Elza
  • HUF: 364.83
  • USD: 1.13
  • 5 °C
  • 8 °C
Történelem

Továbbra is titkolják a ’89-es román forradalom részleteit

Elutasították Romániában az 1989-es forradalom dossziéjának újranyitására irányuló keresetet

 

 

Nem sikerült elérnie az 1989-es román forradalom újbóli kivizsgálását a forradalmárokat tömörítő bukaresti December 21-e Egyesületnek, miután a katonai ügyészség tavaly októberben megszüntette az újranyitással összefüggő nyomozást, pénteken a legfelső bíróság elutasította a dosszié lezárása ellen emelt óvást.

 

A December 21-e Egyesület több tagja korábban pert nyert az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), amely elmarasztalta Romániát, amiért nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek és a halálos áldozatok hozzátartozóinak. A strasbourgi bíróság döntése után 2014-ben az egyesület a román katonai ügyészéghez fordult, hogy derítse ki: kit terhel büntetőjogi felelősség a sortüzekért, gyilkosságokért, kínzásokért és egyéb erőszakos cselekményekért, amelyekben 709-en meghaltak és több mint kétezren megsérültek, továbbá 924 embert bebörtönöztek.

 
A vádhatóság ezt arra hivatkozva utasította el, hogy a panaszosok által jelzett bűncselekmények elévültek, vagy közkegyelem hatálya alá estek, vagy nem szerepelnek a büntető törvénykönyvben, vagy meg sem történtek. A katonai ügyészség tavaly októberi közleménye szerint az 1989-es események miatt korábban 4544 büntetőper indult, amelyekben 25 tábornokot és 170 alacsonyabb rangú katonát állítottak bíróság elé.
A forradalom dossziéjának újranyitását elutasító ügyészségi döntés ellen azonban 150 forradalmár egyenként is fellebbezett, ezeket az óvásokat még nem bírálta el a legfelső bíróság. A korábbi nem hivatalos statisztikák szerint a Temesvárról indult, Nicolae Ceausescu kommunista diktátor bukásához vezető 1989-es forradalom napjaiban 1142-en vesztették életüket és 3138-an megsebesültek.

 

Az alábbiakban az MTI archívumában található korabeli sajtóhírekből válogattunk

 

 

 

Véres román események

 

London, 1989. december 18. (BBC, Panoráma) – Romániában tankokat, vízágyúkat és helikoptereket vetettek be a tüntetők ellen Temesvárott. Tankok vannak Arad utcáin is. A rezsim fegyveres alakulatai – meg nem erősített hírek szerint – számos embert megöltek.

Hangsúlyozom: ez meg nem erősített hír.

Románia közben lezárta határát Magyarország és Jugoszlávia felé. Az angol rádió, tévé és sajtó is foglalkozik ma a véres romániai eseményekkel.

 

Az esti londoni lap, az Evening Standard beszámol arról, hogy szemtanúk látták, amint vérrel borított tüntetőket vonszolnak el, miközben lövések ropognak Temesvárott. A cikk szerint a varsói tömb utolsó sztálinista bástyájában kínai mintájú erőszakot alkalmaztak a tiltakozás leverésére. Egyes hírek szerint helikopterről is gépfegyverrel lőttek a temesvári tömegre.

 

 

Fotó: romaniadacia.wordpress.com
Fotó: romaniadacia.wordpress.com

 

A cikk hangsúlyozza, hogy a varsói tömb két tagja között eddig is létező feszültség most már robbanékonnyá vált. Az Evening Standard tudósítója rámutat, hogy Romániának azon a vidékén, ahol a tiltakozások kitörtek, könnyen fogni lehet a magyar és a jugoszláv tévéműsorokat, így a lakosság tájékozódhat a Kelet-Európa többi részén folyó forradalmi változásokról.

 

 

Más Kelet-európai országokkal szemben azonban Romániában reális annak a veszélye, hogy egy forradalom rendkívül véres lenne – mondja a tudósító.

 

 

Meddig mehet el Románia?

 

London, 1989, december 20 (BBC, Panoráma) – Pártos Gábor hírmagyarázata alapján foglaljuk össze: vajon medig mehet el Románia az emberi jogok sárba tiprásában, és mi lehet a kihatása a kelet-európai változásoknak Ceausescu rendszerére?

 

 

A Temesvárról érkező jelentésekből kitűnik, hogy az 1956-os magyar forradalom óta a polgári lakosság ellen Kelet-Európában a mostani alkalommal léptek fel a legbrutálisabban. Bukarest – csakúgy, mint korábban – füle botját sem mozgatja a diplomáciai tiltakozó jegyzékek láttán. Albánián kívül egyetlen ország sem fordít így hátat a közvéleménynek.

 

 

Ceausescu egykor a Nyugat kedvence volt, amiért fittyet hányt Moszkvára, de az utóbbi években a demokratikus kormányok egyöntetűen a kiközösítése mellett döntöttek. Az elnyomó politika ugyanis Romániában a lakosság módszeres nyomorba döntésével párosult, melynek mértéke csak a világháborús évek nélkülözéseihez
hasonlítható.

 

year1989.pl
Fotó: year1989.pl

 

A romániai életszínvonal rohamos csökkenése azzal függött össze, hogy Ceausescu a 11 milliárd dolláros külföldi adósság visszafizetését tökélte el azzal a céllal, hogy országa ne kerülhessen külső nyomás alá. Bukarest tehát jelentős mértékben lecsökkentette a nyugati behozatalt és az elmúlt másfél évben beletörődött abba is, hogy a Közös Piac felfüggesztette a gazdasági együttműködési tárgyalásokat, az Egyesült Államok pedig megvonta a legnagyobb kedvezményt jelentő státuszt Romániától. Mindennek levét Románia lakossága itta meg.

 

 

Hiány van a legalapvetőbb árucikkekben, jegyre árusítják az élelmiszert, nincs elegendő fűtőanyag. Ceausescu azonban elérte célját: külföldi nyomás nem képes aláásni uralmát, és szabad kezet kapott az emberi jogok megsértéséhez. Így aztán gúnyt űzhet a bécsi utótalálkozó emberi jog rendelkezéseiből is.

 

 

 

Románia – győzelem utáni helyzetkép

 

Bukarest, 1989. december 22. péntek (MTI-tud.) – A forradalom, a felkelés győzelmi mámorában él egész Románia. Bukarestben az utcákon autók, tehergépkocsik, mindenféle járművek száguldoznak román zászlókkal, boldog, integető tömeggel. Éltetik a szabadságot, a felkelés győzelmét, köszöntik, skandálják Temesvárt, a temesvári hősöket dicsőítik. 

 

Az egész országban a hadsereg a nép oldalára állt és mindenütt a meghatottság érzéseivel köszöntik egymást az emberek, akik a negyedszázados terror után most már a demokrácia felé indulhatnak. A televizióban a felkelők vezetői, átállt katonai vezetők szólaltak meg, üdvözölték a népet, köszöntötték a harcolókat, külön szólt üdvözlet a többi szocialista országnak, köztük a szomszédos Magyarországnak is.

 

Fotó: vhegy.com
Fotó: vhegy.com

 

A Fidesz felhívása

 

1989. december 22., péntek – A legutolsó Romániából érkezett hírek alapján úgy tűnik, nem volt hiába a rengeteg vér és áldozat: győzött a forradalom, a szörnyű diktatúra ellen felkelt nép elüldözte Ceausescut

Mély fájdalommal gyászoljuk a diktatúra kegyetlen terrorjának áldozatául esett valamennyi embertársunkat. A Fidesz Országos Választmányának döntése alapján a fiatal mártírokat, nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül tiszteletbeli tagjainknak tekintjük.

 

 

1988. december 24-én, Szenteste éjfélkor ökumenikus gyász és hálaadó istentiszteletet ajánlunk fel a Hősök terén. A katolikus, református, evangélikus, izraelita és ortodox lelkipásztorok szolgálatára a hívőket és nemhívőket egyaránt várjuk.

 


A református szolgálatra Tőkés Lászlót és édesapját, Tőkés Istvánt, ortodox részről egy román nemzetiségű pópát kérünk fel.

 

 


Felszólítjuk a magyar ifjúságot, hogy a határ megnyíltával az első adandó alkalommal személyesen nyújtson segítséget, vigyen magával bármit a nagyfokú nyomor enyhítésére. Felhívjuk a Magyar Köztársaság minden polgárát, hogy adományokkal támogassák a segítségnyújtáshoz szükséges pénzalap megteremtését. (OS)

 

 

A The Sunday Times szerint ,,elkerülhetetlen,, volt, hogy a lázadás Románia magyarlakta vidékein kezdődjön, ahol brutális nemzetiségi elnyomás tetézte az egész országra nehezedő zsarnokságot.

 

 

Az ,,antikrisztus halott,, 

 

1989. december 26. (MTI-Panoráma) – Karácsonyi énekek csendültek fel a bukaresti rádióban, majd egy bemondó következett: ,,Milyen csodálatos hír ezen a karácsonyestén: az antikrisztus halott ,,. A román vezetők előtte jelentették be, hogy népirtás és egyéb súlyos cselekmények vádjával elítélték és hétfőn kivégezték Nicolae Ceausescut és feleségét. Azóta a televízió mutatta a hadsereg által kivégzett diktátor holttestét is.    

 

 

Néhány hír kiszivárgott a Ceausescu-házaspár utolsó óráiról. Egyikük sem volt hajlandó együttműködni a bírósággal és azt mondták, hogy az nem illetékes felettük ítélkezni. Követelték, hogy a román parlament mondja ki a verdiktet. Elutasították azt is, hogy védőügyvéd képviselje ügyüket. Együtt akartak meghalni, nem kértek kegyelmet.

 

Fotó: pravda.sk
Fotó: pravda.sk

 

Ez nem a megvető bátorság jele, hanem a biztos tudaté: az ítélet nem lehet kétséges. Ceausescu azonban tagadta, hogy felelős lenne emberek tízezreinek haláláért, mint ahogy azt is, hogy családja egymilliárd dollárt sikkasztott volna.

 

 

Románia nem tört ki örömrivalgásban, de senki sem titkolja, hogy mély megnyugvással fogadta azt, ami történt. Ceausescu Kelet-Európában a második kommunista vezető, akit kivégeztek; az első Nagy Imre volt. A kivégzésnek akadnak bírálói is – másként szerettek volna ítéletet mondani, bár az ítélet jogosságában kevesen kételkednek.

 

 

A gyors ítélethozatal – és ítéletvégrehajtás – azonban Románia új vezetőit látszik igazolni: minél gyorsabban le kell zárni az elmúlt 25 évet és hozzá kell látni végre Románia átépítéséhez, mert a ,,Ceausescu-éra,, szinte csak tennivalót hagyott maga után.

 

 

 

Románia – helyzetkép

 

Bukarest, 1989. december 30. szombat (Agerpres/Reuter/AFP/DPA) – Az ország egész területén stabilizálódott és egyre javul a helyzet. A tények azt mutatják, hogy az elmúlt napokban jól szervezett és régen előkészített ellenforradalmi kísérlet zajlott le – jelentette ki a bukaresti televízióban péntek este elhangzott nyilatkozatában Mihai Chitac vezérezredes, belügyminiszter.    

 

Az a tény, hogy a hatalomátvétel után azonnal elkezdődtek az ellenforradalmi terrorakciók, bizonyítja, hogy a reakció ellencsapását már korábban előkészítették. A diverziós csoportok igen hatékony, korszerű fegyvereket használtak, többek között infravörös látcsővel felszerelt automata fegyvereket, s számos helikopter és páncélozott jármű állt a rendelkezésükre az ország szinte minden részén. Gyakorlatilag mindenütt, Bukarestben és más nagyvárosokban is ugyanazokat a harci módszereket alkalmazták, s nyilvánvalónak tűnik, hogy egy adott jelzésre egyidejűleg kezdték meg előkészített akcióikat. Ugyanakkor intenzív pszichológiai háborút is indítottak: országszerte rémhíreket terjesztettek el, sokakat telefonon fenyegettek meg – mondotta Chitac.

 

Fotó: mult-kor.hu
Fotó: mult-kor.hu

 

Az új román belügyminiszter szerint Bukarestben – a lakosság, a hadsereg és a belügyi erők összehangolt tevékenysége eredményeként – gyakorlatilag felszámoltak minden nagyobb diverzánscsoportot, s pénteken már csak riktán hallatszott elszórt lövöldözés. A még létező, elszigetelt terroristacsoportok nem képviselnek olyan erőt,
amely aggodalomra adna okot.

 

 

MTI

Nyitókép: only-romania.com

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!

Kommentek

Körkép

A szerkesztőség általános szerzője.

Kövessen minket