Nyitókép: Szinek János

 

Gróf Széchenyi István egyik legjelentősebb műve az 1832-ben megjelent Hitel című alkotás. Zseniális mű a mai ember számára is, különösen akkor, ha lefejtjük róla a 21. századi aktualitásokat, a korabeli viszonyokat. A Széchenyi Alapítvány arra vállalkozott, hogy a Hitelt világnyelvekre átültesse. Széchenyi születésének 230. évfordulójára (2021. szeptember 21.) tervezik az angol nyelvű fordítást és annak kiadását. 

 

Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke arról tájékoztatta a Körképet, hogy 2021-ben szeretnék kiadni a Hitelt angol nyelvű fordítását. Hogy mi a célja a fordítási projektnek, arról a következőképpen nyilatkozott e sorok szerzőjének:

 

„Más nemzetek sokat tesznek azért, hogy nagyjaik ismerté váljanak szerte a világban. Nekünk igazán van, akivel büszkélkedhetünk, többek között gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar. A Hitel idegen nyelvű – elsőként az angol nyelvű – kiadásával az a célunk, hogy a magyarságot és a kiemelt nemzeti értéket méltó módon bemutató kötet álljon a Magyarországot képviselő személyek, illetve Magyarország iránt érdeklődő külföldiek rendelkezésére. Ezáltal az érdeklődők jobban megismerhetik Széchenyi István grófot, a 19. század egyik legnagyobb magyar gondolkodóját, haszonelvű filozófusát, alkotó személyiségét, akinek gondolatai, módszerei a mai napig időszerűek és alkalmazhatók. Lényeges célunk továbbá, hogy az angol nyelvterületen élő magyar gyökerű családok másod-harmad generációs tagjai – akik már nem tudnak magyar nyelvű választékos szöveget megérteni, de gyökereik után érdeklődnek – megismerhessék a legnagyobb magyar világán keresztül a magyar múltat. Számukra ez a kiadvány nélkülözhetetlen segítséget jelenthet. Összefoglalva tehát: azoknak ajánljuk a Hitelt és annak angol nyelvű fordítását, akik tenni akarnak saját és környezetük sorsának javítása érdekében.“

 

Tekintettel arra, hogy a HITEL Széchenyi legbonyolultabb nyelvezetű műve, 2015-2016-ban – szintén a Széchenyi Alapítvány kezdeményezésére – egy szakmai csapat átírta a HITEL-t mai magyar nyelvre úgy, hogy tartalma kicsit sem változott, de gördülékenyen olvashatóvá és könnyen megérthetővé váltak Széchenyi gondolatai. Valójában ez az átírás tette/teszi lehetővé a HITEL érthető és világos angol nyelvű fordítását is. 

 

BUDAY MIKLÓS – Fotó: Tarics Péter

 

A fordítási projektet három szakaszra bontották, a folyamatról Buday Miklós így nyilatkozott:

 

„Az első szakasz 2020. december 31-én véget ért. Ebben a szakaszban a fordítással tovább jutottunk, mint ahogy eredetileg terveztük, mert a New York-i Széchenyi István Társaság kapcsolódott a projekthez, mivel a programjukban nekik is szerepel a Hitel angolra fordítása. Az együttműködés legfontosabb eleme, hogy az általuk korábban már lefordíttatott szövegrészeket rendelkezésünkre bocsájtották. 2020. év végére a HITEL fordításának több mint a feléig eljutottunk, amelyet ki is fizettünk, a pályázati pénzt elköltöttük. Az év folyamán több szervezetet kerestünk meg, hogy a támogatásukkal a fordítás egy ütemben megtörténhessen.  2020-ban a Magyar Tudományos Akadémiától nyertünk másfél millió forintot, amely felhasználásával biztosítottnak látjuk a fordítás befejezését. Természetesen sok kisebb-nagyobb feladat kapcsolódik a projekt 2021. évi befejezéséhez. Legfontosabb az anyagi források biztosítása. Reméljük, hogy pályázatokon keresztül tudunk forrást biztosítani, de folyamatosan próbálkozunk – az eddigi eredményeinkre támaszkodva – civil, állami és intézményi támogatók megnyerésére. Reményeinket növelheti az is, hogy az angol nyelvű Hitel megjelenése jelentős esemény, és érdemesnek tarthatják a sikerrel kecsegtető könyvkiadáshoz való csatlakozást, amikor is a fordítás már megtörtént.“

 

A Hitel fordítására az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vállalkozott, amely minőségbiztosított, teljes mértékben állami tulajdonú, nagy múltú, megbízható fordítóiroda. Tekintettel a finanszírozás szakaszosságára, a Széchenyi alapítvány keretszerződést kötött az OFFI-val a teljes mű lefordítására.

 

„A keretszerződés kölcsönösen előnyös. Egyrészről kedvező fordítási és lektorálási tarifát tartalmaz, másrészről a fordítási munkafolyamat során a fordítóiroda a HITEL-t jogi, közgazdasági szakterminológiának fejlesztésére is felhasználhatja.“

 

mondta Buday Miklós.

 

A Széchenyi Alapítvány a Hitel angol nyelvű fordítására a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” című pályázatában is részt vett (egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el). A pályázat kiírói – a magyarság összetartozása jegyében – értékteremtő, konkrét szellemi, tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására akarták ösztönözni a pályázókat.

 

„A pályázat feltétele volt, hogy legalább két határon kívüli támogatója legyen a projektünknek“

 

újságolta a Körképnek Buday Miklós, majd így folytatta:

 

„Így a Széchényi Családegyesület (Széchényi Kálmán képviseletében) – amely szervezet a világon élő Széchényi Ferenc leszármazottjainak képviselője – nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is támogatta projektünket, mint ahogy a Torontói Magyar Könyvbarátok Hagyományőrző Könyvtár (Catherine Szabo képviseletében) is támogatatásáról biztosított bennünket.“

 

BUDAY MIKLÓS, Fotó: Tarics Péter

 

Természetesen a további terv az, hogy felkutassák és kapcsolatot teremtsenek az angol nyelvterületeken élő magyar személyeket, szervezeteket, médiumokat, akik/amelyek segítenek a HITEL angol nyelv kiadásában, s a megjelenést követő népszerűsítésében.

 

Rendkívül fontos, hogy gróf Széchenyi István HITEL című 1830-ban megjelent műve idegen nyelveken is megjelenjen, hiszen a világ egész bankrendszerét – legalábbis ami a hitelkonstrukciók bevezetését illeti – e műben megfogalmazott tudományos-gazdasági-jóléti elvek alapján dolgozták ki. Nem beszélve arról, hogy Széchenyi a szóban forgó műben a „hitel“ és a „hitelesség“ szavak összefüggéséről is szól, ami a mai üzleti – és nemcsak üzleti – életben létfontosságú. Mindemellett a HITEL  bármely ország, nemzet gazdaságpolitikájának kitűnő forrása is lehet – még a 21. században is. 

 

Persze ez még a távoli jövő, de az angol nyelvű kötet eladásából származó bevételt a következő – német, francia vagy spanyol – nyelvű Hitel elkészítésére fordítja majd a Széchenyi Alapítvány. 

 

Tarics Péter

 

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 1 olvasónak tetszik ez a cikk.