Botond, Mózes
  • HUF: 355.19
  • USD: 1.21
  • 12 °C
  • 15 °C

Új Egység mozgalom: A Most-Híd hullámvasútra ültette a felvidéki magyarságot a Beneš-dekrétumok ügyében (Összefoglaló)

2020. aug. 30. 14:26

Nyitókép: ÚEM (montázs)

 

Ezen a héten a Most-Híd újdonsült elnökének, Sólymos Lászlónak a részéről egyfajta virtuális vitagenerálásra került sor, amelynek témája a Beneš-dekrétumok köré épült fel, kifelejtve a kettős állampolgárságot, holott ez is egy fontos, el nem hanyagolható rész.

 

Az elnök úr fontosnak tartotta kihangsúlyozni: „A Szlovákiában élő magyaroknak nem az az érdeke, hogy szalagcímekben szerepeljenek a beneši rendeletek kapcsán. Megoldást, valódi jogorvoslatot érdemelnek. Ezt pedig csak akkor érjük el, ha komoly munkát fektetünk bele. A tüntetések rövid időre egészen biztosan felkeltik a hazai sajtó érdeklődését. *** A tiltakozás helyett legyünk a minket érintő problémák megoldásának aktív szereplői. Ezt vállaljuk fel. A szervezői által felvetett kérdésekkel foglalkoznunk kell, de nem az utcán.”

 

Az előző mondatban feltüntetett idézetből kiderül, hogy Sólymos úr akarva-akaratlanul a szervezetünk által szeptember 1-én megszervezésre kerülő tiltakozó nagygyűlésen való részvétel távolmaradására buzdította a követőit. A Facebook bejegyzésben az is kifejtésre került, hogy a felvidéki magyarok ezen érzékeny kérdések megoldásának érdekében csak és kizárólag komoly, szakmai munkával tudnak előrelépést elérni. Ezekkel a mi szervezetünk is azonosulni tud, ugyanakkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy akiknek eddig 10 éven keresztül a szlovák törvényhozás tagjaként – nem egyszer a kormánykoalíció tagjaként – megadta a sors, hogy tevőlegesen hozzájárulhattak a felvidéki magyarságot háborús bűnösként számon tartó dekrétum megszüntetéséhez és a kettős állampolgárság kivívásához, vajon kellőképpen kívántak-e élni a lehetőségekkel. A Most-Híd párt elmúlt több mint 10 évének, az előbbiekben említett két kérdéskörrel kapcsolatos eddigi eredményeivel összefüggő írások között csemegéztünk az egyes médiafelületeken.

 

A Most-Híd vegyes párt 2009-es alapító kongresszusán Bugár Béla elmondta, hogy mostantól a Beneš-dekrétumok kérdéskörében másképpen kell cselekedni, mint azt megelőzően.[1] Hogy ez a gyakorlatban tulajdonképpen mit is jelent, nem sokan tudták. Ezt követve 2010-ben sikerült a pártnak bekerülnie a parlamentbe, és rögtön az elején az Iveta Radičová vezette kormány tagjává avanzsálnia. Az egyszerű, hétköznapi ember ekkor jogosan várta, hogy olyan kényes problémák, mint a kettős állampolgárság és a Beneš-dekrétumok végre megfelelőképpen orvosolva lesznek, – előbbi bevezetésre, utóbbi pedig végérvényes eltörlésre kerül – és a felvidéki magyar közösség végre elindulhat a normalizálódás útján. Nem így történt.

 

A kormánykoalíció fontos tagjának a Beneš-dekrétumok megszüntetésével kapcsolatban fontos, lényegre törő előrelépést nem sikerült kiharcolnia (legalábbis az online térben erre nem találtunk példát). A kettős állampolgárság bevezetésére bár voltak kísérletek, de ezek a törekvések rendre zátonyra futottak. Ezt megerősítette Bugár Béla kijelentése, amely alapján a Most-Híd a kettős állampolgárság kérdésében megbukott, főként a zavaros koalíció miatt kialakult állapotoknak köszönhetően.[2]

 

Egy pár hónappal későbbi írásból az is kiderül, hogy a 2011. február 15-én a szlovák kormány által Magyarországnak átadott, a kettős állampolgárság vitás kérdéseit szabályozni hivatott államközi szerződéstervezetével kapcsolatban Bugár Béla és pártja érdekesen foglalt állást.

 

Történt, hogy a szlovák belügyminisztérium által kidolgozott és Magyarországnak átadott, a kettős állampolgárság vitás kérdéseit szabályozandó államközi szerződéstervezet ugyanis szigorúbb volt a parlament által korábban tárgyalt állampolgársági törvénynél is. Először a Most-Híd a tervezettől élesen elhatárolódott, pár hónappal később azonban már azonosult a kettős állampolgárságot szigorúbb feltételekhez kötő alternatívával.[3] A kormány pedig, mint az köztudott, 2012-ben megbukott, és előrehozott választásokra került sor. Összegzésképpen tehát ez idő tájt e két témában eredményt nem sikerült a kormányzó tagnak kivívnia.

 

Az időközben előrehozott választások kampányidőszakában egy keserű pillanat is borzolta a kedélyeket a Most-Híd részéről. Egy 2012-es, Új Szóban megjelent írásban kis táblázatban összegyűjtötték, hogy az akkor még két felvidéki magyar közösséget képviselő párt mit támogatna. A Most-Híd oldalán megfigyelhető, hogy a kettős állampolgárságot ugyan támogatta, azonban a Beneš-dekrétumokra nemleges választ adott.[4] Ez elég furcsa ígéretként könyvelhető el egy olyan párt részéről, amely „vegyespártisága” ellenére elsősorban a felvidéki magyarok érdekeit hivatott képviselni.

 

A választások időközben lezajlottak, a Most-Híd az ellenzéki padsorokba kényszerült. 2013-ban aztán a párt újra a Beneš-dekrétumok nyomán reflektorfénybe került. Bugár Béla ekkor egy Robert Fico-al lefolytatott televíziós vita során azt hangoztatta, hogy egyszer és mindenkorra le kell zárni a Beneš-dekrétumok kérdését, és mindez szakmai egyeztetést igényel. [5] Ugyanakkor pár hónappal később a párt egyik parlamenti képviselője, František Šebej már úgy fogalmazott egy televíziós vitában, hogy a Beneš-dekrétumok egy lezárt fejezet, amelyhez visszatérni, mint sürgős problémához, nincs értelme.[6]

 

2014-ben a kettős állampolgárság kérdésében Gál Gábor parlamenti képviselő alkotott véleményt a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága meghatározatlan időre elnapolt, a szlovák állampolgársági törvény az alkotmánnyal való összeegyeztethetősége döntéshozatalának ügyében. Többek között beszélt arról, hogy Szlovákia minden nap újabb állampolgárokat veszíthet el, és a botrány szót is használta.[7] Rejtély azonban, hogy az Gál igazságügyi minisztersége alatt miért nem sikerült ezt a jogi hézagot befoltozni. Az még inkább rejtélyes, hogy két évvel később az Ondrej Dostál, Peter Osuský és Martin Poliačik által beterjesztett javaslatot, amely arról szólt, hogy ne veszítse el szlovák állampolgárságát, aki egy másik ország állampolgárává is válik, az akkor már a Smer kormánykoalíció tagjaként jelenlévő Most-Híd képviselői miért nem szavazták meg.[8]

 

A Beneš-dekrétumok kérdéseinek rendezésére tett javaslatokat a 2016-2020 közti időszakból nem találtunk. A dekrétumokkal kapcsolatban Gál Gáborral kapcsolatos gyorsinterjúra bukkantunk rá a kuruc.info hírportálon, ahol az akkori minisztert a Bosits-üggyel kapcsolatban – amely strasbourgi perré nőtte ki magát – kérdezték, amely összefügg a Szlovák Földalap dekrétumokra hivatkozó földelkobzási kísérletével. Gál elmondta, nem volt tudomása a perről, hiszen a munkatársai csak azokról az ügyekről számoltak be neki, amelyeket fontosnak tartottak, és erről nem érezték, hogy be kell számolniuk.[9]

 

Még a 2020-as évben a Most-Híd állást foglalt arról, hogy szerintük az állampolgári törvény belügyminisztérium által javasolt módosítása nem kínál megoldást annak a több ezer személynek a problémájára, akiket akaratukon kívül fosztottak meg az állampolgárságuktól, és a jogszabálytervezethez saját módosító javaslatot dolgoztak ki.[10] Kérdés, hogy amikor megfelelő hatalommal bírtak, akkor miért nem éltek ezzel a lehetőséggel, és miért nem tudták koalíciós kollégáikon keresztül túltolni a kényes kérdéseket.

 

Természetesen elképzelhető, hogy másfajta megoldások is születtek a szóban forgó két kényes témára a Most-Híd párt részéről az évek során, csak azokra vagy mi nem bukkantunk rá, vagy az online térből azok az idő előrehaladtával egyszerűen kitörlődtek. Mindezzel arra szerettünk volna rámutatni, hogy a Beneš-dekrétumok és a kettős állampolgárság kérdésében bizony-bizony a Most-Híd párt sem jeleskedett.

 

A Most-Híd több mint 10 éves tevékenysége a Beneš-dekrétumok és a kettős állampolgárság témáiban egy képzeletbeli hullámvasúthoz hasonlítható, amely sajnos sokkal többet haladt lefelé, mintsem felfelé. A gesztus olykor megvolt, de az eredmény sehol sem érhető tetten. A felvidéki magyar közösség nem elég, hogy háborús bűnös mind a mai napig, de ennek tetejében szülőföldjén nem vallhatja magát büszkén olyan állampolgárnak, amely lelkének és szívének mélyén a legközelibben áll hozzá.

 

Mielőtt az a vád érne bennünket, hogy háborút indítunk az egységes felvidéki érdekképviselet ellen, és ez a cikk kvázi hadüzenetként szolgál egy újabb csatába, nyomatékosítani szeretnénk: NEM! Mi pusztán csak be akartuk mutatni, hogy ne tessék bennünket kritizálni csak azért, mert olyan megmozdulásra készülünk, amely valami pluszt hozzáadhat a felvidéki magyar közösség létfontosságú kérdéseinek megoldásához. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben ne törekedjünk arra semelyik térfélről sem, hogy egymás alatt ássunk betemetetlen árkokat, hanem a valódi kérdésekben próbáljunk meg együtt cselekedni.

 

A virtuális világon kívül személyesen is folytassunk egymással konstruktív eszmecserét, hiszen lehet, hogy sok mindent teljesen másfajta módszerekkel akarunk a gyakorlatban érvényre juttatni, de a felvidéki magyarság megmaradását ugyanúgy fontosnak érezzük. Így, ha igényt tartanak rá, felajánljuk szolgálatainkat és szakmai segítségünket a három párt Beneš-dekrétumokra létrehozott közös munkacsoportjába, amelyről információk láttak napvilágot a csütörtöki nap folyamán.[11] Cserébe mi is várjuk mindnyájukat szeptember 1-én!

 

Tisztelettel:

Új Egység mozgalom

 

[1] https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2009_07/?query=most-h%C3%ADd%20benes-dekr%C3%A9tumok&pg=173&layout=s

 

 

[2] https://ujszo.com/velemeny/a-hid-temat-valt

[3] https://felvidek.ma/2011/08/valtozott-bugar-bela-velemenye-a-kettos-allampolgarsag-ugyeben/

[4] https://library.hungaricana.hu/hu/view/UjSzo_2012_03/?query=most-h%C3%ADd%20benes-dekr%C3%A9tumok&pg=143&layout=s

[5] https://24.hu/kulfold/2013/01/13/bugar-le-kell-zarni-a-benes-dekretumok-kerdeset/

[6] https://felvidek.ma/2013/07/sebej-a-most-hid-nem-akar-visszaterni-a-benes-dekretumokhoz/

[7] https://www.most-hid.sk/sk/node/423

 

[8] https://korkep.sk/cikkek/politika/2016/04/28/elbukott-a-kettos-allampolgarsagrol-szolo-javaslat-bugarek-sem-szavaztak-meg/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202008

[9] https://kuruc.info/r/3/213898/

 

[10] https://felvidek.ma/2020/08/a-most-hid-szerint-az-allampolgarsagi-torveny-modositasa-nem-kinal-valodi-megoldast/

 

[11] https://ujszo.com/kozelet/benes-dekretumok-torvenymodositast-es-munkacsoportot-keszitenek-a-magyar-partok

 

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!

Kommentek

Kommentek

B, Gy.
2020. Sze. 01. 14:33

A magyargyulolet beleszivodott a szlovakokba tetotol talpig ezert lehet csak felfve megszololni Pozsonyban magyarul mert rogton jon fesobbrenduseg jele na Slovensku po slovensky na ezert kell a Benes dekretumot a szemetbe dobni.A szlovak nak csak addig jo a magyar amig leigazhatja es felelemben tarthatja ha ellen all mar nacionalista jelzot kap..

Szóljon hozzá!

Kövessen minket