A szlovák kormány szerdai ülésén elfogadta kormányprogramját a következő négy évre vonatkozóan. A 70 oldalas dokumentum bevalottan a Szlovák Köztársaság Alkotmányának szellemiségéből és szövegéből indul ki, tehát beleértve az alkotmány preambulumának azt a önmeghatározó részét is, hogy „Mi, a szlovák nemzet, emlékezvén őseink politikai és kulturális hagyatékára, valamint a nemzeti létért és saját államiságért folytatott harcának sok száz éves tapasztalataira…..“

 

Külpolitika

 

Ami a közvetlen magyar vonatkozású részeket illeti, a külpolitika területén bíztató jel a jövőt illetően, hogy a program kiemelt prioritásai között szerepel  a V4-ek partnerségének és együttműködésének elmélyítése, poziciójuk erősítése  az Európa Unión belül.

 

Gazdaság

hirdetes

 

Gazdasági vonatkozásban a program legfontosabb kitétele az ország régiói közti különbségek felszámolásának, a hátrányos helyzetű vidékek felzárkoztatásának  szándéka.  Törvénnyel meghatározott határidőn belül a kormány 2016-ban jóváhagyja a legkevésbé fejlett járások felzárkozásának tervét, érinti ez többek között az idesorolt Losonci, Rimaszombati, Nagykürtösi, Rozynyói és Tőketerebesi járásokat is.

 

kormany3
A III. Fico-kormány. Kép: cas.sk

 

A kormány tervezi a kedvezőtlen helyzetben lévő járások támogatási körének további bővítését. Gazdasági szempontból előremutató lehet az R7-es gyorsasági út további szakaszainak előkészületi munkálatainak tervbe vétele, különös tekintettel a tervezett, új komáromi Duna hídra való rákötésre.

 

Nemzetiségi oktatás

 

A kormányprogram külön fejezetben foglalkozik a nemzeti kisebbségek támogatásának politikájával. A fejezet a megszokott általánosságok – a nemzeti kisebbségek identitásának, nyelvének, kulturájának és hagyományainak megőrzése  – mellett tartalmaz néhány konkrétumot is.

 

Támogatja a nemzetiségek által lakott területeken a kisiskolák (magyar és szlovák tannyelvűek egyaránt) felmentését a kötelező kvótarendszer alól. Ezzel egyidejűleg támogatja az anyanyelvi alapiskolákat látogatók útiköltségéhez való hozzájárulást abban az esetben, amennyiben az adott településen nincs ilyen jellegű képzés.

 

Csak a gyakorlat fogja megmutatni, miként értelmezhető a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának fejlesztésére fordított támogatás növelése, ami szintén szerepel a programban. Jelentős elérelépést jelent viszont, hogy a kormányprogramba került a szlovák nyelvtanítás módszertanának megváltoztatási szándéka a nemzetiségi iskolákban, bár szó szerint ez még nem jelenti a szlovák nyelv tanítását idegen nyelvi módszertannal.

 

Nemzetiségi kultúra

 

A nemzetiségi kultúra támogatását is új alapokra helyezné  a kormány: törvényt készít elő egy nemzetiségi kulturális alap létrehozására (ami közel sem jelent értelmezésünkben kulturális autonómiát), amely rendszeres támogatást biztosítana  a Szlovák Köztársaság területén élő nemzetiségek kulturális és művészeti tevékenységére. Példaként a jelenleg már működő Audovizuális és Művészeti alapokat hozza fel.

 

Nyelvhasználat

 

A hivatalos nyelvhasználatunkkal kapcsolatban leszögezi a program, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken elemzéseket fog végeztetni, és ennek alapján feltételeket teremt a jövőben az érvényes törvény és jelenlegi gyakorlat összehangolására. Kérdés, hogy az elemzések elvégzését kik és milyen szempontok alapján fogják elvégezni.

 

Furcsaságok

 

Furcsa  a kormányprogramban, hogy a nemzeti kisebbségekről szóló fejezet nagy részét, közel felét a roma lakosság felzárkoztatására vonatkozó elképzelések teszik ki,  hátrányos komúnnák integrációja címszó alatt. A roma kérdés külön fejezetet érdemelt volna, mint ahogy a nemzetiségek is. A kettő összemosása ily módon nem szerencsés dolog.

 

Száraz Dénes

 

Ami pedig a kormányprogramból kimaradt:

 

Állampolgársági törvény módosítása

A dél-szlovákiai infrastuktúrafejlesztés kiemelt, egyértelmű, világosan számonkérhető kezelése

Beneš-dekrétumok eltörlése

Malina Hedvig-ügy hazai rendezése

Dunaszerdahelyi szurkolóverés kivizsgálása

Helyi népszavazásokról szóló törvény módosítása (peredi, bősi népszavazás), stb.

 

Nyitókép: aktuality.sk

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!