Nyitókép: X, reprofoto

 

Ez nagyot szólt. 11 óra alatt, cikkünk megjelenéséig már 108 milliós nézettséget generált csak az X-en Tucker Carlson interjúja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

 

Az interjú, mely éjfélkor jelent meg, tartalmaz magyarországi vonatkozásokat is. Ezekről itt írtunk bővebben.

 

Ezúttal Putyin főbb állításait gyűjtöttük össze Ukrajnáról, a háborúról, annak lehetséges befejezéséről, az oroszok gondolkodásáról szigorúan a Putyin által elmondottakra hagyatkozva:

 

Ukrajna egy mesterséges állam

 

A 2. világháború után Ukrajna a háború előtt Lengyelországhoz tartozó területek mellett megkapta a korábban Magyarországhoz és Romániához tartozó területek egy részét is.

 

Tehát Romániától és Magyarországtól elvették a földjeik egy részét és a szovjet Ukrajnának adták. Ezek a területek ma is Ukrajna részei. Ebben az értelemben tehát minden okunk megvan arra, hogy megerősítsük, hogy Ukrajna egy mesterséges állam, amelyet Sztálin akaratából alakítottak ki.

 

Arról, hogy Magyarországnak joga van-e visszavennie Kárpátalját

 

Nem vagyok benne biztos, hogy vissza kellene-e menniük az 1654-es határaikhoz. De tekintettel Sztálin idejére, az úgynevezett Sztálin-rezsimre, amely – ahogy sokan állítják – számos emberi jogi jogsértést és más államok jogainak megsértését látta. Lehet azt mondani, hogy visszakövetelhetik azokat a földjeiket, miközben ehhez korábban nem volt joguk. Ez legalábbis érthető.

 

Arról, hogy beszélt-e Orbán Viktorral arról, hogy megkaphatja Ukrajna egyes részeit

 

Soha. Soha nem mondtam neki. Egyetlen egyszer sem. Még csak nem is beszélgettünk erről. De valójában biztosan tudom, hogy az ott élő magyarok vissza akartak jutni a történelmi földjükre. Sőt, szeretnék megosztani önökkel egy nagyon érdekes történetet.

 

Kitérek rá, ez egy személyes történet. Valamikor a nyolcvanas évek elején autóval kirándultam az akkori Leningrádból, a Szovjetuniót átszelve Kijeven keresztül. Megálltam Kijevben, majd Nyugat-Ukrajnába mentem. Elmentem Beregovojba, és ott minden város és falu neve oroszul és az általam nem értett nyelven magyarul, oroszul és magyarul volt kiírva. Nem ukránul, oroszul és magyarul. Valamilyen falun hajtottam keresztül, és ott férfiak ültek a házaik mellett, és fekete háromrészes öltönyben és fekete hengeres kalapban voltak. Kérdeztem, hogy ezek valamiféle mulattatók? Azt mondták nekem, hogy nem, ők nem mulattatók, hanem magyarok. Kérdeztem, mit keresnek itt? Hogy érti ezt? Ez az ő földjük. Itt élnek. Ez a szovjet időkben volt, az 1980-as években. Megőrizték a magyar nyelvet, a magyar neveket és az összes nemzeti viseletüket. Ők magyarok, és magyarnak érzik magukat. És persze, amikor most van egy jogsértés.

 

Arról, hogy a Nyugat becsapta Oroszországot

 

1991 után, amikor Oroszország azt várta, hogy befogadják a civilizált nemzetek testvéri családjába, semmi ilyesmi nem történt. Átvertek minket. Nem személyesen rátok gondolok, amikor azt mondom, hogy ti. Természetesen az Egyesült Államokról beszélek. Az ígéret az volt, hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. De ez ötször is megtörtént. Öt hullámban történt a bővítés. Mi mindezt eltűrtük. Megpróbáltuk meggyőzni őket. Azt mondtuk, hogy kérem, ne tegyék. Mi is ugyanolyanok vagyunk, mint ti.

 

Mi piacgazdaság vagyunk, és nincs kommunista párthatalom. Tárgyaljunk. Sőt, ezt korábban nyilvánosan is elmondtam. Volt egy pillanat, amikor egy bizonyos szakadék kezdett nőni közöttünk. Előtte Jelcin elment az Egyesült Államokba. Emlékezzenek, beszélt a Kongresszusban, és jó szavakat mondott: Isten áldja Amerikát. Minden, amit mondott, jelzések voltak, engedjetek be minket. Emlékezzenek a jugoszláviai fejleményekre, előtte Jelcint elhalmozták dicséretekkel. Amint a jugoszláviai fejlemények elkezdődtek, felemelte a hangját a szerbek támogatására. Mi pedig nem tehettünk mást, mint hogy felemeltük a hangunkat a szerbek védelmében.

 

(…)

 

Jelcin kifejezte támogatását. Mit tett az Egyesült Államok? A nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányát megsértve elkezdte bombázni Belgrádot. Az Egyesült Államok volt az, aki kivezette a dzsinnt a palackból. Sőt, amikor Oroszország tiltakozott és neheztelését fejezte ki, mit mondtak? Az ENSZ alapokmánya és a nemzetközi jog elavult. Most mindenki a nemzetközi jogra hivatkozik, de akkoriban azt mondták, hogy minden elavult.

 

Oroszország esetleges NATO-csatlakozásáról

 

Egy találkozón itt a Kremlben a leköszönő elnökkel, Bill Clintonnal, itt a szomszéd szobában, azt mondtam neki, megkérdeztem tőle: Bill, mit gondolsz, ha Oroszország kérné a NATO-ba való belépést, szerinted ez megtörténne?” Hirtelen azt mondta: “Tudod, ez érdekes. Azt hiszem, igen.” De este, amikor vacsorára találkoztunk, azt mondta: Tudja, beszéltem a csapatommal, nem, ez most nem lehetséges. Megkérdezheted tőle. Szerintem megnézi az interjúnkat, meg fogja erősíteni. Nem mondtam volna ilyet, ha nem történt volna meg. Rendben, akkor most már lehetetlen.

 

(…)

 

Ha igent mondott volna, akkor a közeledés folyamata megkezdődött volna, és végül talán meg is történt volna, ha a partnereink részéről őszinte szándékot látunk. De ez nem történt meg. Nos, a nem azt jelenti, hogy nem, oké, rendben.

 

A Majdanról és az ukrán puccs hátteréről

 

Viktor Janukovics került hatalomra. Lehet, hogy nem ő volt a legjobb elnök és politikus, nem tudom. Nem akarok értékítéleteket adni. Felmerült azonban az EU-val való társulás kérdése. Mindig is hajlottak erre. Ahogy tetszik. De amikor átolvastuk a társulási szerződést, kiderült, hogy ez számunkra problémát jelent, mivel szabadkereskedelmi övezetünk és nyitott vámhatáraink voltak Ukrajnával, amelynek a társulás értelmében meg kellett volna nyitnia határait Európa előtt, ami a mi piacunk elárasztásához vezetett volna.

 

De mi azt mondtuk, hogy nem, ez nem fog működni. Lezárjuk a határainkat Ukrajnával,éa a vámhatárokat. Janukovics elkezdte számolgatni, hogy mennyit nyer Ukrajna, mennyit veszít, és azt mondta európai partnereinek, hogy több időre van szükségem, hogy átgondoljam, mielőtt aláírnám. Abban a pillanatban, amikor ezt mondta, az ellenzék romboló lépésekbe kezdett, amelyeket a Nyugat támogatott. Az egész a Majdanhoz és egy ukrajnai puccshoz vezetett.

 

Az ukrajnai háborúról és a nácimentesítésről

 

Ők voltak azok, akik 2014-ben elkezdték a háborút. A mi célunk az, hogy megállítsuk ezt a háborút. És nem mi kezdtük ezt a háborút 2022-ben. Ez egy kísérlet arra, hogy megállítsuk.

 

Még nem értük el a céljainkat, mert az egyik a nácimentesítés. Ez mindenféle neonáci mozgalom betiltását jelenti. Az ukrán elnök Kanadába látogatott. A történet jól ismert, de a nyugati országokban elhallgatják. A kanadai parlament bemutatta azt az embert, aki – mint a parlament elnöke elmondta – a második világháborúban az oroszok ellen harcolt. Nos, aki az oroszok ellen harcolt a második világháborúban az Hitler és bűntársai. És kiderült, hogy ez az ember az SS-csapatokban szolgált, személyesen gyilkolt oroszokat, lengyeleket és zsidókat. Az amerikai csapatok ukrán nacionalistákból álltak, akik ezt a piszkos munkát végezték. Ukrajna elnöke felállt az egész kanadai parlamenttel együtt, és megtapsolta ezt az embert. Hogyan lehet ezt elképzelni? Ukrajna elnöke egyébként maga is zsidó nemzetiségű.

 

Azt mondja, Hitler már annyi éve halott, 80 éve. De a példája tovább él. Azok az emberek, akik kiirtották a zsidókat, az oroszokat vagy a lengyeleket, élnek. És az elnök, a mai Ukrajna jelenlegi elnöke megtapsolja őt a kanadai parlamentben, álló ovációval köszönti. Mondhatjuk, hogy teljesen kiirtottuk ezt az ideológiát? Ha az történik, amit ma látunk, akkor ez a mi felfogásunkban a nácimentesítés. Meg kell szabadulnunk azoktól az emberektől, akik fenntartják ezt az elképzelést, támogatják ezt a gyakorlatot, és megpróbálják megőrizni. Ez az, amit a de-nazifikáció jelent. Ezt értjük ez alatt.

 

Arról, hogy Oroszország megtámadhatja-e Lengyelországot vagy más EU-s tagállamot

 

Csak egy esetben, ha Lengyelország megtámadja Oroszországot. Miért? Mert nekünk nem érdekünk Lengyelország, Lettország vagy bármi más. Miért tennénk ilyet? Egyszerűen nincs érdekünk. Ez csak fenyegetőzés.

 

A józan észnek ellentmond, hogy valamiféle globális háborúba keveredjünk, és egy globális háború az egész emberiséget a pusztulás szélére sodorja. Ez nyilvánvaló. Az elrettentésnek bizonyára vannak eszközei. Mindenkit végig velünk ijesztgettek. Holnap Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket fog használni. Holnap Oroszország ezt fogja használni. Nem, holnapután. Na és akkor mi lesz? Azért, hogy további pénzt zsaroljanak ki az amerikai és az európai adófizetőkből az Oroszországgal való konfrontációban az ukrán hadszíntéren. De a cél Oroszország minél nagyobb mértékű meggyengítése.

 

Ki robbantotta fel az Északi Áramlatot?

 

Biztosan Ti (szerk. megj. az USA). A CIA-nak nincs alibije. Az emberek mindig azt mondják az ilyen esetekben, hogy keressünk valakit, akit érdekel. De ebben az esetben nem csak azt kell keresni, akit érdekel, hanem azt is, akinek vannak képességei, mert lehet, hogy sokan érdekeltek, de nem mindegyikük képes arra, hogy lesüllyedjen a Balti-tenger fenekére és végrehajtsa ezt a robbantást. Ezt a két komponenst össze kell kapcsolni. Ki az érdeklődő és ki az, aki képes erre?

 

A hírszerzésről és a médiáról

 

A propagandaháborúban nagyon nehéz legyőzni az Egyesült Államokat, mert az Egyesült Államok ellenőrzi a világ összes médiáját és sok európai médiumot. A legnagyobb európai média végső haszonélvezői az amerikai pénzintézetek. Hát nem tudják ezt?

 

A háború lehetséges befejezéséről

 

Eddig a felháborodás és a kiabálás arról szólt, hogy Oroszországnak stratégiai vereséget kell okozni a csatatéren. Most azonban láthatóan kezdenek rájönni, hogy ezt nehéz elérni, ha egyáltalán lehetséges. Véleményem szerint ez eleve lehetetlen. Soha nem fog megtörténni. Nekem úgy tűnik, hogy most már a nyugati hatalmon lévők is rájöttek erre. Ha így van, ha a felismerés beérett, akkor el kell gondolkodniuk, hogy mi legyen a következő lépés. Mi készen állunk erre a párbeszédre.

 

(…)

 

Mit kellene megoldani? Nagyon egyszerű. Ismétlem, vannak kapcsolataink különböző ügynökségeken keresztül. Elmondom, hogy mit mondunk ebben az ügyben, és mit közvetítünk az amerikai vezetésnek. Ha valóban abba akarják hagyni a harcot, akkor abba kell hagyniuk a fegyverszállításokat. Néhány héten belül vége lesz. Ennyi. És akkor meg tudunk állapodni néhány feltételben

 

Ez a végtelen ukrajnai mozgósítás, a hisztéria, a belpolitikai problémák, előbb-utóbb egy megállapodáshoz vezet. Tudja, ez valószínűleg furcsán hangzik a jelenlegi helyzetet tekintve. De a két nép közötti kapcsolat úgyis újjá fog épülni. Sok időbe fog telni, de meg fognak gyógyulni.

 

(…)

 

Nyugaton mindenki azt hiszi, hogy az orosz népet örökre megosztották az ellenségeskedések, és most újra egyesülni fognak. Az egység még mindig megvan. Miért szüntetik meg az ukrán hatóságok az ukrán ortodox egyházat? Mert az nemcsak a területet fogja össze. Összehozza a lelkünket is. Senki sem lesz képes szétválasztani a lelket.

 

Körkép.sk

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 5 olvasónak tetszik ez a cikk.