#szlovák-magyar viszony

Mi van, magyar vagy?

Mi van, magyar vagy?

Hangzik el a pejoratív színezetű mondat napjainkban is a szlovák fiatalok társalgásában, amikor érthetetlenséget vél felfedezni az egyik a másik gondolkodásában. Ugyanolyan lekicsinylő, lebutázó hangsúllyal, mint 50 évvel ezelőtt gyerekkoromban ...