Jeromos
 • HUF: 421.17
 • USD: 0.98
 • 12 °C
 • 19 °C

Hirdetés (X)

Vélemény

Kettős mérce – Leninnel

Az egykori NSZK területén, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Gelsenkirchenben – szobrot állítottak Vlagyimír Iljics Leninnek

Nyomasztó hír ütötte meg a fülünket a közelmúltban: Németországban – az egykori NSZK területén, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Gelsenkirchenben – szobrot állítottak Vlagyimír Iljics Leninnek, a Szovjetunió tulajdonképpeni megalapítójának.

 

A hír több szempontból (is) nyomasztó, hiszen egyrészt Németország július 1-jével átvette az EU-elnökséget, és sem Németország, sem az Európai Bizottság nem tiltakozott a szoborállítás ellen, azonban ha Magyarországon bármilyen olyan intézkedés történik, ami nem tetszik az európai politikusoknak, azonnal reagálnak és fenyegetőznek. Ezt nevezzük kettős mércének!

 

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsopportja közleményt írt az Európai Bizottságnak, hogy fejtse ki véleményét a szoborállítás ügyében, tekintettel arra, hogy mindenki nagyokat hallgat. A közlemény úgy fogalmaz, a frakció megdöbbenéssel fogadta, hogy Karl Marx után, 2020. június 20-án a németországi Gelsenkirchen városában Lenin-szobrot avattak. Miközben az Európai Unió politikusai lelkesen tesznek nyilatkozatot a szélsőséges nézetek megfékezéséről, az Európai Unió egyik tagállamában a szovjet totalitárius államot létrehozó tömeggyilkost ünneplik ma és ez nem üti meg a Magyarországot oly sokszor kritizálók ingerküszöbét.

 

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja felszólította az Európai Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a német kormány mielőbb elejét vegye az ilyen szélsőséges jelenségeknek. A képviselők várják továbbá a választ arra a kérdésre is, hogy az Európai Bizottság milyen konkrét lépéseket kíván tenni a totalitárius ideológiák dicsőítésének tiltására, megakadályozására.

 

A szoborállítást a Németországi Marxista Leninista Párt kezdeményezte. A városvezetés korábban igyekezett megakadályozni a szélsőbaloldali párt tervét, az építésügyi hatóság is hivatkozott a városkép védelmére és a szoborral azonos telken álló épület műemléki védettségére is, mindemellett tiltakoztak a nyugat-gelsenkircheni helyi képviselők is, mondván: a kommunista vezér, Lenin, az erőszak, az elnyomás, a terror és a szörnyű emberi szenvedés megtestesítője. Észak-Rajna-Vesztfália Közigazgatási Felső Bírósága mindennek ellenére jóváhagyta a szobor felállítását… Vajon miért…? A 2,5 méteres, öntöttvas Lenin-szobrot – melyet még az 1930-as években készítettek a Szovjetunióban – a szóban forgó szélsőbaloldali párt egy cseh várostól vásárolta meg.

 

Lenin beteges kommunista kultuszát, magasztalását már átéltük a kommunista rendszer alatt, megpróbálták belénk nevelni „erkölcsiségét“, „igazságait“, világtörténelmi jelentőségét. Valamikor azt tanultuk az általános iskolában: „A Szovjetunió a világ első és leghatalmasabb szocialista állama“. Igen, ennek a hatalmas birodalomnak volt a tulajdonképpeni megalapítója Vlagyimír Iljics Lenin. Tekintsük most át ennek a beteges kultusznak az ellenkezőjét, mégpedig Lenin bűnlajstromát, ami azért mindenki számára világgosá teheti a szoborállítás egyértelműen provokatív és emberiesség ellenes jellegét.

 

Vlagyimír Iljics  „minden habozás nélkül kíméletlen volt a legszigorúbb eszközök alkalmazásában az úgynevezett osztályellenségekkel szemben.“ Ezt maga Nyikita Hruscsov jelentette ki Leninről a Szovjet Kommunista Párt XX. titkos ülésén, 1956. februárjában. Vlagyimír Iljics már diákként lelkesedett a forradalomért, tizennégy évesként gyűlölte a trónt és a keresztfát. Tizenhét éves korában már az Isten és az egyház, az iskola és az állam tekintélye ellen foglalt állást.

 

Gondolkodása mindig istentelen volt. Tatár, orosz és német vér dolgozott ereiben. Nyikolaj Valentinov orosz kommunista újságíró, filozófus, közgazdász és Lenin egykori beszélgetés-sorozatából tudjuk, hogy Lenin kíméletlenül hirdette: a forradalmárnak, a kommunistának minden megvan engedve, ha azzal a forradalmat és a pártot sikeresen szolgálja. Vlagyimír Iljics állandó terrorrendszerével tettleg (is) bizonyította az erkölcs megvetését.

 

Ennek bizonyítéka többek között az, hogy gátlástalanul alakoskodott, nyilvánosság előtt hazudozott, és Németország 50 millió aranymárkája segítségével indította el az első világháború alatt a bolsevik forradalmat. Egyértelművé vált, hogy a saját személyes diktatúrájáért dolgozott. Lenin nem tudta elképzelni a forradalmat hamis ítéletek, koholt vádak, illetve tömegpusztítás és mészárlás nélkül.

 

Létrehozta a CSEKA nevű szervezetet (Oroszországi rendkívüli bizottság az ellenforradalom és szabotázs elleni harcra), melynek közreműködésével bírói eljárás, védelem, tanúk és fellebbezés nélkül gyors kivégzéseket hajtott végre elsősorban a másként gondolkodók, a fehér gárda tagjai, a mensevikek, a kulákok, a kémek, a reakciósok és a vallási vezetők ellen. Lenin ebben a „hóhérhadseregben“ – mármint a CSEKA-ban – saját eszméjének megvalósulását érezte beteljesülni.

 

1917 december 20-ától folyamatosak voltak a Lenin által előírt tömeges kivégzések. 1918 őszén újabb embertelen dekrétumokat adott ki. Vlagyimír Iljics megvalósult „menetrendje“ a következő volt:

 

1917-ben: tömeges bebörtönzések, kivégzések (több mint 10 ezer tisztet végeztek ki). Gyűjtőtáborok létrehozása és minden város „bolsevik ellenzőrzése“.

 

1918 augusztusában: A Lenin elleni Urizky-merényletet követő éjjel Leningrádban (ma: Szentpétervár) 500, Kronstadtban 400, Moszkvában 1200, és a következő hetekben az országban több mint 15 000 kivégzés történt. A kivégzés oka nem mindig a merénylettel való kapcsolat volt, hanem több esetben ábécésorrendben gyilkoltatta meg Lenin az embereket…

 

1919-ben: a moszkvai robbanást követően 20 000 foglyot ejtettek túszul a bolsevikok, a CSEKA megszámlálhatatlan embert gyilkolt meg közülük. Ugyanezen év márciusában a kivégzettek száma 4000 volt. Emellett bevezették a rabszolgamunkát.

 

1920-ban és 1921-ben: Több tartományban fölkelések voltak, ezeket mind a CSEKA verte le, szintén megszámlálhatatlan halott volt az összecsapásokban.

 

A bolsevikok és a CSEKA „kiszállásainak“ szintén számos halálos áldozata volt. S amikor párttársai kifogásolták Lenin módszereit, a vezér az egész társadalmat rendőrökkel és pártbeli kémekkel ellenőriztette. Nagyon fontos megemlíteni, hogy Vlamigyír Iljics indította el a szibériai rabszolgatáborokat! És 1922-től látványos kirakatpereket rendezett, ennek módszertanát később Joszif Sztálin vette át. Lenin az egész Szovjetunió területén bevezette a munkatáborokat, szervezésük és vezetésük a CSEKA kezében volt. Itt a rabszolgák a világtól tökéletes elzártságban „éltek“, kemény éghajlat alatt, embertelen bánásmódban részesültek, rengeteg polgári személy halt meg.

 

Brutális, hajmeresztő módszerekkel valósította meg a termelési eszközök „köztulajdonba“ vételét. A CSEKA és a Vörös Hadsereg alakulatai páncélvonatokon járták az egész Szovjetuniót, városok és falvak főtereire terelték a „nép“ – proletaritás – ellenségeit, és tárgyalás, fellebbezés nélkül agyonlőtték őket. Egész családokat irtottak ki. „A mi politikánk csupán likvidálás (elintézés, kiirtás) volt.“ – hangoztatta előszeretettel Lenin.

 

Tudomásul kell vennünk tehát, hogy a 20. századi kommunista terror, az embermilliók ok nélküli elpusztítása, a beteges hatalomvágy emberiességellenes megvalósítása nem Sztálinnal, hanem Vlagyimír Iljics Leninnel kezdődött. Hát ennek a „történelmi személyiségnek“ avattak szobrot az Európai Unió legerősebb és legbefolyásosabb országában, Németországban, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy: „Lenin élt, él és élni fog!“ A kérdés csak az: Meddig…?

 

A végére egy személyes kérés: Kérjük, támogassátok a Körképet legalább havi két euróval, hogy még több tartalmat készíthessünk nektek!

 

Tarics Péter

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 6 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Kommentek

Bendegúz Ábrahám
2020. Júl. 20. 14:12

Azt kell konstatálnom, hogy a „fejlett nyugat” bizonyos ideológiai kérdésekben minimum 75 évvel le van maradva. Komoly hiányérzetük lehet, hogy ők nem építették a cocialzmust. A térség országai még a múlt században tatarozta ezt a megbukott társadalmi rendszert, de ezek ott a Lajtán túl, meg most kezdik építeni. Eszem megáll... János bácsi szól hozzátok: https://www.youtube.com/watch?v=niO2jvTM5lE Daragí druzija, jól haladtok a lenini úton: https://www.youtube.com/watch?v=Ep91FZykCKM

B, Gy.
2020. Júl. 20. 14:40

Az EU csak egy rakas szerencsetetleseg sok ott a naplopo alibista.

Ölvedi Balázs
2020. Júl. 20. 15:42

"Tudomásul kell vennünk tehát, hogy a 20. századi kommunista terror, az embermilliók ok nélküli elpusztítása, a beteges hatalomvágy emberiességellenes megvalósítása nem Sztálinnal, hanem Vlagyimír Iljics Leninnel kezdődött.".... És sajnos nem is Orbánnal fejeződik be. Mellesleg Lenint anno a németek segítették hatalomra, hogy a cári Oroszországot kikapcsolják a háborúból. Lenin a saját országát szívatta. Azt, hogy ez másoknak tetszett arról nem tehet. Az orosz népnek ma is szimpatikus, mint azt látjuk rendszerének mai figurája, Putyin örökös hatalmát a napokban népszavazással erősítette meg az oroszok elsöprő többsége. Orbán az EU pénzén a famíliáját, haverjait és magát gazdagította, miközben a szövetségesei, az EU ellen uszít és folytat aljas propagandát. Alpári stílusban beszél ő és a kormányának a tagjai a nyugati vezetőkről. Lásd a minap a holland miniszterelnökről!!! A legocsmányabb diktatúrák vezetőivel haverkodik, egy hazájában elítélt vezetőt szöktetett meg és bújtat a törvény elől.A demokrácia gyenge magyarországi gerincét csigolyánként törte darabokra. Ma eldobsz egy követ és Fideszest találsz. Mindenütt a káderei ülnek, mint a vörös bolsevizmus idején. Csak a szín változott. Az EU a magyarországi szoborállításokba sem szól bele. No, ennyit a mércéről!

B, Gy.
2020. Júl. 20. 16:28

Demokracia elkepzeles akar a kommunizmus.Minel jobban torekedunk a demokracia fele annal jobban noveljuk bordelt a vilagban. Mindenkinek joga van mindenre a torvenyt mar lassan senki sem veszi semmibe.

Havril G.
2020. Júl. 20. 17:14

Egy szobor felállítása az adott település önkormányzatának döntésétől függ és nem az EU-tól. Ha a település lakói ezzel nem értenek egyet majd nem választják őket újra! Ahhoz viszont van köze az EU-nak, ha egy tagország kormànya nem tartja be a tagsággal vállat kötelezettségeit sőt azokkal ellentétesen, mi több ellenségesen cselekszik.

  Berlin
  2020. Júl. 20. 20:44

  Magyarország a tagság vállalásakor semmiféle ígéretet nem tett migránsok korlátlan bebocsátására. Ilyesmit akkor nem is kértek Brüsszelben, ma viszont számonkérik. A tagság önmagában nem jelentheti a jövőben felmerülő problémákra adandó automatikus fejbólintást az európai mainstream kénye-kedve szerint. Az orbanofóbiások figyelmét felhívnám arra, hogy nem csak a magyar miniszterelnök lázad a brüsszeliták ellen. Az európai nemzeti függetlenséget pártolók tábora minden nappal gyarapodik.

   Ölvedi Balázs
   2020. Júl. 21. 11:18

   De az egypártrendszerre sem tett igéretet!! A hatalmi ágak demokráciában elkülönülnek. Az alkotmánybíró minff fideszes. De a jogköreikat is megnyirbálták.Az ügyészségtől kezdve mindenütt fideszes.A közpénzből fenntartott média csak kormánypropagandát okád.A regionális sajtó egyezt fúj, amit a fidesz enged.Közpénz milliárdokból pártpropagandát nyomnak konziltáció címen. Ostoba kérdésekkel kb .mintha azt kérdeznék Egyetért azzal, hogy orvos műtse és ne a hentes? Az önkormányzatokra feladatokat rak a kevés pénzt elvonja.Főként ahol merészeltek nem seggnyaló fideszes rablót megválasztani polgármesternek. Minden központosított az oktatástól kezdve a dohánykereskedelemig. Szigorú pártkontroll. Bolsevik diktatúra csak nem vörös hanem narancssárga. Az EU egyik legcsóróbb országa. Alacsony bérek 3 millió szegénym

Az Igazmondó Juhász
2020. Júl. 20. 19:46

Ölvedi Balázs - Orbán,Putyin és Lenin között egyenlőségjelet tenni nagy szellemi deficitre vall.

  Ölvedi Balázs
  2020. Júl. 20. 20:22

  Szövegértési problémái javíthatók. Lenin nem folytatott aljas propagandát a szövetségesei ellen. Orbán országa snnyira demokrácia mint Putyiné. Csak Otoszország nem tagjs egy klubnak sminek s szabájait illik betartani , főleg hs annak a pénzéből élnek. És gazdagodott meg a család és a haveri kör.

   Berlin
   2020. Júl. 20. 20:50

   Balázs, a negyedik mondat egyszerűen pazar! Lényegesen módosulva lehetsz a viszonylag korai óra ellenére. Egészségedre!

  Szoboszlai Róbert
  2020. Júl. 20. 20:49

  Lenin vörös bolsevik volt, Orbán meg narancssárga! Ez azért tényleg lényeges különbség.

Zoltan
2020. Júl. 20. 20:13

20 leggazdagabb ember vagyona annyi mint 4 milliarde es ilyen gazdagok bujnak lenin szobor moge ok az emberszereto uj baloldali vezetok.

  Halász B.
  2020. Júl. 20. 20:27

  Igen, Mészáros gázszerrlő is az egyik.Aki magát Zuckerbergtől is tehetségesebbnek tartja. Sikereit a jó Istennek és a miniszterelnök kitüntető barátságának köszöni. 40 éves koráig a szakmájában valahogy nem aratott ilyen sikert.

Az Igazmondó juhász
2020. Júl. 20. 21:14

Még mindig nem értem, hol lehet egyenlőséget tenni meggazdagodás és emberiség elleni bűntetteket elkövetők között.

Zoltan
2020. Júl. 21. 06:57

Kedves elvakult Halasz B. A voros barok is jol elnek de en nem errol irtam, hanem a vilagrendszer allapotarol.

Janicsár
2020. Júl. 21. 09:10

Nem kéne a szezont a fazonnal összekeverni. Nem ugyanaz, ha egy 0,1 százelékos pártocska szobrot állít egy eldogott parkocskában, mint amikor egy kormány vét a jogállamiság általánosan elfogadott normái ellen (pl. Szlovákia Mečiar alatt)

zoltan
2020. Júl. 21. 09:36

Kedves Janicsar es hogy mukodnek az altalanos normak nyugateuropa kizsigereli a volt koloniait a mai napig haboruz bombazik amikor akar es filantrop,ugyanmar.

Berlin
2020. Júl. 21. 18:01

Ölvedi Balázsnak: Talán rémlik, hogy a közelmúltban a Fidesz által megszállás alatt tartott ügyészség és bíróság hathatós közreműködésével százmilliós kártérítési pert nyertek a szegregációra panaszkodó gyöngyöspatai cigányok. Az ítéletet később a szintén totálisan Fidesz-felügyelte Kúria jóváhagyta a kormány heves tiltakozása ellenére. (Piszok egy diktatúra.) A magyar bírói kar a mai napig bolsevista fészek, ahonnan a régi rend emberei valósággal kirobbanthatatlanok. Ami a pártpropagandát nyomató közszolgálati csatornát illeti, kritikád sajnos jogos. Én sem örülök neki. Viszont jól emlékszem a baloldali kormányok ideje alatt sugárzott közszolgálat hírműsorokra is. Nos, azokról sem lehetett volna BBC-normákat mintázni. Végül, a hárommillió koldus országa... Ezt az orbanofób lózungot már az sem hiszi el, aki mantrázza.

A kommenteket lezártuk.

Szóljon hozzá!

Kövessen minket