Vazul
  • HUF: 348.37
  • USD: 1.21
  • 13 °C
  • 27 °C
Vélemény

Magyarázkodási kényszer, elsumákolt múlt – így viszonyul a felvidéki magyar sajtó a Szövetség-Alianciához (Tartalomelemzés)

Két hónap közéleti írásait vettük górcső alá, hogy megtudjuk, melyik portálnál miről beszélnek vagy épp hallgatnak...

Nyitókép forrása: medium.com

 

Március 23-án indult útjára a Szövetség-Aliancia, amely a felvidéki magyar (?) politikai képviselet egyeduralkodójává kíván válni. Az azóta eltelt időben sem derült ki azonban, hogy a fúzióra készülő pártok milyen ideológiai és felfogásbeli vonalon kívánnak haladni. Mivel Szlovákiában a „baráti” sajtó hozzáállásából is sok minden kideríthető, megnéztük a március 23. és május 20. közötti időszak cikkeit hat magyar nyelvű portál esetében. Mindezt azért, hogy kiderítsük, ki milyen perspektívából közelíti meg az ellentmondásos egységesülést. Tartalomelemzés.

 

A liberális hangvételű portáloknak tekintett ÚjSzó.com, Paraméter.sk, Bumm.sk, valamint a konzervatív beállítottságú Körkép.sk, Ma7.sk, és Felvidék.ma írott cikkeit nyálaztuk át (a stúdióbeszélgetésekkel, podcastokkal nem foglalkoztunk). A munka virtuális részéhez a Python programozási nyelvet használtunk.

 

Arra kerestük valójában a választ, hogy milyen szavakat, kifejezéseket, adott esetben politikusneveket társítanak leggyakrabban, vagy feltűnően gyakran az egyes portálok saját tartalmaikhoz. Például nemzet vagy nemzetiség szerepel-e többet az írásokban, illetve mennyire pozitív a szóhasználat a Szövetség-Alianciával szemben.

 

Bugár nagy fájdalmára: magyar

 

Vizsgálati eredményeink szerint a leggyakrabban használt szó a Szövetség kapcsán a „magyar.” Bugár Béla nyilván  nem nagyon örül a trendnek, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az egységesülő pártokkal és képviselettel kapcsolatban említik leggyakrabban a „magyar” kifejezést– holott van köztük vegyespárt is. Annyi biztos, hogy az új szubjektum körüli közbeszéd egyik kulcseleme a magyar közösség –mely az egyik oldalnak cél, a másiknak szavazat-maximalizáló eszköz.

 

Gyakori kifejezés még a „kormány” is, hiszen a Szövetség megalakulásának bejelentése idején még igen feszült volt a hangulat a kormánykoalícióban. Az egységesülő pártok kezdetben másképp viszonyultak a kormánykoalícióhoz, később már egy vágányra terelődtek. Azaz, igazodtak a Most-Hídhoz. De míg a Ma7.sk esetében a kormány egészével szemben fogalmaznak kritikusan a cikkeikben, addig az ÚjSzó.com és a Bumm.sk esetében a kabinet liberális részével (SaS, Za ľudí) kesztyűs kézzel bánnak.

Eltérő szempontok a konzervatív oldalon

 

Itt érdemes kitérni a Körkép.sk-ra, melyet a most-hidas politikusok (de tőlük átvéve már Forró Krisztián is) egy ideje „kormánypárti” portálként próbálnak beállítani. A dolog érdekessége, hogy a vegyespárt által használt narratívát a Bumm.sk is előszeretettel alkalmazza. A Körkép.sk kormánypártiként való beállítása már csak azért sem igaz állítás, mert a Körkép.sk igencsak kritikusan írt Martin Klus külügyi államtitkár több elszólásával kapcsolatban, valamint Ivan Korčok külügyminiszterről magyar- és V4-ellenes kijelentései miatt.

 

A most-hidas politikusok és egyes, őket kiszolgáló és e kérdésben követő portálok támadásainak oka, hogy a Körkép.sk konzervatív hírportálként fókuszban tartja azokat a súlyos kérdéseket, amelyekre a Szövetség-Aliancia nem tudott választ adni.

 

Megválaszolatlan kérdések

 

Ezek a következők:

 

  • Etnikai politizálást folytat-e a Szövetség-Aliancia, vagy a többi nemzetiség felemlegetése mögé bújva feladja azt?
  • Maradnak-e az elmúlt évtizedek elhiteltelenedett politikusai, vagy sem?
  • Lesznek-e garanciák a magyar ügyek felvállalására, vagy a liberális platform ellenkezése miatt az ilyen kezdeményezések csírájukban elhalnak?

 

Egyébiránt pedig úgy a cikkek, mind az említett politikusok száma egyértelműen mutatja, hogy a Körkép.sk a többi portálnál mélyebben foglalkozik a Szövetség-Alinaciával és az alakuló (?) párt dilemmáival.

 

Jellemző, hogy a Szövetséggel kevésbé kritikus konzervatív portálok (Ma7.sk, Felvidék.ma) inkább magyarázó jellegű írásokat közölnek, ahol igyekeznek megindokolni vagy alátámasztani a közös párt létrejöttét. Az egyik visszatérő indoklás ennek során a magyarok számaránya, ami behatárolja a politikai lehetőségeket.

 

Az általunk végzett szentiment-elemzés arra utal, hogy a Felvidék.ma és a Ma7.sk jóval pozitívabban viszonyul a Szövetséghez, mint a liberális magyar nyelvű portálok, bár a Felvidék.ma azért olykor óvatos fenntartásokat is megfogalmaz.

 

Forrás: körkép.sk, a képre kattintva nagyobb méretben is megtekinthető a grafikon.
Politikából átgyűrűző szereptévesztés

 

Ami tehát érdekes, hogy a liberális portálok esetében bizonyos távolságtartás tapasztalható a pártegyesülés iránt. Az viszont egyértelműen látszik írásaikból, hogy ha a Szövetség-Alianca végül meg sem alakul vagy kudarcba fullad, azért a nemzeti radikális jobboldalt fogják felelőssé tenni – itt érdemes megjegyezni, hogy a radikális kifejezés egy liberális portálnál gyakorlatilag lefedi a teljes nem liberális jobboldalt.

 

Egyszerűbben fogalmazva, a Ma7.sk és a Felvidék.ma sokkal határozottabban sorakozik be a Szövetség-Aliancia mögé, mint az ÚjSzó.com vagy a Bumm.sk (legalábbis a május 20-ig így volt), nem beszélve a Körkép.sk-ról.

 

Ez az ellentmondás egyébként a pártoknál is észrevehető: az MKP jóval nagyobb kockázatot vállal a Most-Híd „megmentésével”, mégis több kényelmetlen szituációt néz el leendő partnerének, mint azt az MKP ereje (3-4 százalék) indokolná. Az ellentmondás oda vezethető vissza, hogy a magyar pártnak a választások után lehetősége volt leszámolni az 1 százalék alá süllyedt Most-Híddal, de ezt nem tette meg. Helyette felkarolta annak egykor Smerrel együtt kormányzó politikusait. Erre igencsak nehéz elfogadható választ adni a szavazók számára.

 

Tény, hogy az MKP és a hozzá közel álló hírportáloknak sokkal több okuk van magyarázkodni a Szövetség létrehozása kapcsán, mint a Most-Hídnak és a vele “baráti” hírportáloknak.

 

 

Nem az az érdekes akiről írnak, hanem akiről nem

 

A politikusok említését illetően is találtunk érdekes viszonyszámokat.

 

Az Új Szó leggyakrabban Sólymos Lászlót, a Most-Híd elnökét, és Gyimesi Györgyöt, az OĽANO-képviselőjét emlegette fel. Gyimesi a magyar érdekeltségű pártokon kívülről nyitja meg a magyar közösség számára fontos magyar témákat. Az Új Szó viszonylag gyakran emlegeti még Mózes Szabolcsot, az Összefogás elnökét, kevésbé gyakran Forró Krisztiánt, az MKP elnökét.

 

MKP – Most-Híd összehasonlításban az arány 16:28 a Most-Híd javára.

 

Ha Szövetség – Alianciáról van szó, a Felvidék.ma szinte kizárólag az MKP-t részesíti előnyben, az MKP – Most-Híd arány 27:7. Forró Krisztián abszolút győztesen kerül ki az említések gyakoriságát illetően.

 

A Körkép.sk esetében jóval gyakrabban találkozhatunk politikusnevekkel. 47-szer került elő Bugár Béla neve, ami azt jelzi, hogy a Körkép.sk hajlandó feszegetni a Most-Híd politikailag terhes múltját. Konzervatív hírportálunk sokat ír még Sólymos Lászlóról, a Most-Híd elnökéről, akit többször említ, mint az MKP elnökét. A Körkép.sk szemlátomást több Szövetség-Alianciához kötődő politikussal foglalkozik és jóval gyakrabban. Teret kapnak az Összefogás politikusai, és Csicsai Gábor is. Ugyanakkor a Körkép.sk mindenki másnál gyakrabban (66 alkalommal) említette Gyimesi György nevét a Szövetséggel kapcsolatban, részben kontrasztként a Szövetség-Aliancia hiányzó nemzeti-konzervatív retorikájával szemben.

 

A Ma7.sk portál létére egyáltalán nem akar foglalkozni a Szövetség – Aliancia előéletével, Bugár Bélát cikkeikben egyszer sem említették meg a Szövetség kapcsán (pedig Bugár többször is nyilatkozott a formálódó egységpártról, igaz, hogy a véleménycikkeket nem vizsgáltuk, ott előfordulhatott a neve). A leggyakrabban Forró Krisztián, Mózes Szabolcs és Farkas Iván nevét említik.

 

Forrás: körkép.sk, a képre kattintva nagyobb méretben is megtekinthető a grafikon.
Forrás: körkép.sk, a képre kattintva nagyobb méretben is megtekinthető a grafikon.

 

 

Nemzet vagy nemzetiség, magyarság vagy kisebbség?

 

Megnéztük, hogy az egyes portálok milyen gyakran használják az ideológiai irányultságról árulkodó kifejezéseket.

 

A magyar nemzeti politizálás két ismertetőjegye a „nemzet” (és nem „nemzetiség”) szó és annak változatainak előfordulása, valamint a (vegyespárti ideológia számára kényelmetlen) „felvidék” szó és változatainak előfordulása. A másik oldalról megközelítve, a nemzeti helyett kisebbségi (nem csak magyar) politikát hirdetők két kiemelt fogalma a „nemzetiség” és „kisebbség,” illetve ezek változatai.

 

A Bumm.sk a konzervatív portálokhoz hasonló gyakorisággal emlegeti a felvidék és nemzet szavakat, de a liberális portálokhoz méltó mennyiségben foglalkozik a kisebbség kifejezéssel (alárendelt viszony, vagy nem magyar közösségi képviselet kapcsán).

 

A Felvidék.ma és a Ma7.sk esetében a nemzet és felvidék szavak mellett gyakoriak a nemzetiség és kisebbség szavak is. Ami a kisebbségeket illeti, mindkét portál említi a "kisebbség lét" korlátait, amely a Szövetség-Alincia létrehozásának legfőbb indokaként jelenik meg. Az már más kérdés, hogy ezzel gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják a politikai eszköztár fejlesztésének, a politikai vezetés megtisztításának és a nemzetpolitikai célok újrafogalmazásának lehetőségét, illetve az ezekben rejlő erőt.

 

A Körkép.sk nagyon ritkán használja a nemzetiség és kisebbség szavakat a Szövetség – Aliancia kapcsán, ehelyett egyértelműen nemzeti-konzervatív értékrendet és etnikai politizálást kér számon a Szövetség-Aliancia elődpártjainak konzervatív politikusaitól.

 

A Paraméter.sk-nál rendkívül beszédes, hogy szinte csak a kisebbség (alárendelt viszony vagy nem magyar kapcsolódás) kifejezést használja a négy vizsgált szó közül.

 

Konzervatív - liberális

 

A „konzervatív,”„liberális” ideológiai értékeket képviselő szavakra való keresésnél a vizsgált időszakban még nem nagyon találkoztunk kirívó értékekkel. Vagyis, a liberális-konzervatív szembenállás egyelőre még alig-alig látható. Csupán két portál adta jelét annak, hogy a Szövetség – Aliancia kapcsán érdemben foglalkozik ezzel a dilemmával: a Körkép.sk és az ÚjSzó.com.

 

Szókészletek az egyes portáloknál:
Forrás: körkép.sk, A grafikon a képre kattintva a grafikon.
Forrás: körkép.sk, A grafikon a képre kattintva a grafikon.
Forrás: körkép.sk, A grafikon a képre kattintva a grafikon.
Forrás: körkép.sk, A grafikon a képre kattintva a grafikon.
Forrás: körkép.sk, A grafikon a képre kattintva a grafikon.
Forrás: körkép.sk, A grafikon a képre kattintva a grafikon.

 

A végére egy személyes kérés: Kérjük, támogassátok a Körképet legalább havi két euróval, hogy még több tartalmat készíthessünk nektek!

 

Körkép.sk

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 12 olvasónak tetszik ez a cikk.

Kommentek

Kövessen minket