A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) markánsan konzervatív politikai csoportosulás, emeli ki programjának a bevezetője. Ezek közé tartozik az élet tisztelete a fogamzástól a halálig, a család, a tisztesség, a törvényesség vagy a biztonság is. Bár sok szociális juttatást ígér, az állam eladósodásának limitálásával és a költségvetési hiány fokozatos csökkentésével fékeket is beépít.

Ami jó

A párt gazdasági programja jobboldali: az ország eladósodását a GDP 45 %-ban maximálná, a költségvetési hiányt évente fél százalékkal csökkentené, az önkormányzatok gazdálkodását kötelezően kiegyensúlyozottá tenné és megalakítaná a költségvetési tanácsot. Az átláthatóságot az elektronizáció szélesebb alkalmazásával növelné. Az elvonásokat egyszerűsítenék és mértéküket 22 %-ra szeretnék csökkenti.

A KDH gazdaságélénkítő programja alapvetően a kisvállalatok helyzetének a javítására irányul. A reálisan megvalósítható energetikai függetlenség (megújuló energiaforrások, atomenergia) vagy turizmus kiemelten megemlített, előtérbe helyezése szintén a jobb gazdasági ötletek közé tartoznak. A bérlakások építésének támogatása szintén hasznos, mert mobilisabb lakhatást biztosít. De az agrárpolitikájában is vannak érdekes gondolatok, mint az egészséges termékek előállítása, a minőségi termelés vagy a helyi specialitások kihasználása.

A munkavállalás terén szintén több, egyszerű és hatékony változtatást javasol, többek között rugalmasabb munkavállalási lehetőséget.

A program két helyen is megemlíti a II. nyugdíjpillér eredeti formájában való visszaállítását.

 hirdetes_810x300  

Kimondottan sokat foglalkozik a vidékfejlesztéssel. Elsősorban a különbségeket szeretné tompítani az uniós források jobb kihasználásával.

Az egészségügy terén jó áttekintésre vall, hogy rámutatnak arra, hogy bizonyos orvosi szakképesítések hiányszakmák. Mivel más pártnál ilyen formában nem szerepelt, dicséretre méltó a fogyasztóvédelem programba való beemelése. A korrupció elleni harc szintén markánsan megjelenik. A számos bírósági változtatás mellett szerepet kap egy hatékony vagyoneredetről szóló törvény kidolgozása.

Ami gyengébb

Mint minden politikai program, számos elvi óhajt fogalmaz meg, amely valószínűleg mégsem valósul meg. Ezek közé tartozik például, hogy „azonos minőségű egészségügyi szolgáltatást szeretnénk biztosítani a régió valamennyi lakosa számára”, vagy hogy „javítani fogjuk az idősek egészségügyi és szociális helyzetét” illetve „növeljük a járőröző rendőrök számát”. Az ilyen és ehhez hasonló kijelentések azonban sokkal kevesebbszer fordulnak elő, mint a jelenlegi vezető kormánypárt programjában.

Ami az elképzelések rendszerhibájának mondható, az az, hogy több új hivatalt akar létrehozni, azokban látja a javulás letéteményét. A költségvetési hivatal vagy a speciális bíróságok és ügyészségek még előre mutatóak, több nyugat-európai országban is vannak, de egy energetikatanács vagy egészségfelügyelet, mi több, egy hulladékgazdálkodási tanács nem biztos, hogy eredményt hozó megoldás lenne.

Az oktatás területén biztos komoly vitát nyitna, ha tényleg eltörölnék a középiskolai felvételit. A tandíjat nem utasítaná el. A programban szerepel, hogy a távutas felsőoktatási intézményben tanulók számára igazságos tandíjrendszert alakítanának ki.

Ami rossz

A kritikusai szerint a program túlzottan szociális. Bár ez a szó viszonylag ritkán szerepel, tény, hogy sok-sok támogatást és ingyenes hozzájutást biztosítana. Más egyéb mellett ilyenek az egészségügyi illetékek eltörlése (az adókból finanszíroznák), a biztosítási elvonások csökkentése, az iskoláztatás és nevelés adómentessé tétele, az adóbónusz megduplázása a gyermek hatéves koráig, egy éves adómentesség fiatal házasok számára, ingyenes napok múzeumokban a gyerekeknek és főiskolásoknak stb. Ide tartozhat még az orvosok, művészek és tanárok jobb anyagi meg becsülése (miből illetve miért csak ők?) Vannak persze olyan engedmények, amelyek akár hasznosak lehetnek, mint például adóbónusz a friss diplomások és a hosszú távon munka nélkül lévők alkalmazása esetén. Vagy  egyszerűen etikusak, mint az adóbónusz súlyosan beteg családtag ápolásakor.

Nemzetiségi kérdés

A KDH csak a romákat említi. Velük egy oldalon keresztül foglalkozik. Tulajdonképpen nincs olyan programpont vagy mondat, amely ezen kívül foglalkozna a nemzetiségekkel.

A magyar kérdés a szomszédságpolitika keretében merül fel. A párt Magyarországhoz való viszonyát az 1995-ben aláírt alapszerződés és a két ország euroatlanti tagsága alapján határozza meg. Ezen felül kimondja, hogy érdeke, hogy a történelmi traumák ne gátolják a szlovák-magyar kapcsolatok fejlődést. A KDH kötelességének érzi legalább a szimbolikus megbékélést és támogatja a dialógust, de „nem fogadja el a belügyekbe való beavatkozást, amelyek közé tartozik az újabb intézményesített kapcsolatok létesítése Szlovákia magyar nemzetiségű állampolgárai és Magyarország között […] A KDH elutasítja a Magyarország felől Szlovákiába irányuló extrémizmust és revizionizmust.” Támogatja, hogy a közös történészbizottság által elkészített munkák mindkét oldalon az oktatás kiegészítői legyenek.

Összegzés

A Kereszténydemokrata Mozgalom a többi jobboldali párthoz viszonyítva nem mutatott be rosszabb programot. Több meg nem említett téma (pl. az erdők potenciálja, hazárdjátékok szabályozása) teszi átfogóbbá. Persze áthatotta az aktuálpolitika is, hisz bizonyára a korrupciós ügyek miatt került be a széndioxid kvóták kereskedelmének átláthatóvá tétele.

A KDH programja összességében egy közép-európai demokratikus párt programja, mely magán viseli országa tipikus jegyeit – túl szociális, enyhén csapongó és kicsit nacionalista.

További ajánlott írások:

1. az SaS választási programja

2. az SDKÚ-DS választási programja

3. a Smer-SD választási programja

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!