjelenni, mint orgrofsag a latin oklevelekben es sosem 1000 elott. Boemia fejedelme ugyanis Liutpold palatinus volt, meg a 907-es karinthiai Brezalausburgi es a Duna menten elpusztult frank seregek vezetojekent. Igy hiaba csinalnak Bratislavat a karinthiai Bresalauspurc-bol, ezt sem lehet. Metodot pedig a papa Szent Andronicus vertanu puspok szekebe helyezte ami nem mashol volt, mint Sirmiumban, es ezt az orosz kronikak is kovetkezetesen igy mondjak. Azt allitani, hogy Metod Nyitran szekelt, kozonseges szelhamossag es az uj papa nem is foglalkozik ezzel, nem adta a nevet ezekhez a szelhamos unnepsegekhez. A hatvanas evekben ezeket a dolgokat es sok mast Boba Imre rendezgette es nagy meglepeteseket okozott vele a nyugati tortenelem irasban. Boba minden korabeli latin, gorog, sot arab iratot ujra ertekelt es viszahelyezte a valodi tortenelmi kornyezetebe. De mara mar tobb munka szuletett, ami Bobat kutatta es igazolta, ezek mind nyugati egyetemeken jelentek meg, es senki sem foglalkozik egy Nyitra es Pozsony koruli Nagy Moraviaval. Konstantin kifejezese a megale Moravia kulonben is egykori, regi Moraviat jelent, nem pedig nagyot. Meg a gorog szavakat se forditottak le rendesen. Brwin es fia Kocel, vagyis a cshek hamisitasa szerint "Pribina" frank helytarto ugyancsak a karintiai Moosburgban szekelt es sosem Zalavaron. A glagolita irast pedig az etruszk rovasirabol alakitottak ki es mar a 6. szazadban letezett, pl. Velencebe. Egyaltalan nem Szent Cirill talalta fel, aki kulonben is a gorog abc-hez tett ket betut es alkalmazta a szlav nyelvhez. A gorog irast pedig a levanti medenceben megmaradt, a regi rovasiras jelekbol alakitottak ki. Erdemes VALODI tortenelemmel foglalkozni es letorolni rola az ideologiak es politikai erdeket sarat. Ezeket a dolgokat a szlovak kozossegnek kellene megmondani es a minimum, hogy magyarul vallaljuk.

Geonczeol Gyula
2013. ápr. 24. 01:48

Fent kihagytam a nagybatyja szot.: Igy helyes: Pedig rossz hir van boven, ugyanis Rastiz, aki Sventoplokos nagybatyja, es akit a frankok Zventibaldnak irnak es frank helytarto, nos Rastiz neve immar Rastislav, de csak a cseh tortenelem hamisitoknal (Hanka ugyek). Rastiz akarta elfogni Sventoplokost, de Sventoplokos ugyesebb volt es az ot koveto Rastizt elfogta es kiadta a frankoknak. Mindkettojuk eredete erdekes, Sventoplokos csaladjat a szlavok elotti regi, boszniai eredetunek gondoljak. Rastiz Regensburgban tunt fel eredetileg es megkeresztelkedett, utana neveztek ki frank helytartonak a mai Oszerbiaba. A Wikipedia sem biztos abban, hogy Civitas Dowina azonos lenne Devennyel: Nemeth Lajos 864-ben atkelt a Dunan, hogy megtamadja civitas Dowina-t, nos gondoljunk bele. Mivel mindig a Dunatol eszakra gyujtottek ossze az alleman, frank, szasz es bajor seregeket, ha atkelt a Dunan, Svabiabol indulva, akkor a deli oldalra kerult. Kovetkeztek a romaiak altal epitett regi, eszak-kelet fele halado a Germanok ellen epitett hadiutak, de ez esetben a frankok del-nyugati iranyba haladtak. Tehat lefele a terkepen es nem forditva, mint a romaiak a germanok ellen. Es pontosan ezert valtoztattak meg a nyugati, foleg nemet torteneszek az allapontjukat, ugyanis Morvaorszag es esetben del-nyugatra kellett essen. Es nem lehetett a Dunatol eszakra. Sot Karinthiat es a Drava (Klagenfurt) melletti Moosburgot a kesobbi Bresalauspurc-t kellett kiepiteniuk, es szamos orgrofsagot, megerositett helyet, ahol gyujtottek a seregnek az elelmiszereket. Errol es az adomanylevelekbol latni az egeszet. A frankok a gorogok altal szervezett Roma elleni tamadasokat ellensulyoztak, mert a Kelet Romai Birodalom sokaig megprobalta vissza szerezni a nyugati birodalomreszt, de ott mar a frankok erosodtek meg es szembe kerultek Bizanccal. . Kettojuk koze esik a mai Szerbia, tehat Rastiz tartomanya. Rastiz pedig ugyeskedett a ketto kozott, es ezt a frankok nem turhettek. Sventoplokos ugyanezt muvelte, vele is lett baja a frankoknak. Arnulf pedig azert szovetkezett a magyarokkal, hogy szetveresse Sventoplost es os bevonulhasson Romaba, ahol megmentette a papat es csaszarra koronaztatta magat 896-ban. Hogy a deli frankokat megverje, Arnulf atengedte Berengarek olaszorszagi frank csapatai ellen a magyarokat az Alpok nyugati szorosain. Ez vezetett a hires brentai magyar gyozelemhez. A frankok mindig Dravan es a Szavan hajoztak le az elelmiszert, utanpotlast, ezert kellett ellenorizniok a Drava es a Szava forrasvideket, tehat nagyjabol a mai Karinthiat. .Mivel sok hadjaratrol van szo es a frank seregek (ekek) mindig ebben az iranyban haladnak, amikor atkelnek a Dunan, ertelemszeru, hogy ez a Moravia a Szavatol es a Dunatol delre van. A Tarih-i Ungurusz pl. pontosan megirja, hogy Arpad hadai Erdelybol indulnak es Szegednel keltek at a Tiszan. (Feher lo legenda). Csopolug (aki azonos=Sventoplokos-al) pedig atkelt a Dunan es letaborozott. Igy kerult szembe a magyarokkal. Ha Nyitrarol indult volna es a Dunan atkel, a deli oldalra kerult volna. Tehat Sventoplokos nem a felvideki Nyitrarol indult, hanem a Szava parti Sirmiumbol es mert a Drava menti es a Duna deli, Szava alatti reszen levo mocsarak miatt csak a Sirmium feletti, Drava es Szava kozotti magaslatokon at juthat el a Dunahoz. Sirmium hadaszati jelentosege pontosan ebbol allt, csak itt lehetett delrol bejutni a Karpat medencebe. Ezert vettek be a hunok es az avarok is, akik harom evig gyuruben tartottak a gorog helyorseget, es azt kiehezettek. Amikor pedig pl. 907-ben a magyarok megsemmisitik a Bresalauspuc - Karinthiai tartomanyi es a deli bajor eket, utana eszakra mennek, atkelnek a Duna ESZAKI oldalara es elpusztitjak a palatinus, Liutpold eszaki seregeit es utana a hajohadat Ennsburgnal, amit Liutpold epitett a magyarok ellen 906-907 kozott. Ezert nem lehet a karinthiai Bresalauspurc-ot osszekeverni a Duna eszaki oldalan levo Posoniummal (Aventinusnal mindket elnevezes). Rengeteg tanulmany van errol, angolul es nemetul, azt kell olvasni. German tortenelem az egesz. Es reszben hun (Tudun-Attila ded unokaja -Felvidek hires utodai a Diveki nemzetseg, Csak Mate.) es az avar kagan akik egyutt vadasztak Nagy Karollyal Quedlinburgnel valamikor 805 korul, amikor a frankokat ketszer megvertek es inkabb beket kotott oseinkkel. Ez is mind latin/frank evkonyvek anyaga, fejbol nem idezem a forrast. GGy. Leva/Felvidek.

  Vhailor
  2013. ápr. 25. 08:13

  Sajnos rosszul tudod - Boba Imrén kívül jóformán senki sem foglalkozott a hazai történészek közül Nagy Morávia alternatív lokalizálásával. Nyugaton pedig nagyon kevés híve van ennek az elméletnek, amely egyáltalán nem mondható kiforrottnak. Legnagyobb gyengéje például a régészeti leletek teljes hiánya az általa favorizált térségben. Ezért jobb híján az északi lokalizálás számít Nyugaton elfogadottnak. Bár, vele kapcsolatban is komoly aggályok vethetők fel.

   kiegeszites
   2013. máj. 29. 13:27

   charles bowlus, pl amazon

Geonczeol Gyula
2013. ápr. 25. 23:00

En tudom jol, mert en olvastam el a legutobbi 400 oldalas konyvet, amit az Arkansasi egyetemen adtak ki es minden latin adatot pontosan feldolgozva ideztek. Nincs eszaki lokalizalas, de akkora botrany, hogy nem szeretnek beszelni rola na es ha magyarokrol van szo, akkor inkabb hallgatnak. Hazai torteneszekrol meg kar beszelni. Egyaltalan az avarok lakta Szava vonalon milyen szlav anyagot kellene talalni? A magukkal hozott szlavoket? Az eszaki lokalizalason nincs mit aggalyoskodni ott nincs semmi es ezert nem talalnak a regeszek ott szlavokat

  Vhailor
  2013. ápr. 26. 08:45

  Hol jelent meg, milyen könyvről van szó. Mert erről nem láttam még soha sehol semmit. Az északi lokalizálás az, amit a tudományos mainstream elfogad, nem csak Szlovákiában, hanem mindenhol a világban. Ez, bár bizonyos történeti források aggályosak, elsősorban régészeti adatokra támaszkodik. A déli lokalizáció történeti forrásokra támaszkodik, a probléma vele csak az, hogy semmiféle régészeti adatok nem támasztják alá. Legutóbb erről a szegedi középkorászok vitatkoztak, de ők sem jutottak semmire.

Geonczeol Gyula
2013. ápr. 27. 21:10

egy amerikai egyetemi tanar 7 eves munkaja, amit az allam fizetett es vegigjart minden helyszint es a nemetorszagi egyetemeken mindenhol eltoltott annyi idot, hogy a helyi szakemberekkel a forrasokat megvizsgaljak. Ezt irja le 400 oldalon es minden esetben hivatkozik Bobara es BOBA allitasait ellenorzi. Ami pedig a szegedieket illeti, mi az, hogy nem talaltak regeszeti anyagokat? Hol kerestek? A Holdon? Semmifele eszaki "lokalizalas" nincs elfogadva, "mainstream" meg nem letezik. Az osztrakok pedig teljesen feltartak Moosburgot, vagyis Bresalausburgot, Bakay ismerteti is a szerzokkel egyutt, mint Koszegi muzeumigazgato, igazan volt jo ralatasa. A tortenelmi forrasokkal pedig nincs semmi baj. Ezeknek a zavart, magyarellenes sovinisztaknak az agyaval van baj. Amint hozzajutok, a szakirodalmat otthon bemutatom. Addig pedig nem adok at semmit, hogy lehessen osszefuggesek nelkul ossze vissza beszelni roluk, ahogy eppen valamelyik soviniszta allam titkosszolgalata kivanja. Biborbanszuletett konyven pedig nincs mit ketsegbe vonni. Nem egy esetrol beszel, hanem minden szomszedot, a tortenelmi helyeket, Belgradot is megemliti es Szirmiumot. Neki nem kellettek regeszetoi leletek, ott volt minden a szeme elott. Apja Leo pedig a magyarokkal is szovetsegben allt. Udvaranak szamos vezeto embere pedig a honfoglalas idejen magas hivatalt viselt Leo udvaraban. Biborbanszuletett tehat pontosan tudta, hogy Szirmium a Szava folyo partjan van, errol is irt es arrol, hogy azon tul volt Sventoplokos kereszteletlen "egykori" Moraviaja. Amit Arnulf kelet frank kiraly keresere a magyarok vertek szet, ettol lett "egykori" Sventoplokos Moraviaja, amikor Arnulf attol tartott, ha levonul Romaba, hogy megvedje a papat az italiai frank hatalmaskodoktol, akkor Zwentibold haba tamadja. Osszesen 56 ev telt el a Birodalom kormanyzasa c. kotet befejezese es a magyarok 896-os beavatkozasa kozott Sventoplokos ellen. Mirol nem tudnak Szegeden? Egyszeruen hogyan mereszelnek hulyesegeket irni, csak mert a csehek Hankaval kezdodoen a tortenelmi adatok hamisitasaval foglalkoztak, amig Hankarol ki nem derult, hogy a Rukopis Kralovedvosky -t o irta, tehat hamisitvany. Ilyen hazugsagok alapjan "lokalizaltak" eszak moraviat. Csak megjegyzem, az adatok arra vallanak, hogy a frank Sventoplokos annyira gyulolte Metodot, hogy az idos fopap meggyilkolasa az o kezehez tapad. Sirmiumban azonban feltartak egy fopap sirjat, akirol azt gyanitjak, hogy volt a Szent Andronicus szekebe helyezett Metod. Illene vegre ezt tiszteletben tartani.

  Vhailor
  2013. ápr. 28. 08:33

  Bizony nem tártak fel semmit Szirmium környékén, vagy a Duna-Tisza közén, amit össze lehetne kapcsolni egy hajdan volt Moráviával, ellentétben északon gazdag leleteket találtak. A magyar régészet, pl. Szőke Béla Miklós pedig elfogadja Morávia északi lokalizálását. A magyar történettudomány ebben megosztott, van aki elfogadja, van akinek vannak kétségei, de a déli lokalizációt mellett csak egy pár kutató áll ki. Nyugaton pedig ugyanez a helyzet. A döntő többség nem vonja kétségbe az északi lokalizációt, Boba Imre inkább egy fehér hollónak számított, követőkre nem igen talált sem Magyarországon, sem Nyugaton.

   tyukodi pajtás
   2013. ápr. 29. 02:09

   Nos, azok az északi ásatási leletek, nagyjából annyit érnek, mint amennyit délen is: http://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2006.3_4.szam/p-takacs.pdf ..."Vojkáról, egy szerémségi avar temetô területérôl kerültek múzeumba nagyobb tételben leletek – jellemzô módon ezek is a belgrádi Nemzeti Múzeumba (korabeli nevén Pál Régensherceg Múzeumába) jutottak. Dícséretes módon igen hamar, még 1937-ben és 1941-ben közlemény is megjelent róluk, a niederlei tanok teljes elfogadása jegyében. Íróik, Djordje Mano-Zisi és Mihajlo Purkovic oly módon érveltek, hogy a nomád avarok letelepedett életmódra képtelenek voltak. Így csak a szláv alattvalóik képezhették az ékszereiket és egyéb anyagi javaikat létre hozó „termelô elemet”... Azóta a hivatalos szerb álláspont is avar-szláv illetve a későbbiekben bolgár-száv lakosságról beszél a szerémségi területeken. http://epa.oszk.hu/00000/00021/00028/0004-213.html A szerémségi ásatások két típusú egyházi épületet tártak föl: egy kora keresztény, római eredetűt, és egy karoling építésűt is. Ez utóbbi megerősíti, hogy a Dráva-Száva köze külső határtartományként csatlakozott a Frank Birodalomhoz.

   Vhailor
   2013. ápr. 29. 16:03

   Csakhogy délen nem találtak semmi nyomot, ami Szvatopluk országára utalhatna. Amit eddig olvastam, az többé-kevésbé mind csak találgatások voltak. A történeti forrásokat mindenféleképpen lehet magyarázni. Ellentétben északon vannak leleltek - Bojná, Mikulčice stb. amelyeket nagymorvának tart nyilván a régészet, nem csak a cseh és szlovák, hanem a magyar is és a Nyugaton is.

   tyukodi pajtás
   2013. ápr. 29. 18:33

   http://epa.oszk.hu/00700/00713/00227/pdf/tiszataj_EPA00713_2010_08_059-065.pdf A vonatkozó írás egyik velős megállapítása, hogy ..."a bizonyíték nem megléte nem a nem-meglét bizonyítéka. Esetünkben nem annak bizonyítéka, hogy az ismert hagyatékkal bíró északi Morava-medence lenne Ómorávia"... - akármit is tartsanak erről a kérdéskört tanulmányozó, vagy nem tanulmányozó, azonban a kétség kívül megosztott, ahány személy, annyiféleképpen vélekedő tudós kutató. Laikus szemmel, attól, hogy nem találjuk Attila sírját, attól még birodalmának központja a régészeti leletek és történeti források szerint is az Alföldön volt. Az is tény, hogy a déli Ómorávia és vele együtt Szvatopluk és társai, különösképpen Metódék tevékenysége is jobbára már sokak által vallott hipotézis, a hagyományos, doktrinává merevült és ezért a román dako-román elmélettel egy sorba került elmélettel szemben.

   Vhailor
   2013. ápr. 29. 22:15

   Na, és éppen itt van a probléma. Ez az előadás a szegedig középkorászok által rendezett konferencián hangzott el. Le is hordták a régészek, hogy csak egy hipotézis. Északon gazdag régészeti kultúrát találtak, délen nem. Attól, hogy a a történeti források alapján délre is lehet lokalizálni Moráviát, az egy tény, de "csak" lehet, mert a régészet valami mást állít. A tudományos konszenzus alapján Morávia északon volt, a déli lokalizálásnak nagyon kevés híve van. Az "északiakkal" szemben pedig még egy nagy hátrányuk van - mindenki valahová máshová "lokalizálja" a történeti források alapján. Boba Szirmiumba, Martin Eggers a Duna-Tisza közére, Szabados Gyuri a Kárpát-medencén kívülre,... Amíg a "déliek" nem állnak elő egy épkézláb elmélettel, addig nem fogják tudni megdönteni a jelenleg érvényes tudományos konszenzust. A történeti forrásokat által adott lehetőségeket többnyire kimerítették. Ideje lenne összehozni őket valamiféleképpen a régészeti leletekkel.

tyukodi pajtás
2013. ápr. 30. 14:05

Éppen itt a bibi: a konszenzus egyáltalán nem tudományos. Nem lehet tudományos az, amely már a kezdetektől kezdve is dogmának indult, és megkérdőjelezhető értékelésű tárgyi emlékeken alapszik, amelyet más (írott források, szokások, hagyományok, nyelvészeti eredmények, stb.) nem egészítenek ki. Az írott források, hagyományok egy sor, régészetileg nem bizonyítható eseményt, történetet rögzítenek, amelyekről előbb utóbb mégiscsak bebizonyosodik, hogy van valóságtartalma. Metod vagy Szvatopluk sírját, udvarát például még nem sikerült megtalálni. A régészeti leletek sem teszik lehetővé, hogy az akkoriban viszonylag egységes ősi szlávok között különbséget tudjanak tenni, hogy ez akkor egy olyan szláv sírja volt, aki a szerbek őseitől vándorolt északabbra, vagy olyané, aki a karantánoktól keletre, vagy olyané akik a bolgároktól jött, az meg végképp lehetetlen, hogy uralkodók szerint is elkülönítsék őket. Itt csak a markáns különbségek (gepida, longobárd stb.) határolhatók el. Eleve gyanús az a magyarokkal szövetséget köző Szvatopluk is aki úgymond az avarok módjára élt, aki elkergette Metód tanítványait és utódait. És, ha ő, akkor a szlávjai is átvehették az avar szokásokat, tehát miféle régészeti leleteket is kellene akkor számon kérni. Nos, mindez idő lérdése, hogy kiderüljön. A mi beszélgetésünk és a hivatalos régészeti politikák, az kettő. A mai világban például Magyarország is a még meglévő értékek mentésére szorítkozik a leletgazdagság miatt: vagyis elég munka egy-egy autópálya építés, gyárépítés vagy egyéb területhasználat előtt biztonságba helyezni tízezrével a leleteket, évekig tartó kiértékeléseket, feldolgozásokat megalapozva, sok más lelőhelyet meg "csupán" feltáratlanul őrizgetve, számon tartva, mintsem célzatosan azon fáradozni, hogy az amúgy is nyilvánvaló legendák nyomába eredjenek.

  Vhailor
  2013. ápr. 30. 23:36

  A konszenzus olyan amilyen, de attól még van. Amíg nem cáfolja érdemben valaki, addig érvényben marad, akár tetszik ez nekünk akár nem. Egy fecske még nem csinál nyarat, ahogy Boba Imre sem csinálhatott. Az alternatív elméletek nem kiforrottak, minden alternatív kutató mást állít, máskép magyarázza a forrásokat és mást is von le belőlük. Majd ha előállnak egy legalább valamellyest koherens elmélettel, akkor fordulhat a kocka, de addig nem.

   tyukodi pajtás
   2013. máj. 01. 14:52

   Az alternatív szemléletek közös vonása, hogy a konszenzussal, a dogmával valami hibádzik és valamennyi a korabeli írott forrásokból indul ki. EZEK UTÁN vannak azután ilyen-olyan elképzelések, amelyek még valóban nem álltak össze egy egységes, az ellentmondásokat feloldó egésszé. Egyikük-másikuk helyessége idővel, további kutatások nyomán fog majd igazolódni. A dogma szó a görög „dokein” igére vezethető vissza. Dokein annyit jelent: „hinni”, „vélni”, „helyesnek tünni”, „elhatározni”. A „dogma” főnév fő jelentése: „ami helyesnek bizonyult”. A szlovák történetírás egésze teli van dogmákkal, amelyeket - sajnos - a Szlovák Tudományos Akadémia is vall, és amelyek továbbélését maga is támogatja. Ezek korszerű, a szlovák nép identitásának is kellő tudományos, történelmi alapot nyújtó felváltásához pedig igen, idő kell, a szlovák társadalom, közélet, politika olyan mértékű fejlődése, demokratizálódása, amely a múlttal való szembenézéshez és a valós szlovák történelem fölvállalásához megfelelő alapokat, körülményeket teremt.

   Vhailor
   2013. máj. 01. 17:10

   Amíg nem ál rendelkezésre egy tényleg kiforrot alternatív elmélet, amely elsősorban meg tudná magyarázni, hogy hol volt Morávia, addig el kell fogadni az északi lokalizációt, akár tetszik ez nekünk, akár nem. A problémát elsősorban a régészeti leletek, pontosabban ezek hiánya délen jelenti. Ezen eddig az összes alternatív elmélet elbukott.

Geonczeol Gyula
2013. máj. 01. 18:45

After the Avar conquest For more than two centuries the fate of Sirmium was unknown. At the end of the 8th century, Sirmium belonged to the Frankish State. The historical role of Sirmium increased again in the 9th century, when it was part of Bulgarian Empire. Pope Adrian II gave St. Methodius the title of Archbishop of Sirmium. After having adopted Christianity, the Bulgarians restored in Sirmium the Christian Episcopate, having in mind old Christian traditions and the reputation this city had in the ancient world. A Wikipedia mar szakitott a hazug es tarthatatlan eszaki elmelettel. Nem lehet szelhamoskodni pl. a Bulgarokkal, akik hahotaznak az egesz Metod/Ciril eszaki hiszterian. Hiszen Metod mint puspok Bulgariaban kezdte palyafutasat. Svatopluk meg Sirmiumban olte meg, mert frank letere gyulolte a szlavul eneklo gorog fopapot. II.Hardrian papa oklevele Metod kinevezeserol megtalalhato Sriemska Mitrovica honlapjain. A felvideki magyar geyerekeket pedig ne uldozzek es a szlovak iskolakban pedig ne uszitsanak Moravia elmeletekkel. Ami pedig a szlovak katolikus papsagot illeti, a hazudozasaikra ra kell mutatni. Nem szentek.

Geonczeol Gyula
2013. máj. 01. 19:14

SIRMIUM Muzeumanak honlapja: Metod kinevezese Also Pannoniaba, ami a Szavatol delre van. egyertelmu es a bolgarokhoz kapcsolat is az: Reliquary - V century n the IV century in the forefront of Sirmium arose religious conflicts, first between the pagans and the Christians, which in 304, turned, into bloody clashes. The first bishop of Sirmium Irenaeus was put to death and after him also St. Demetrius, whose cult was later transferred to Saloniki. After 313, when the free profession of the Christian faith was allowed, Sirmium assumed a marked part in religious matters. The position and prestige of the bishop of Sirmium left an important place to this town in the ecclesiastical administration which reflected itself in the stirring history of the Christian church and in dogmatic conflicts in the late antiquity and in the early Middle Ages. Several councils were convoked in Sirmium to solve determined dogmatic questions among which the central place was occupied by the Arianism. An important event took place in 364, when Valentinian I and Valens divided the Roman Empire into two parts, i.e. into, the Eastern Empire and the Western Empire and a little later because of the same affair, Gratia and Theodosius I met in Sirmium. The danger of a Barbarian incursion menaced the town for several centuries and at the end of the IV century Sirmium was brought under the sway of the Goths. Later, Sirmium was again annexed to the Eastern Empire, but as early as in 441 'it was conquered by the Huns. After the Huns' conquest, Sirmium will remain for more than a century out of the reach of the government in Constantinople, being in the hands of various Barbarian tribes. For a short while, Sirmium was the center of the Gepide State and the king Cunimund minted golden coins in it. After 567, Byzantine Empire managed again to take possession of Sirmium, but only for a short time, because as early as in 579, the town was invested by the Avars who conquered it, after a long siege, in 582. This event marked the end of the period of late Antiquity in the history of Sirmium. For more than two centuries the fate of Sirmium was veiled with mystery. At the end of the VIII century, Sirmium probably belonged to the Frankish State of Charlemagne and from 829 – 830 the area between the Danube and the Sava was under Bulgarian rule. After having adopted Christianity, the Bulgarians restored in Sirmium, to all probability, the ancient diocese, having in mind old Christian traditions and the reputation this town had in the ancient world. The pope Hadrian II appointed Methodius as the bishop of Lower Pannonia whose seat was in Sirmium. Sirmium entered also the State of Macedonian Slavs under Samuel and in it Sermon, probably one of Samuel's noblemen, giving time resistance to the Byzantine rule. After 1018 – 1019, Sirmium is again in Byzantine hands and is mentioned as the seat of a particular diocese. Since the end of the XI century, Sirmium was entered the sphere of interests of the Hungarian State. The struggle was carried on, with a variable success, for more than a hundred years, until in 1180, after the emperor Manuel I Comnenus, the Byzantine Empire gave up for ever the territory of Srem, surrendering Sirmium to the young Hungarian State.

Geonczeol Gyula
2013. máj. 01. 21:28

http://www.seecorridors.eu/filebank/file_209.pdf Ime Sirmium EU-s asatasi programja Ott vannak a romaiak, avarok minden menyisegben KIASVA

  tyukodi pajtás
  2013. máj. 02. 01:06

  Ez mind szép, csak hát a vitapartnerünknek szlávok kellenek.

Geonczeol Gyula
2013. máj. 01. 21:32

In 296, Diocletian operated a new territorial division of Pannonia. Instead of previous two provinces, there were four new provinces established in former territory of original Pannonia: Pannonia Prima, Pannonia Valeria, Pannonia Savia and Pannonia Secunda. Capital city of Pannonia Secunda was Sirmium Tehat az also Pannonia kozpontja volt Sirmium. A SZAVA alatti resz, Diocletianus csaszar felosztasa ertelmeben. Vagyis semmi eszaki teruletre NEM terjedt ki Sirmium fennhatosag, nemhogy Nyitrara es Csehorszagra. Csak keresgelni kell a halon. http://www.reference.com/browse/Sirmium

Geonczeol Gyula
2013. máj. 01. 21:45

http://sila-faktov.blogspot.com/2010/11/sila-faktov-v-suvislosti-so-stredovekou.html

Geonczeol Gyula
2013. máj. 01. 21:50

http://frankovia-moravania-madari.blogspot.com/2010/08/obsah-frankovia-moravania-madari.html Bowlus konyvet angolul olvastam teljesen eltakaritja az eszaki Moraviat es rajon arra is, hogy Zalavar valojaban nem letezik, mint Karinthiai kozpont mert az nem mas, mint Brezalausburg, de Klagenfurt mellett es ott volt a "pozsonyi" csata is. Eggers nevetsegesse valt, emrt a Duna Tisza koze hatalmas frank erodoket kepzelt, aminek semmi alapja nincs

  Vhailor
  2013. máj. 02. 07:44

  Igen, és itt a probléma - Eggers nevetségessé vált, mert olyan várrendszereket képzelt az Alföldre, amelyeknek semmi nyoma sincs. Bowlus könyve ugyan érdekes és korrekt, de egyértelműen ő sem határozza meg hol volt Morávia, csak utal rá, hogy "valahol délen". Boba pedig csak történeti forrásokkal foglalkozik, a régészeti leletekre egy-két oldalt szánt, többet nem. Később pedig kimondottan légből kapott állításai is voltak - lásd pl. a Slavník-nemzettségről, ő ezt "nagymorvának" tartotta. Szirmiumnak a történettudomány jelen állításai szerint nincs semmi köze se Metódhoz, se Szvatoplukhoz. Erre utaló régészeti leleteket nem találtak. A Boba által képviselt hipotézis csak egy hipotézis, amit a korral foglalkozó tudósok többsége elvetett. A történészek és régészek többsége Moráviát északra lokalizálja. Ugyan az északi lokalizációval kapcsolatban is felmerülnek komoly hiányosságok, de ahhoz, hogy ezt egyértelműen el tudjuk vetni először el kellene mondani, hogy hol volt Morávia, és ezen bukik el az összes alternatív elmélet. BTW - Csehország morva fennhatóság alá kerülését még Boba, Eggers vagy Bowlus sem tagadta. Azt pedig, hogy Szvatopluk tényleg király volt éppen Boba mondta ki, kora-középkori forrásokra hivatkozva. Metód Szvatopluk általi meggyilkolásáról pedig az egyik alternatív kutató sem tesz említést, nem tudom honnan veszed ezt.

   tyukodi pajtás
   2013. máj. 02. 11:06

   Metodot északon nem is gyilkolhatták meg mert Metód, és főleg Cirill soha az életükben nem jártak a (komáromi) Dunától északabbra. Sem Nyitrán, sem környékén semmiféle jele annak, hogy Bizánccal annak a területnek bármiféle kapcsolata lett volna. SEM RÉGÉSZETI sem ÍRÁSOS bizonyítékok erre nincsenek. A bizánci kapcsolat legészakibb jele éppen Zalaváron lelhető fel. Vannak írásos emlékek Esztergomból, jóval Metód ténykedése után, amelyek a déli területekről Esztergomba származott vándor szerzetesektől származhatnak, és kifújt. Hasonlóan bizánci keresztény kapcsolatra utalnak a honfoglaláskori, azaz Árpád magyarjainak sírjában nem ritkán föllelhető bizánci bronz keresztek, amely leletek arra utalnak, hogy Árpád magyarjainak egy része is már keresztény volt a Kárpát medence elfoglalása idején. Ilyen keresztek sehol nem lelhetők fel az északi szláv sírokban. Azonban az írásos források igen élénk nyugati, cseh kapcsolatokról szólnak, azaz a Felvidékre a kereszténység nyugatról, a frank birodalom hittérítői által terjedt, a NYUGATI szlávok között, ebben Metódnak semmiféle szerepe nem volt. A Nyitrán fellelhető keresztény, első püspökségnek tulajdonított templom maradványhoz hasonló jó pár akad a Dunántúlon is, például Veszprémben, Árpád magyarjai bevonulása előtti időkből, azonban mégsem körítenek köré egy legendát, miszerint ott püspökség lett volna, mert erre semmiféle írásos és egyéb bizonyíték nincsen. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00017/pdf/251curta.pdf http://www.zalavarpark.hu/extimages/p_zalavar_varsziget_terkep_de.jpg http://forum.index.hu/Article/showArticle?go=58188641&t=9146931 A fentiekből eredően a Metód korabeli északi Morva Birodalom Szvatoplukkal együtt is legenda.

   Vhailor
   2013. máj. 02. 12:55

   Elolvastam a belinkelt cikket, de nem tudom igazán, hogy jön ez ide. A többire nem reagálok, mert felesleges. Megint kénytelen vagyok ismételni önmagam: "Amíg nem ál rendelkezésre egy tényleg kiforrot alternatív elmélet, amely elsősorban meg tudná magyarázni, hogy hol volt Morávia, addig el kell fogadni az északi lokalizációt, akár tetszik ez nekünk, akár nem."

   tyukodi pajtás
   2013. máj. 02. 15:30

   Ebben megállapodhatunk: Amíg nem áll rendelkezésre egy tényleg kiforrott, tudományosan igazolható elmélet, hogy északon volt az a Morávia amellyel Cirill és Metod is kapcsolatba került, hogy ki is volt Szvatopluk, amíg nincsenek egyértelmű régészeti leletekkel alátámasztva Szvatopluk és népének ottani jelenléte, például Szvatopluk udvara, palotájának maradványai, sírja, (nemcsak úgy egyszerűen valamiféle szláv jelenlét), valamint az északi területek és Bizánc illetve a bolgárokkal való kapcsolatok, illetve a két déli birodalom egyértelmű északi befolyása, amíg nincsenek cáfolatok az írásos dokumentumokra (elsősorban Bíborban Született Konstantin leírásai), addig nem fogadjuk el az északi lokalizációt, akár tetszik ez másoknak, akár nem. Cirill és Metod szerepe igenis fontos, hiszen közvetetten, a velük kapcsolatos krónikák, tudósítások is a déli Moráviát igazolják.

   Vhailor
   2013. máj. 02. 16:16

   Nem, ezzel nem lehet egyetérteni. Van egy tudományos konszenzus, amit egy pár kivételt leszámítva senki sem tagad - Morávia északon volt. Természetesen lehet vitatni az északi elmélet bizonyos elemeit, van ott bőven vitatható dolog, de az északi lokalizáció mellett sokkal több, elsősorban régészeti, bizonyíték sorakozik fel mint a déli lokalizáció mellett. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.

tyukodi pajtás
2013. máj. 02. 17:33

Természetesen nem kell egyetérteni vele, tehát ezért kell a régészeknek, történészeknek dolgozni a déli elméleten, illetve az ellentmondások feloldásán. Tekintettel arra, hogy a déli elmélet nem egy légből kapott kitaláció, vagyis kézzel fogható, tárgyi emlékei, forrásai vannak, az a korrekt, ha a hivatalos elmélet mellett a déli is említésre kerül. Ez nem az ördögtől való jelenség. A tudományban a nemleges eredmény is eredmény, és a fő téma kutatása sokszor egészen más témakörök megkutatásának is terepet nyújthat, mintegy a fő téma kutatásának az ürügyén. Itt van például az avar uralom alatt, a krónikák által nem tudósított 2-300 év időszaka, vagy a frank-bizánci birkózás a terület feletti befolyás megszerzéséért, és annak megkutatása, hogy hogyan is alakultak ennek hatására az itt élők mindennapjai Sirmium és környékén. Nagy valószínűséggel, persze olyan források is lehetnek ma már, amelyek még nem kerültek föl a netre, hiszen mi itt mindannyian, csupán érdeklődő laikusok vagyunk, akik többé kevésbé alaposan vagy csak felszínesen ebbe-abba belekapdosva szólunk a témához és nem felkészült, hivatásos régészként vagy történészként.

  Vhailor
  2013. máj. 02. 21:20

  A déli elmélettel kapcsolatban elolvastam midnent, amit könyvtárakból be lehetett szerezni. Eggers könyveit például csak külföldön tudtam beszerezni. Na de ez most lényegtelen. Igen, a déli elméleteknek közös vonása, hogy az északit tagadják, ezen kívül sok közük nincs egymáshoz. Tudomásom szerint jelenleg senki sem kutatja Moráviát az alternatívok közül. A kutatók többsége vagy már meghalt, vagy visszavonult - lásd. Püspöki-Nagy Péter. A tudomány jelen állása szerint a konszenzus az, hogy Morávia északon volt, ezt még Magyarországon is elfogadják. Győrffy sem tagadta, csak kétségbe vonta Morávia kiterjedését, Szőke Béla Miklós, jelenleg az MTA talán legmeghatározóbb régésze 3 héttel ezelőtti előadásán is északon emlegette Moráviát. Amíg a déli lokalizációval kapcsolatban nem dolgoznak ki legalább egy valamellyest épkézláb elméletet, addig nem lehet komolyan venni, mert most csak sejtések és források ilyen-olyan magyarázgatása van. A komoly bizonyítékok hiányoznak. A bizonyítás terhe viszont a vádlóé és nem a vádlotté. Persze, mindenki gondolhat amit akar, te is, én is, elvégre a morgás joga garantálja a szabad véleménynyilvánítást. Nekem sem tetszik az északi elmélet, de attól még el kell ismerni, hogy ez a jelenleg érvényes tudományos konszenzus.

Geonczeol Gyula
2013. máj. 02. 18:48

Milyen kiforrott elmelet tamasztja ala az eszaki Moraviat azon kivul, hogy minden bizonyitekot mellozve allitanak es a delen szereploket jogtalanul es onkenyesen eszakra helyezik, mert a sturi uszitast a magyarok ellen ez szolgalja!? Ha van valami, ami botranyos, akkor ez az eljaras botranyos. Ilyen alapon a faraokat Ausztraliaban is unnepelhetjuk, csak eleg mennyisegu eroszakoskodas kell, hogy a kozvelemeny torkan lenyomjak, hogy Egyiptom Ausztralianban volt a piramisokkal egyutt. Rastiz Dowina vara valahol delen van, nem talaljak. Devenyt pedig hiaba turtak fol ott semmifele bazilikak nincsenek, de meg a pozsonyi vardombon sem, hiaba tettek Svatopluk szobra melle a makettet, hogy "amennyiben itt volt a bazilika, akkor igy nezhetett ki". Nevetseges es botranyos szelhamossag amit muvelnek es kozben az alkotmanyukba azt irjak, hogy ennek a "morva" allamnak az alapjan all az uj Szlovakia es az "eredeti' "Helyzetet" joguk van helyreallitani. Eredetit? Csak az "esclavi margenses" jelzo talalhato az elso latin oklevelekben, vagyis a Margens melletti szlavok. A Margens a szlavok elotti folyonev latinul. Ezt Bowlus irja, tehat hogyan irhatna valamifele "Morvaorszagokrol", amikor csak egy Belgrad alatti folyo melletti szlavokrol van szo es nem allamrol, akiknek helytartoul a frankok az avar haboruk utan Regensburgban kinevezik Rastizt. Tehat a magyarokat joguk van kiirtani az"alkotmanyuk" szrint, ami peldatlan, mert odabiggyesztettek hivatkozast"Nagymoraviara" es a Zsigmond kiraly koraban kiepitett Pozsonyi var udvarara egy bizanci bazilika makettet raktak, ami nem nagyobb, mint egy borond, hogy "ha itt volt igy nezhetett ki". Nevetseges senkihaziak. Es nekik van "tudomanyos velemenyuk"? Jobbat javasolok: Menjenek el a szlovakok Szerbiaba es Boszniaba, esetleg Karinthiaba es alapitsanak ott Moravia/Szlovakiat, hiszen nekik Moravia kell, kicsi, vagy nagy, csak mar valamilyen legyen, mert hivatkozas csak Rastiz orszagarol szol es Szirmium kornyekerol, legfeljebb Karinthiarol van szo. Elfelejtkeznek Tudunrol es az avar kaganrol, akivel Nagy Karoly egyutt vadaszik Quedlinsburgban, ahol beket kot az avar haboruk utan, mert az avarok es a Tudun eszaki hunjai ketszer alaposan megverik es ezzel az eszakra iranyulo frank torekveseknek VEGE meg 810 elott. Arpadek ugyan miert kuldenenek hadakat eszakra, amikor a sajat fajtajuk ellenorzi a teruletet. Ezert van az, hogy eszakon a megyerendszer is lassan alakul ki az eszaki hun fejedelemseg az oka. Ott az Arpadok legfeljebb foldbirtokosok az oklevelek szerint. Errol a Fekete Magyarorszagrol nem akarnak beszelni, pedig az egyhaz nagyonis tudja, hogy megelozte az Arpadok feher Magyarorszagat es arrol a hun eszaki orszagrol van szo, amit a frankok nagyonis jol ismernek. A papa igy buzditja a Tudunk, hogy epitsen templomokat. Ez a levelezes megvan. Bowlus errol is ir. A hazudozasok a politikusok kalandjainak szolgalataban allnak, ennek alapjan rontott neki a magyaroknak Stur es eszelos panszlavjai, persze osztrak titkosszolgalati es katonai csaszari segitseggel, emrt a magyargyuloletukben egysegesek voltak, ennek alapjan kovetelte Benes a magyarok kitelepiteset a Felvidekrol es amikor ez nem ment, akkor nekifogott a magyarok gyilkolasanak a felvideken es aztan amnesztia rendeletet adott a hos partizanoknak, akik a szovjet voros hadsereg nyomaban gyavan eroszakoskodtak a magyarokkal. Ezeket a dolgokat nem lehet megbocsatani az egyhaznak sem, mert most a Metod hiszteriaval ugyanezt keszitik elo. Tiso Nagymoravia kultusza az eszaki moravia alapja ezt se felejtsuk el. De Metodot Szent Andronicus szekebe helyeztek es errol szolnak az orosz kronikak es a papai iratok. Vagyis Sirmiumba. Ezek kezzelfoghato tenyek es az osszecsapas a gorog es latin ritus kozott is, ami a schizmaban csucsosodott ki.

Geonczeol Gyula
2013. máj. 02. 19:29

Nincs sem regeszeti, sem egyeb bizonyitek az "eszaki" lokalizacio mellett. Avar sirokat kineveznek szlav siroknak. Gyalazatos csalas az egesz. Pozsonyban is feltartak gazdag avar sirokat, azzal mi van?

  Vhailor
  2013. máj. 02. 21:37

  Bizonyítékok, források, tanulmányok vannak erről? Mert az nem érv, hogy "...Fekete Magyarorszagrol nem akarnak beszelni, pedig az egyhaz nagyonis tudja..." Az északi lokalizáció mellett elsősorban régészeti leletek szólnak. A déli lokalizáció esetében ilyen bizonyítékok nem léteznek. Lásd. Langó Péter tanulmánya 2011-ből, a szegedi középkorászok egyik kötetében jelent meg.

   tyukodi pajtás
   2013. máj. 02. 22:21

   Mi van az északi régészeti leletekben? Konkrétan, miről szólnak? Vannak benne ékszerek, ruhadíszek, övveretek, textilmaradványok, glagolita feliratos cserepek? Vannak bennük éremleletek? Hol állt Szvatopluk palotája? Van vagy vannak Szvatopluk feliratos kőemlékek? Mert az, hogy vannak régészeti leletek, önmagában semmit nem mond akkor, amikor Sirmium is teli van régészeti leletekkel. Mi a bizonyíték arra, hogy objektív, tudományos kiértékelés történt a leletek nyomán és nem politikai célzatosság, amiről Geonczeol Gyula vagy az általunk belinkelt jugoszláv régészeti történeti áttekintés is beszélt?

   Vhailor
   2013. máj. 03. 07:33

   És mi van azokban a linkekben, amelyek Szirmiumról szólnak? Szlávokról a IX. században nem tesznek semmiféle említést. Igen, Szirmium tele van római, avar és későbbi bizánci leletekkel, de éppen hogy a morvák hiányoznak belőle. Nem érted, vagy nem akarod érteni, a kérdés nem az, hogy "Mi a bizonyíték arra, hogy objektív, tudományos kiértékelés történt a leletek nyomán és nem politikai célzatosság." Hanem éppen fordítva, mi a bizonyítéka, hogy NEM objektív, tudományos kiértékelés történt? Ezt többnyire a cseh és szlovák tudományos akadémia és a hozzájuk kapcsolódó régészek végezték. Ha nem tetszik a munkájuk eredménye, akkor tessék róluk bebizonyítani, hogy hazudtak. A bizonyítás terhét pedig a vádló, és nem a vádlott viseli.

sohajda
2013. máj. 02. 22:53

Gyula, vajon Strabo vagy masutt Strabon irt-e valamit, mert o sok adatot kert a romaiaktol? minden epeszu ember tudja azt, hogy regeszeti adatokrol hallgatni is lehet, ill, kell, ill. kotelezo, Meg mindig a trianoni aljassag megtarthatosagaval fugg ossze az egesz. aaaaaaaeszakon is lehet szlav csontokat kikaparni, hiszen lehettek ott rabszolgak,, Ha most engemet elkaparnak New Jerseyben, akkor ezer ev mulva azt mondja aki kiasott, hogy itt magyarok eltek? = mert idejottem, mert ugy alakult. Lesznek akkor otthon olyanok akik a magyar oshazat az usa ba teszik, Foleg egy szlovak aki azt irja majd, hogy "megmondtuk mar regen, hogy a magyarok nem a karpatmedencebol eredtek", igy van ez ma is. Miert hiszik azt, hogy az okor embere nem bitangolt el, kenyszerbol, vagy onszantabol.?

Geonczeol Gyula
2013. máj. 03. 04:33

Fekete Magyarorszagrol meg terkep is van Esztergomban. Inkabb az erdekelne, ki az a Vhailor? Miert szallitsam az adatokat? Ok semmit sem szallitanak. Lango Peter tanulmanyat nem ismerem, es nem jelent semmit, mert hivatalosan csak eloirt kllisseket ismetelgetnek, aminek minden tortenelmi adat ellent mond. Eleg megkaparni barmit es kiderul, hazudozas az egesz, politikai fercmuvek. Igy ha megkapom, majd kap tolem eleget, amit megerdemel. Egyszer egy vitaban megtamadtak, hogy foljelentenek, mert eltakaritottam "Nagymoraviat" a tortenelembol. Nem volt nehez, mert sosem volt. De Biborbanszuletett 952-ben irt konyvere hivatkoztam, ezert azt javasoltam hogy az illeto perelje be a Kelet - Romai csaszart, amiert Sventoplokos egykori kereszteletlen Moraviajat Sirmium moge helyezte, mert o Belgradtol jutott el Sirmiumig. Miert nem jo a csaszasag hivatalos leirasa a kor allamairol, ahogyan ok ismertek? Mert nem tanacskoztak elotte a kisantanttal, meg ratkosokkal? A kommunista parttal? Biztos van ilyen szlovak birosag, ahol beperelhetik, elitelik, kotel altali halalra itelheik a gorog csaszar tavolleteben, megfosztjak vagyonatol es eltiltjak a kozugyektol 15 evig. Amibol tobb dolog kovetkezik: Sventoplokos a Szava alatt tartozkodott. Moraviaja kereszteletlen volt, akkor mit ert Metod misszioja? A gorog megale szot ami egykorit/regit jelent osszekeverik a latin Magna szoval, ami nagyot jelent es a gorog szo forditasa helyett a nemletezo latinbol forditanak, mert ugye a megale es a magna hasonlit egymashoz. Mert a gorog es a latin ilyen csereszabatos nyelv, ugye?Tiszta finnugoros tempo, csakhat vannak eredeti gorog es latin szotarak. Rudnay Sandor hercegprimas hagyatekaban rengeteg oklevel maradt az eszaki Fekete Magyarorszagrol. Itt az ideje elovenni. Csak Mate nem veletlenul harcolt a tronbitorlo Robert Karoly ellen, de az Anjou mogott allt az egyhaz. Csak Mate viszont a felvideki Tudun nemzetsegebol szarmazott, Maria Terezia meg is tiltotta, hogy a regi oklevelekbol a jegyzosegek csaladi hagyomanyokat tarjanak fel, mert azok visszamentek az Arpadok moge a Divekiekhez, akik a felvideki Arpad elotti korbol eltek meg a "honfoglalast" Csakhogy roluk nem szabad beszelni, mert bukik minden: A finnugozizmus es a hun rokonsag tiltasa. Na ezek a tiltasok aztan tudomany a javabol. Koznseges benszulott irtas, magjahalallal, meg a tobbi gyalazatos kozepkori dolgok a latinositas es utanna a germanositas es szlavositas, amihez kellenek a hamis tortenelmi klissek. Ezt tuzhetik a "tudomanyuk" melle. Semmi mast.

  Vhailor
  2013. máj. 03. 07:38

  Igen, és a végén kiderül hogy a suméroktól származunk, mi vagyunk a legősibb nép a világon a legfejlettebb kultúrával, csak az a ronda egyház, a finnugrászok, hazug kisantant és a mocskos zsidók tehetnek róla, hogy ilyen nyomorult senkik vagyunk a jelenben és nem három tenger mossa Magyarország határát, mint valamikor régen... Nagyon beinjekcióztál.

   tyukodi pajtás
   2013. máj. 03. 10:06

   Tévedés: egy korabeli történelmi dokumentumról van szó: http://www.dipfilmod-suf.unifi.it/upload/sub/fonte%20scritti/4_biborbanszuletett.pdf ebben Belgrádról és nem Sopianea-ról, Savariáról, Aquincumról, Brigetioról vagy Carnuntumról írnak, hanem kimondottan és csakis a brodnikok és timocsánok földjéről, amely 827-től bolgár fennhatóság alá került. EZ AZ ALAP amelyre Cirill és Metod legendája és még sok egyéb forrás is ráfűződik, mind meglévő, kézzel fogható dokumentumok, írott források. Off.: A sumér rokonság közvetlen bizonyítási módszerét (sumér-magyar szótár, szóegyezőség) (helyesen) nem fogadja el a mai tudomány, azonban tekintve az iráni eredetű szavainkat (pl.: vám) és a korabeli díszítőművészetünk (tarsolylemezek), a motívumok úgynevezett szasszanida eredetét (oroszlánok, indák, sárkányok) nem elképzelhetetlen olyan népcsoport valamikori csatlakozása a magyarokhoz akik maguk örökölték a suméroktól is levezethető kultúrát.

   Vhailor
   2013. máj. 03. 10:17

   A De Administrando Imperio tényleg keresztbe tesz az északi elméletnek egy picit, amit ők viszont azzal hárítanak, hogy abban a korban (IX. század vége) Szvatopluk országa egészen az Al-Dunáig ért. Ezt persze lehet vitatni, de ahogy mondtam, a déli elméletek legnagyobb hiányossága, hogy nem léteznek ezt alátámasztó régészeti leletek, míg északon ki lehetett mutatni egy külön kultúrát - lásd. pl. Mikulčice, amit ők Moráviával azonosítanak, és ezt az egész régész-szakma, beleértve a magyarországit is, elfogadja.

Geonczeol Gyula
2013. máj. 04. 07:54

Magyarorszagon nincs szakma. Politika es idegen terror hataroz meg mindent. Aki nyal, annak van allasa es hazudik, arogans, a legjobb esetben olyan, mint egy robot, mert elo van irva, hogy mit kell hazudni. Se fule se farka, de mert nem matematika, hat az ostelepesek pusztito doktrina a szent tehen . Szegeny Laszlo Gyula mondta az igazsagot es ezert sosem engedtek feljebb a rangletran. Amikor a Tarih-i Ungurusz kezirata hozzam kerult (tul azon, hogy kiment a titkosszolgalat - stb hozza Pragaban, hogy milyen "nacionalista iratokkal foglalkozik) es abban az volt irva, ahogyan Dr. Blaskovics Jozsef forditotta, hogy " a regosok es kronikasok igy irtak meg", akkor kijavittattak, arra, hogy "az evszazadok hirnokei es a hirek elmondoi ilyenkeppen adtak elo". Csak ezzel a kompromisszummal adta ki a Magveto. KOZONSEGES HAMISITAS es KUTFOIDOMITAS. Merthogy a magyaroknak "nem lehetett" irasa. Pontosan oda nyultak bele, ami a legerzekenyebb volt, hogy megcsonkitsak az egesz hitelet, mert hat az egesz csak egy "mese", hiszen nem irtak, csak mende-monda. Ezer dolog szol minden hivatalos formedveny ellen, de a rasszista hamisitas szamit. Talaltak ket glagolita betut Zalavaromn es mar Panszlaviat unnepeltek a Balaton mellett, csak azzal van baj, hogy a glagolita iras Velenceben mar a 6. szazadban megvan es a szakma elmondja, hogy az etruszk rovasirasbol alakult ki. Mikulciceben pedig azt az avar anyagot talaltak, amit Nagy Karoly egetett fol. Boba is megjegyzi, hogy irani eredetu a megtalalt regeszeti anyag. A De Administrando Imperio nem picit tesz keresztbe hanem teljesen, mert pontosan leirja, hogy hol volt Sventoplokos egykori orszaga. Mit kepzelnek, egy frank helytarto csak ugy a kiraly/csaszar fole nohet es rajzolgathat maganak birodalmat a terkepen. Orult Maticasok szamitanak tudomanyos kutfoknek? Benesek, meg Husakok, Meciarok, meg felmuvelt kommunista csinovnyikok, mint Gasparovics? A bizanci csaszar leirja a szomszed orszagokat, tehat nincs hova tologatni Sventoplokos Moraviajat. Pontos helye van es az nem az Al-Duna. Kit neznek hulyenek? O van a helyszinen es o mondja el, az Al Duna pedig joval odebb van, mint amit a csaszar mond, merthogy o Sirmiumon tul mondja az egykori Moraviat, miutan arrafele halad Belgradtol. Az egesz regesz szakma pedig egy vicc. Dontsek el, hogy szakma, vagy kozonseges politikailag iranyitott kalandorok. Mit kellene talalni? Az egesz Sventoplokos kor alig ket evtized, az is frank alattvalokent es tartomanykent. Mit lehet azon talalni? O maga frank, az Tarih-i Ungurusz szerint "nimcse vezer". Sirmiumot kiastak a romai es avar leletek tenyek. Az orosz kronikak leirjak, hogy a szlavok mergesek voltak, mert az avarok foleg az asszonyaikat szerettek. Nagy Karoly az avarok ellen hasznalta a szlavokat, de azok hamar rajottek, hogy az avarok ezerszer jobb allapotokat jelentettek es nagyon hamar follazadtak a frankok ellen. Csakhat segitettek nekik a megmaradt avarok es a bulgarok, akik onogurok, tehat hunok voltak. Hogyan lehet ebbol szlavokat csinalni? Az egyhaz szlavositott, ma is azt teszi, most azt magyarazzuk vissza 1000 evvel ezelottre, amit most kitalaltak es ajtatosan predikalnak? Csak azt mondom menjunk szembe ezzel a szennyhalmazzal. Ez a dolgunk. Nem erdekelnek a mas nemzetisegek, hiaba beszelnek ossze-vissza. Ne talajanak ki tortenelmet a Trianoni hatarokhoz. Se Tiso, se Husak se a magyarorszagi komprador tarsasag.

A kommenteket lezártuk.

Szóljon hozzá!

Körkép

A szerkesztőség általános szerzője.

Hirdetés (X)

Kövessen minket