Nyitókép: Körkép.sk

 

2023. november 25-én a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség égisze alatt működő Via Mariae Polgári Társulás szervezésében egész napos, nagyszabású ünnepi közgyűlésre került sor Komáromban, megalakulásuk és működésük 10. évfordulója alkalmából. 

 

A nevezett társulás fő célja, hogy részt vállaljon a nemzetközi zarándokút-hálózat szlovákiai szakaszainak létrehozásában és működtetésében. A szervezetet megalakulástól kezdve több egyházi méltóság védnöksége alá vette, így XVI. Benedek pápa, Mons. Orosh János, nagyszombati érsek, Főtisztendő Bartal Károly Tamás, O. Praem. nyugalmazot jászóvári apát.

 

 

A Mária Út felvidéki, illetve szlovákiai szakaszainak kiépítése Török András kezdeményezése által indult el, aki 2011 júliusában részt vett családjával egy zarándoklaton, a magyarországi Mátraverebély – Szentkúton.  E búcsújáró helyen fogant meg annak gondolata, hogy a felvidékiek is bekapcsolódjanak a Közép-Európai Mária Út építésébe, amely a hit, a jószándék, az ima erejével népeket, nemzeteket köt össze.

 


A szervezetet 2012. december 27-én jegyezte be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, és az alakuló ülést 2013. február 16-án tartották meg. A Via Mariae P.T. elnöke Méhes Richárd, az elnökség pedig hét tagot számlál, akik mindannyian önkéntes alapon végzik szolgálatukat.

 

 

A Via Mariae társulás november 25-i rendezvénye a komáromi Szent András-bazilikában ünnepi hálaadó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Mons. Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök kanonok, esperes volt. A szertartáson részt vett Mons. Ďurčo Zoltán nyitrai püspöki helynök, Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, és még több más egyházi méltóság. A szentmise fő üzenete és a rendezvény mottója egyaránt az Isten által kijelölt utat állította a középpontba. 

 

 

„Minden időben álld az Urat és kérd tőle, hogy irányítsa útjaidat és ösvényeidet, s hogy terveid jó véget érjenek. Egy népnek sem adatott meg a jó tanács, hanem maga az Úr adja nekik a jó tanácsot.”  Tóbiás könyve 4, 19

 

Az ünnepi szertartás fényét – amelyen Kiss Róbert esperes és Méhes Richárd elnök egyaránt kifejtette köszönetét és háláját – a fennállásának 25. évfordulóját  ünneplő kürti Hajnalvándor együttes emelte, Danczi Mónika vezetésével.

 

Az ünnepi közgyűlésre a szentmisét követően a plébánia nagytermében került sor, melyet Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke nyitott meg. A program első felében visszatekintettek az elmúlt egy évtizedre, és megfogalmazták további célkitűzéseiket. Megtudhattuk, hogy az első zarándokút 2013. május 8. és 11. között valósult meg. Ez a Sasvári gyalogos zarándoklat volt, amellyel Török András egy több mint 200 éves hagyományt élesztett fel. Tizenöt zarándok 95 kilométert tett meg Deáki és Sasvár között.

 

Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke, és az asztalon a Szent Erzsébet Rózsája-díj

 

A továbbiakban szakmai program következett, ami három témakör köré csoportosult.


A Mária út építése és jövője – folyamatos feladatot jelent, hiszen állandó fejlesztés alatt áll. Egy-egy zarándokútvonal meghatározása úgy történik, hogy előzetesen megbeszélik, melyek azok a települések, kegyhelyek, amelyeket az útvonallal érinteni szeretnének. Ezután rátekintenek a térképre, és meghatározzák a lehetséges útvonalat. Ezt nem csupán asztalnál rajzolják be, hanem valósan is bejárják. A szervezők e munkazarándoklatok által bizonyosodnak meg arról, hogy az útvonal megfelel-e egy valós zarándoklatnak; léteznek-e azok a földutak, ösvények, amelyek a térképen szerepelnek, és milyen állapotban vannak.

 


Láthatjuk tehát, egy-egy zarándokút előkészítése nem kis feladatot jelent.  A témakör csoportvezetői Fekete László és Török András voltak.

 

 

Tagságépítés – szintén folyamatos aktivitást igényel, hogy különböző fórumokon hírt adjanak a működő Via Mariae P. T. létezéséről, működéséről a Mária út test- és léleképítő pozitív hatásairól, amelybe kortól függetlenül bárki bekapcsolódhat. E témakör csoportvezetői Méhes Richárd, a Via Mariae P.T. elnöke, valamint Katona Júlia voltak.

 

Népszerűsítés és forrásteremtés – természetesen minden tevékenységhez komoly előkészület és egy stabil háttér is szükséges, ami felelősséget jelent. A csoportvezetők Csémi Szilárd és Kovács Tamás voltak.

 

A társulás célkitűzése a Mária út nemzetközi zarándokút-hálózat létrehozásában és működtetésében való részvétel Szlovákia teljes területén, mely érdekében elsősorban zarándoklatokat, lelki programokat és konferenciákat szervez, ismeretterjesztő és népszerűsítő kiadványokat ad ki. Évente több száz zarándokot mozgat meg programjaival, sőt idén, 2023-ben már túllépték az 1000 fős lélektani határt is.

 

A szakmai programokat követően Csémi Szilárdot, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökét kértük meg, foglalja össze számunkra a Mária Úttal kapcsolatos tudnivalókat, annak fő küldetését:

 

A Közép-Európai Mária Út egy, a Szűz Mária kegyhelyeket összekötő zarándokút-hálózat. Az útnak két főtengelye van. A nyugatról kelet felé haladó zarándokút az ausztriai Mariazellt köti össze az erdélyi Csíksomlyóval.


Az észak-déli zarándokút pedig a pálosok kegyhelyét, a lengyelországi Czestochowát köti össze a boszniai Medjugorjéval. Jelenleg még kiépítés alatt áll.

 


A két főág egy képzeletbeli keresztet alkot a Kárpát-medence felett, ami jelképezi az út alapvető üzenetét: a keresztény értékek megőrzését és az emberi kapcsolatok megélését.

 

A főtengelyeken kívül léteznek további utak és leágazások, regionális zarándokutak, itt Szlovákiában is. Egyik legfontosabb felvidéki regionális zarándokút a Pálosok Útja.


Ezen az útvonalhálózaton keresztül bebarangolható a Kárpát-medence és elérhető annak legtöbb máriás emléke, de az út felfűzi a természeti- és az épített örökségeket is.


Közép-Európa zarándokútja ma is folyamatosan épül, és természetesen mindkét irányba járható. Az Út világnézeti, nemzetiségi és kulturális hovatartozástól függetlenül hívja mindazokat, akik meg akarják ismerni a Kárpát-medence népeit, azok keresztény hagyományait, fel akarják fedezni csodaszép tájait és kíváncsiak az itt élők kultúrájára, vendégszeretetére.

 

A továbbiakban azt is megtudtuk, hogy a szervezet elnöke, Méhes Richárd 2023. november 18-án a Szent Erzsébet Rózsája-díjat vehette át Orosh János püspöktől, Nagyszombatban.

 

 

A tartalmas közgyűlés kiegészítőjeként szépen rendezett kiállítást is láthattunk, amely részben a Szent András-bazilikában, részben a plébánia nagytermében és folyosóján került megrendezésre, témáiban a Mária utat, Kaszap István és Esterházy János életét mutatták be. 

 

Az egész napos ünnepi rendezvényt terített asztal is gazdagította, a lelki program pedig szentségimádással fejeződött be, Lépes Lóránt atya közreműködésével.


Akik kedvet kaptak e gazdag tevékenységhez, az egyes zarándoklatokról és a Mária Útról az ezen a weboldalon, valamint ezen a közösségi oldalon kaphatnak bővebb tájékoztatást. 

 

Buday Mária

Képek: Körkép.sk

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!